Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Nie zawsze w firmie trzeba przeliczać, ilu niepełnosprawnych pracuje na etacie

2013-02-18 09:18:00

Pracodawca musi składać korekty w PFRON tylko wtedy, gdy otrzymane z opóźnieniem orzeczenie o niepełnosprawności oznaczało dla niego więcej obowiązków. Gdy ma mu przynieść korzyści, poprawianie dokumentów jest fakultatywne Z punktu widzenia pracodawców w

więcej

CERTYFIKACJA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON. ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT ZWIĘKSZAJĄCY WIARYGODNOŚĆ TWOJEJ FIRMY – ZAMÓW USŁUGĘ CERTYFIKACJI

2013-02-15 15:58:00

  OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza do skorzystania z usługi: "CERTYFIKACJA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON" wszystkich pracodawców - prowadzących zakłady pracy chronionej oraz

więcej

CERTYFIKACJA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON. ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT ZWIĘKSZAJĄCY WIARYGODNOŚĆ TWOJEJ FIRMY – ZAMÓW USŁUGĘ CERTYFIKACJI

2013-02-15 15:58:00

  OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza do skorzystania z usługi: "CERTYFIKACJA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON" wszystkich pracodawców - prowadzących zakłady pracy chronionej oraz

więcej

Niepełnosprawni z ELSINU stracą pracę? Dla nich to całe życie

2013-02-15 13:50:00

Praca w tej spółdzielni to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy. Ważny jest również kontakt z ludźmi. To, że jesteśmy potrzebni. Bez niej moje życie stanie się puste — mówi pan Marian, pracownik spółdzielni ELSIN w Elblągu. Nad zakładem wisi groźba

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG DO MINISTRA JAROSŁAWA DUDY: w sprawie planów zrównania dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej do poziomu dofinansowań obowiązujących na otwartym rynku pracy

2013-02-15 13:40:00

W dniu 15.02.2013 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pana Jarosława Dudy pismo w sprawie skutków planowanego zrównania dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy

więcej

Zakłady chronione z mniejszą pomocą

2013-02-15 09:28:00

Ujednolicanie dopłat spowoduje, że z rynku znikną kolejne ZPChr – Od 2014 roku planujemy stopniowe ujednolicanie wysokości dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników – zapowiada Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik

więcej

Czy można wykorzystać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na spłatę kredytu bankowego

2013-02-14 09:17:00

Nasza firma ma status zakładu pracy chronionej (ZPChr) i finansuje z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) koszty zakupu maszyny nabytej w formie leasingu. Czy można przekazywać środki ZFRON również na spłatę raty kapitałowej oraz odsetek od kredytu

więcej

W jaki sposób obliczyć dni dodatkowo wolne dla niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

2013-02-14 09:06:00

Zatrudniamy pracowników niepełnosprawnych. Jak obliczyć dla nich wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego, jeśli w ciągu roku nabywają do niego prawo? Proporcjonalnie? Czy zatrudnianie pracownika na niepełny etat powoduje obniżenie liczby tych dodatkowych dni wolnych?

więcej

Jest jeszcze czas na nowe dokumenty dotyczące wpłat na PFRON

2013-02-14 08:54:00

Choć weszły już w życie przepisy określające zmienione wzory deklaracji i informacji, to za miesiące do maja 2013 roku i tak należy korzystać ze starych formularzy, a następnie do 20 lipca złożyć korektę Luiza Klimkiewicz

więcej

Jak policzyć stan zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej

2013-02-14 08:32:00

Jeśli pracownik ma kilka orzeczeń o niepełnosprawności w tym samym okresie szef może wybrać to, które jest dla niego korzystniejsze Pracodawcy muszą systematycznie sprawdzać stan zatrudnienia niepełnosprawnych w firmie i informować o tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

więcej

KOMUNIKAT PFRON Deklaracje i informacje składane przez pracodawców zobowiązanych do wpłat i zwolnionych z wpłat na Fundusz, Zarządowi PFRON od czerwca 2013 r.

2013-02-13 11:28:00

Szanowni Państwo Za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. pracodawcy zobowiązani są składać deklaracje wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi

więcej

Dane do PFRON na nowych drukach pracodawcy złożą dopiero od czerwca

2013-02-13 08:37:00

Jeszcze cztery miesiące zakłady pracy zobowiązane do składania informacji i deklaracji Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą wykorzystywać do tego celu dotychczas obowiązujące formularze.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG Kolejne zapytanie do ZUS dotyczące wliczania do podstawy wymiaru składek wypłacanej z ZFRON pomocy indywidulanej lub socjalnej przez byłe ZPCHR, w kontekście wskazanych przez OBPON.ORG nowych rozwiązań prawnych ODPOWIEDŹ ZUS Z DNIA 31.01.2013 R.

