Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Niepełnosprawni dostaną refundację od zakładów

2009-08-17 10:04:00

Urząd skarbowy nie zakwestionuje wydatków z funduszu rehabilitacji na leki dla niepełnosprawnego, gdy zakupił je z własnej kieszeni Ministerstwo Pracy w wyjaśnieniach przesłanych do redakcji "Rzeczpospolitej" rozwiało wątpliwości zakładów pracy chronionej dotyczące

więcej

Stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie zmian w rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107, poz. 1810)

2009-08-17 09:48:00

Stanowisko w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107, poz. 1810)

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: DOPRECYZOWANIE brzmienia przepisu § 9 ust. 2a rozporządzenia MPiPS z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON dot. możliwości udzielenia pomocy indywidualnej - zrefundowania wydatku ze środków ZFRON, który został wcześniej poniesiony ze środków innych niż zgromadzone na rachunku bankowym funduszu

2009-08-14 11:24:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, po opublikowaniu odpowiedzi Biura Prasowego MPiPS z dnia 11.08.2009r. dot. możliwości udzielenia pomocy indywidualnej  - zrefundowania wydatku ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób

więcej

Mniej biurokracji, więcej ograniczeń przy funduszu rehabilitacji - MONIKA MISZTAL

2009-08-14 09:17:00

Zarówno koszty zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, jak i samego przewozu są teraz objęte limitem pomocy de minimis Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (zpch) oraz ci, którzy nie posiadają już statusu zpch, ale uprawnieni są do dysponowania

więcej

Zwolnienie ZPChr z podatku rolnego

2009-08-13 12:15:00

Gazeta Podatkowa nr 65 (584) z dn. 2009.08.13, strona 14 Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska Firma uzyskała status zakładu pracy chronionej . Część posiadanych gruntów rolnych zakład wykorzystuje w swojej działalności, a część dzierżawi innej

więcej

VADEMECUM WIEDZY: - dot. wysyłania dokumentów z SODiR offline - i wyliczania przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu - Edyta Sieradzka

2009-08-12 16:06:00

WYBRANE Z SERWISU www.vademecumwiedzy.pl   PYTANIE NR: 7401/2009 Pytanie: Dzień dobry Zatrudniliśmy pracownika od 23.07 2009 z lekkim stopniem niepełnosprawności,przy wyliczaniu przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu pracy wypełniłam poz.26 obliczając 9 dni/31

więcej

OPINIA OBPON 2: do informacji Biura Pełnomocnika Rządu zatytułowanej 'Szczególne aspekty wydatkowania środków ZFRON na usługi turystyczne' ZAPYTANIE DO BON I MINISTERSTWA FINANSÓW

2009-08-12 14:21:00

W związku z wieloma wątpliwościami Klientów OBPON dot. informacji Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia pt.   'Szczególne aspekty wydatkowania środków ZFRON na usługi turystyczne' z dnia 18.07.2009r. ( informacja do pobrania

więcej

Jaki czas pracy obowiązuje osoby niepełnosprawne

2009-08-12 09:25:00

Ze względów ochronnych w stosunku do osób niepełnosprawnych przepisy prawa wprowadzają modyfikacje w zakresie planowania ich czasu pracy. Jakie normy czasu pracy obowiązują tę grupę pracowników?

więcej

Dofinansowanie wynagrodzenia przelicz na nowo - EDYTA SIERADZKA

2009-08-12 09:15:00

Gdy orzeczenie o niepełnosprawności traci ważność w trakcie miesiąca, poborów pracownika nie zmniejszasz proporcjonalnie do okresu jego ważności. Do kosztów płacy przyjmij je w kwocie brutto Tak wynika z wyjaśnień Biura Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych

więcej

KOMUNIKAT OBPON: WYJAŚNIENIE MPiPS DOT. ZASAD REFUNDACJI POMOCY INDYWIDUALNEJ PO WPROWADZENIU NOWELIZACJI ROZP. O ZFRON Z DNIA 17 CZERWCA 2009R.

2009-08-11 17:52:00

W związku z wieloma wątpliwościami pośród przedstawicieli zakładów pracy chronionej dot. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107,

więcej

Czy dofinansowanie do wynagrodzenia zależy od statusu poprzednika

2009-08-11 10:45:00

autor (ka): Luiza klimkiewicz Uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania do wynagrodzenia nowego niepełnosprawnego pracownika ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zależy od cech osoby zatrudnionej wcześniej na tym etacie. Pracodawca

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Serwis VADEMECUM WIEDZY (www.vademecumwiedzy.pl) ma już 4 lata!

2009-08-08 13:14:00

Serwis ( www.vademecumwiedzy.pl ) ma już 4 lata!     Z tej okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować Wszystkim Klientom korzystającym z naszego serwisu za dotychczasową współpracę, która zaoowocowała odpowiedziami na prawie 6000 pytań przez Was

więcej

Nowelizacja, która może uderzyć w niepełnosprawnych

2009-08-05 10:59:00

Obowiązek tworzenia etatów dla pielęgniarki i lekarza może być równoznaczny z rezygnacją pracodawców ze statusu zakładu pracy chronionej - informuje Express Bydgoski. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje nałożyć na pracodawców, prowadzących zakłady pracy

więcej

Przy pilnowaniu nie obowiązują ograniczenia czasu pracy

2009-08-05 08:20:00

Czy osoba z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zatrudniona na stanowisku stróża, może pracować w równoważnym systemie czasu pracy, tzn. raz np. osiem, raz dziesięć a raz sześć godzin, aby nie przekroczyła limitu godzin na miesiąc?

więcej

Rząd: działalność PFRON nie jest zagrożona

2009-08-04 09:00:00

ZMIANA PRAWA - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie straci osobowości prawnej. Będzie musiał efektywniej wydawać pieniądze. Chcemy, aby PFRON działał jako agencja wykonawcza, podlegająca pełnomocnikowi rządu ds. osób niepełnosprawnych i usytuowana w

więcej

Czy będzie zwrot kosztów

2009-08-04 08:36:00

Pracodawca, który zatrudnia niepełnosprawnego pracownika, może otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej.

więcej

Nawet połowa pensji nowego pracownika może pochodzić z dotacji

2009-08-03 12:04:00

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej, może na tym sporo zaoszczędzić. Przez okres 12 lub 24 miesięcy będzie ponosił tylko połowę kosztów pensji

więcej

OBPON PREZENTUJE: KALKULATORY DLA PRACODAWCÓW - kalkulator wyliczeń dofinansowań oraz kalkulator wyliczeń ulg we wpłatach na PFRON

2009-07-31 13:21:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje przydatne kalkulatory dla pracodawców: Kalkulator wyliczający dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnsprawnych w 2009r. i 2010r. z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za dany rok

więcej

INTERWENCJA OBPON DO BON: Ponowne zwrócenie się o wyjaśnienia BON dot. kwestii braku odpowiedzi na zadane przez OBPON niezwykle ważne zapytanie z dnia 24.03.2009r. w kwestii dofinansowań po zmianach od 2009r.

2009-07-29 12:44:00

29.07.2009r. Sz. Pani Sylwia Boratyńska - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych   Zwracamy się do Biura z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przedłużającego się braku odpowiedzi na zapytanie naszej firmy skierowane do Biura w dniu 24.03.2009r.

więcej

WAKACYJNA PROMOCJA OBPON: 25% RABATU NA DOSTĘP DO NASZYCH SERWISÓW. Tylko w dniach 29.07.2009r. - 05.08.2009r.

2009-07-29 11:43:00

WIELKA PROMOCJA WAKACYJNA NA DOSTĘPY DO NASZYCH SERWISÓW: ( www.zpchr.info ) ORAZ ( www.vademecumwiedzy.pl ) I TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ

więcej

Zakłady pracy chronionej zatrudnią lekarzy na etatach

2009-07-28 21:28:00

Niepełnosprawny skorzysta z dodatkowego urlopu dopiero wtedy gdy złoży w firmie orzeczenie zakłady pracy chronionej będą musiały zatrudniać lekarzy i pielęgniarki na etatach. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało założenia nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej,

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.