Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT ORGANIZACJI OBPON.ORG (z dnia 09.12.2009r.) - ORGANIZACJA OBPON.ORG - ZAREJESTROWANA!

2009-12-09 15:18:00

Szanowni Państwo! ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym . Rejestracja odbyła sie bez potrzeby uzupełniania dokumentacji. W otrzymanym w dniu dzisiejszym wpisie do rejestru, datą

więcej

Interwecja KIG-R do Ministra Finansów w sprawie podatku od nieruchomości i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników w ZPChr

2009-12-08 17:02:00

Interwecja KIG-R do Ministra Finansów w sprawie podatku od nieruchomości i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników w ZPChr. Warszawa, dnia 08.12.2009 r. L.dz./KIGR/PP/ 2009/EB/190 Pan Jan Vincent-Rostowski Minister Finansów

więcej

KOMUNIKAT ORGANIZACJI OBPON.ORG (z dnia 08.12.2009r.): WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOT. DZIAŁAŃ NIEKTÓRYCH ORGANIZACJI W ZAKRESIE NEGOCJACJI ZE STRONĄ RZĄDOWĄ ODNOŚNIE WPROWADZENIA ZMIAN W USTAWIE Z DNIA 27 SIERPNIA 2009r. O REHABILITACJI (...) ORAZ WIARYGODNOŚCI PODAWANYCH DLA PRACODAWCÓW INFORMACJI

2009-12-08 15:38:00

Szanowni Państwo, w październiku 2009 r. jako firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH poinformowaliśmy o zamiarach utworzenia nowej organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych pod nazwą ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW

więcej

KOMUNIKAT OBPON.PL: INFORMACJA BON DOTYCZĄCA FAKTYCZNIE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA ZAKŁADOW PRACY CHRONIONEJ I FAKTYCZNEGO ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACJI POPON W TWORZENIE PRAWA ORAZ POZYCJI (REPREZENTATYWNOŚCI) TEJ ORGANIZACJI

2009-12-08 15:37:00

W dniu 19 października na stronie www.popon.pl został opublikowany komunikat Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych prezentujący czym w ostatnim roku zajmowała się ta organizacja na rzecz pracodawców osób niepełnosprawnych. Komunikat ten informował w

więcej

PFRON planuje zmiany dotyczące wspierania zatrudnienia - znów o wyłączeniu z dofinansowania osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności

2009-12-08 14:38:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje w przyszłości wyłączenie osób z najlżejszą niepełnosprawnością z systemu wspierania zatrudnienia. Oznacza to brak dopłat dla zatrudniających takie osoby pracodawców; w zamian większe środki mają dostać samorządy.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: TOK - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna DYŻURY KONSULTANTÓW (Pani Edyta Sieradzka nieobecna w dniach od 6 do 21 grudnia 2009r.)

2009-12-05 17:53:00

UWAGA! KOMUNIKAT OBPON DLA KLIENTÓW - UŻYTKOWNIKÓW TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ www.tok.zpchr.pl Informujemy wszystkich użytkowników TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ www.tok.zpchr.pl , że w dniach od 6 do 21 grudnia 2009r.

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: Prośba o wyjaśnienie wątpliwości w związku z Projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 24 września 2009 r.) ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 18.11.2009r.

2009-12-05 17:42:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW  w związku z Projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 24 września 2009 r.) skierowała w dniu 14.10.2009r.

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO PFRON: Prośba o udostępnienie – katalogu kosztów kwalifikowanych przez poszczególne Oddziały Funduszu, celem udostępnienia ich pracodawcom

2009-12-04 14:12:00

Informujemy, że w dniu 04.12.2009r. firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zwróciła się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z prośbą o udostępnienie - katalogu kosztów kwalifikowanych przez

więcej

Zatrudnienie rośnie! (A Minister Duda chce zlikwidować dofinansowanie na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności)

2009-12-03 19:18:00

W I połowie 2009 r. zatrudnienie osób z niepełnosprawnością wzrosło w porównaniu z rokiem ubiegłym o 29 tys. osób, co odpowiada 26 tys. etatów. Pod koniec ubiegłego roku, kiedy sejm przyjął kolejną nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Definicja kosztów płacy a uzyskiwane dofinansowanie. jakie składniki wynagrodzenia lub dodatków można wliczyć do kosztów płacy uzyskując dofinansowanie z PFRON - EDYTA SIERADZKA

2009-12-03 13:16:00

PRZEDSTAWIAMY WYBRANE ZAGADNIENIA Z SERWISU www.vademecumwiedzy.pl   PYTANIE NR: 8091/2009 Pytanie: Witam. Jesteśmy Zpchr. Jeżeli koszt bonów świątecznych poniesiemy z rachunku obrotowego firmy, to doliczymy go również pracownikowi do wynagrodzenia. Czy

więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - list Pana Wojciecha Skiby, Prezesa Zarządu PFRON

2009-12-03 13:13:00

   Szanowni Państwo, 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. To Święto, które ma na celu promowanie aktywności osób niepełnosprawnych, organizowanie wsparcia dla ich godności oraz zapewnienie im równego uczestnictwa

więcej

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - życzenia Pałnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

2009-12-03 12:42:00

Szanowni Państwo, 3 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Jako Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pragnę życzyć Wam wszystkim jak również Waszym rodzinom i przyjaciołom, aby świat stawał się bardziej przyjazny i dostępny dla wszystkich.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: – INTERPRETACJA PFRON DOTYCZĄCA WYLICZANIA KOSZTÓW PŁACY DLA ZPCHR STARAJĄCYCH SIĘ REFUNDACJĘ DODATKOWYCH KOSZTÓW Z ODDZIAŁÓW PFRON

2009-11-30 19:33:00

Informujemy pracodawców prowadzących ZPCHR, iż nasza firma dotarła do pisma z Centrali PFRON, w którym czytamy o wyliczaniu kwot kosztów płacy w przypadku starania się o refundację dodatkowych kosztów administracyjnych. Jednocześnie ze zdziwieniem

więcej

KOMUNIKAT OBPON: WIELKA PROMOCJA MIKOŁAJKOWA NA DOSTĘP DO SERWISÓW OBPON!

2009-11-30 14:08:00

Wykupując lub przedłużając dostęp na 10 miesięcy otrzymasz 3 prezenty: Rabat 20% od ceny cennikowej Bon o wartości 350 zł uprawniający do bezpłatnego

więcej

Ze strony PFRON: Informacje z zakresu obsługi technicznej Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji

2009-11-27 20:56:00

Data publikacji : dn.27 listopada 2009 Informacje z zakresu obsługi technicznej Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji   Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawiadamia, iż od dnia 01.12.2009 r. informacje z zakresu obsługi

więcej

Rygorystyczne przepisy ograniczają kwoty refundacji dodatkowych kosztów zatrudnienia dla zakładów pracy chronionej

2009-11-26 17:49:00

Bieżący rok ujawnił pozorność istniejącego tytułu pomocy w postaci refundacji dodatkowych kosztów budowlanych, transportowych i administracyjnych - udzielanej na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

Niepełnosprawni - nieopłacalni?

2009-11-26 17:48:00

Ten artykuł miał być o tym, że przyjmowanie do pracy osób niepełnosprawnych w Szczecinie ma się bardzo dobrze i powstają nowe przedsiębiorstwa o statusie zakładu pracy chronionej. Niestety okazało się, że prawda wygląda zupełnie inaczej.

więcej

Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków z budżetu państwa - tzw. ustawę okołobudżetową. Zgodnie z jej zapisami, firmy z rynku otwartego wciąż będą otrzymywały niższe dofinansowanie do pensji swoich pracowników z niepełnosprawnością

2009-11-24 10:28:00

Jeszcze w tym roku Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, gwarantowała, że dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie płac pracowników z niepełnosprawnością będzie stanowiła min. 30 proc. całej kwoty przeznaczonej na ten cel. W 2010 r.

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Informacja o telefonach obsługujących SODiR

2009-11-23 12:06:00

Data publikacji : dn.20 listopada 2009 Informacja o telefonach obsługujących SODiR   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawiadamia, iż od dnia 23.11.2009 r. informacje z zakresu obsługi technicznej Systemu Obsługi Dofinansowań

więcej

Zakłady chronione jeszcze przez rok?

2009-11-18 12:52:00

W 2011 roku dofinansowanie dla zakładów pracy chronionej zostanie zrównane z firmami zatrudniającymi niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO MPiPS - Departament Prawa Pracy: W kwestiach dotyczących przepisów z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców ODPOWIEDŹ DPP MPiPS Z DNIA 09.11.2009r.!

2009-11-17 23:22:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w dniu 01.10.2009r. zwróciła się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Departamentu Prawa Pracy z zapytaniem dotyczącym kwestii dotyczących przepisów z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu

więcej

KOMUNIKAT OBPON dot. zabezpieczenia podpisywanych z oddziałami PFRON umów przez ZPCHR na refundację dodatkowych kosztów - administracyjnych, budowy, rozbudowy i transportowych

2009-11-17 23:06:00

Z informacji do jakich dotarła nasza firma wynika, iż dopiero w tym tygodniu Centala PFRON wysłała do wszystkich swoich oddziałów pismo, w którym informują, iż:   "Zabezpieczenie umów o refundację dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Sposoby obliczania wskaźników zatrudnienia na potrzeby uzyskiwania pomocy publicznej a sposób stanowienia prawa

2009-11-15 14:41:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia opracowanie ne temat s posobu obliczania wskaźników zatrudnienia na potrzeby uzyskiwania pomocy publicznej a sposób stanowienia prawa   Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Informacja w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym

2009-11-15 14:31:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH przedstawia i nformację na temat zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym . Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Opracowanie: Anna Pałecka- Błaszczyk, Dyrektor ds. Prawnaych w OBPON

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.