2013-02-12 10:07:00

W dniu 26.11.2012 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kolejne zapytanie dotyczące wliczania do podstawy wymiaru składek wypłacanej z ZFRON pomocy indywidulanej lub socjalnej przez byłe ZPCHR, w kontekście wskazanych przez OBPON.ORG  w dniu 23.11.2012

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: PRZYPOMNIENIE O PRAWIDŁOWYM WYSŁANIU WNIOSKÓW WN-D ZA STYCZEŃ 2013 R.

2013-02-10 18:27:00

  PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM PRACODAWCOM, DLA KTÓRYCH UZYSKIWANE DOFINANSOWANIE Z PFRON STANOWI POMOC PUBLICZNĄ, IŻ WYSYŁAJĄC DO PFRON DO 20 LUTEGO 2013 R. WNIOSEK WN-D ZA STYCZEŃ 2013 R. - POWINNI DO WNIOSKU WN-D ZA TEN PIERWSZY MIESIĄC DOŁĄCZYĆ  INFORMACJĘ O NIEOTRZYMANIU

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG do Premiera RP oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: w związku z dokumentem ‘Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030’ ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 01.02.2013 R.

2013-02-08 11:11:00

W dniu 08.01.2013 Organizacja OBPON.ORG skierowała do Premiera RP oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pismo w związku z dokumentem ‘Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030’  

więcej

Czy wydatki na dowożenie zatrudnionych do pracy mogą być uznane za przysporzenie dla pracodawcy

2013-02-07 14:39:00

ad pracy chronionej chce sfinansować swoim niepełnosprawnym pracownikom z zakładowego funduszu rehabilitacji dowożenie do pracy i z pracy. Jakich zasad musi przestrzegać, aby prawidłowo sfinansować taki wydatek?

więcej

Jak ustalić regulamin wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji

2013-02-07 14:38:00

Jednym z obowiązków pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej jest utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pracodawca musi także ustalić regulamin wykorzystania środków tego funduszu. Na jakich zasadach należy przygotować taki regulamin?

więcej

Jakie są skutki zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń

2013-02-07 14:37:00

Dotychczas wypłacaliśmy pracownikom wynagrodzenia ostatniego dnia miesiąca. Pierwszego dnia następnego miesiąca składaliśmy do PFRON wniosek o wypłatę dofinansowania. Obecnie chcemy jednak wypłacać wynagrodzenia 10. dnia następnego miesiąca. Czy takie postępowanie pozbawi nas dofinansowania?

więcej

Czy zatrudnienie nowego niepełnosprawnego pracownika na miejsce innej osoby może spowodować utratę dofinansowania z PFRON

2013-02-07 14:33:00

Spółka zatrudnia osoby niepełnosprawne i otrzymuje dofinansowanie do ich wynagrodzeń ze środków PFRON. Zastanawia się jednak nad zwolnieniem dwóch takich osób oraz zatrudnieniem na ich miejsce innych niepełnosprawnych. Czy będzie jej przysługiwać dofinansowanie do

więcej

Szef dopłaci więcej do pensji niepełnosprawnego

2013-02-07 10:49:00

W dokumentach składanych w PFRON w lutym za styczeń br., trzeba uwzględnić nowe kwoty należnego dofinansowania. Przy stopniu lekkim i umiarkowanym są one niższe od ubiegłorocznych Przez cały 2013 r. pracodawcy powinni pamiętać o kolejnych zmianach przepisów dotyczących pobierania

więcej

Ulgi we wpłatach na PFRON bez certyfikatu

2013-02-06 14:16:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) odpiera zarzuty dotyczące dokumentów wystawianych firmom udzielających kontrahentom obniżek we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

więcej

STANOWISKO FIRMY OBPON WOBEC INFORMACJI BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dotyczącej certyfikatów poświadczających możliwość naliczania ulg we wpłatach na PFRON wystawianych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON)

2013-02-06 14:14:00

   W związku z ukazaniem się w dniu 01.02.2013 r. na stronie Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych (www.niepelnosprawni.gov.pl) oraz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.org.pl) informacji dotyczącej

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON i PFRON: ulgi we wpłatach i podatek od nieruchomości ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 04.01.2013 R. ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 25.01.2013 R.

2013-02-06 11:20:00

W dniu 20.12.2012 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do BON oraz PFRON pismo dotyczące udzielania ulg we wpłatach na PFRON oraz możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości i innych opłat przez zakłady pracy chronionej. W dniu 04.01.2013 r. otrzymaliśmy odpowiedź PFRON

więcej

Nowe druki tylko do korekt za niepełnosprawnych

2013-02-06 08:46:00

Zmieniły się wzory formularzy, które składają w PFRON pracodawcy osób niepełnosprawnych. Będą obowiązkowe dopiero od czerwca br. Wcześniej trzeba ich używać do korygowania dokumentów Przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry