Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT OBPON.ORG: PANI JOANNA WAWRZYŃCZAK DYREKTOREM DO SPRAW FINANSOWYCH W ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

2010-01-19 18:11:00

Zarząd Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje, że od dnia 1 lutego 2010 roku Pani JOANNA WAWRZYŃCZAK obejmuje w naszej Organizacji stanowisko DYREKTORA DO SPRAW FINANSOWYCH, tym samym dołączając do grona najwybitniejszych

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO PFRON: Prośba o udostępnienie – katalogu kosztów kwalifikowanych przez poszczególne Oddziały Funduszu, celem udostępnienia ich pracodawcom ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 12.01.2010r.

2010-01-19 13:34:00

Informujemy, że w dniu 04.12.2009r. firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zwróciła się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z prośbą o udostępnienie - katalogu kosztów kwalifikowanych przez

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: WSPARCIE POMOCY NA OSOBY Z LEKKIM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NADAL ZAGROŻONE

2010-01-18 12:44:00

W dniu 15.01.2010r. na stronie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pojawił się komunikat pt. "Wsparcie na lekki stopień niepełnosprawności w 2010 r. bez zagrożeń". plik komunikatu do pobrania >>> Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA

więcej

OBPON.ORG: Pismo do Ministerstwa Gospodarki w sprawie projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, który w szczególności zawiera propozycję wprowadzenia możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wpłat na PFRON, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...

2010-01-18 11:56:00

Zarząd Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje, że w dniu 15.01.2010r. wystosował do Ministerstwa Gospodarki zapytanie dotyczące przekazanego d o konsultacji społecznych projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych

więcej

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE MIESIĘCZNEGO DOFINANSOWANIA PODPISANA W DNIU 15 stycznia 2010 roku przez Panią Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolantę Fedak - Opracowanie szczegółów Edyta Sieradzka

2010-01-18 11:49:00

Szanowni Państwo - w dniu 15 stycznia 2010 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej Pani Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Przypominam, iż Informację i

więcej

KOMUNIKAT OBPON - BARDZO WAŻNE: - Zwiększone dofinansowanie dla pracowników o stopniu znacznym i umiarkowanym, którzy mają zamieszczony na orzeczeniu kod 04-O. Stanowisko BON - opracowanie Edyta Sieradzka

2010-01-18 11:42:00

Szanowni Państwo - z uwagi na dalsze ciągłe zapytania pracodawców  oraz uczestników ostatnich szkoleń związanych ze zmianami po 1 stycznia 2010 roku procedur w uzyskiwaniu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, informuję oraz potwierdzam, iż z ostatnio

więcej

KOMUNIKAT OBPON: INFORMACJA PFRON DOT. WYSYŁANIA INF-O-PP ZA GRUDZIEŃ 2009r. I STYCZEŃ 2010r. DODATKOWO KOMENTARZ OBPON W SZCZEGÓLNOŚCI DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DOT. SOD ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ- EDYTA SIERADZKA

2010-01-14 02:10:00

SZANOWNI PAŃSTWO - TAK JAK INFORMOWALIŚMY PRACODAWCÓW W KOMUNIKACIE OBPON W DNIU WCZORAJSZYM TJ. 12.01.2010r. ( czytaj: komunikat OBPON >>> ) DOTYCZĄCYM WYSYŁANIA INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ (INF-O-PP) ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2009r. I STYCZEŃ 2010r. INFORMUJEMY, IŻ PFRON

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Reprezentacja i obsługa prawna Organizacji OBPON.ORG

2010-01-13 19:49:00

Zarząd Organizacji OBPON.ORG informuje, że w zakresie prawnym Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG reprezentowana i obsługiwana jest przez Kancelarię Radcy Prawnego Tomasza Karasia   Tomasz Paweł Karaś

więcej

KOMUNIKAT OBPON: ZAPYTANIE DO PFRON dot. wygenerowania Wniosku Wn-D za grudzień 2009 roku oraz Wn-D za styczeń 2010 roku - w szczególności dotyczącego wypełnienia Informacji o pomocy publicznej INF-O-PP. Odpowiedź PFRON 12.01.2010r.

2010-01-12 22:34:00

FIRMA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZADAŁA DO PFRON PYTANIE NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: W imieniu pracodawców bardzo prosimy o informację dot. wypełnienia wniosku Wn-D oraz informacji INF-O-PP, tzn.   - za jaki okres, tj. do

więcej

OPRACOWANIE OBPON - Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – nowe możliwości dla przekształceń zakładów pracy chronionej - ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK

2010-01-12 11:45:00

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Opracowanie: Anna Pałecka - Błaszczyk, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON 12.01.2010r. OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości posiadają tylko zarejestrowani użytkownicy

więcej

Firmy zatrudniają niepełnosprawnych

2010-01-11 23:56:00

W ciągu trzech pierwszych kwartałów ubiegłego roku aż o 39 proc. zwiększyła się liczba firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. W tym roku ich zatrudnienie nadal może wzrastać. W okresie od stycznia do września 2009 r. aż o 36 proc. wzrosła liczba niepełnosprawnych pracowników

więcej

KOMUNIKAT OBPON: W sprawie szkoleń z zakresu ZFRON (zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz najnowszej książki naszego wydawnictwa 'ZFRON - prawo i praktyka, stan prawny na 2010r.'

2010-01-11 23:33:00

   W związku z wieloma zapytaniami Klientów naszej firmy, OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje:    W marcu 2010 roku organizowany będzie przez naszą firmę ogólnopolski cykl szkoleń z zakresu zakładowego

więcej

KOMUNIKAT PFRON: w sprawie klasyfikacji PKD

2010-01-11 20:26:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje jedynie klasyfikacja działalności PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Okres przejściowy, w

więcej

OBPON.ORG: PISMO DO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PANA JAROSŁAWA DUDY Z PROPOZYCJĄ SPOTKANIA

2010-01-08 11:02:00

ZARZĄD ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG W DNIU 08.01.2010r. WYSTOSOWAŁ DO PANA JAROSŁAWA DUDY, PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROPOZYCJĘ SPOTKANIA, W CELU USTALENIA REGUŁ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY NASZA

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: BON deklaruje pomoc w uzyskaniu dla pracodawców stanowiska Ministerstwa Finansów w kwestii możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu podatku od nieruchomości oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników

2010-01-08 10:39:00

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pismo w sprawie uzyskania dla pracodawców stanowiska Ministerstwa Finansów w kwestii możliwości zaliczania do kosztów uzyskania

więcej

OPRACOWANIE OBPON: USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity)

2010-01-07 23:14:00

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem. Opracowanie: Anna Pałecka - Błaszczyk, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON 08.01.2010r. OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości posiadają tylko zarejestrowani użytkownicy

więcej

ZFRON. Umorzona pożyczka udzielona osobie niepełnosprawnej nie podlega opodatkowaniu

2010-01-07 22:45:00

INTERPRETACJA - Umorzone pożyczki udzielone niepełnosprawnym są zwolnione z podatku dochodowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak rozliczać umorzenie pożyczki osobom niepełnosprawnym. W rozpatrywanej sprawie, podatnik posiadał status zakładu pracy chronionej. Na podstawie

więcej

WAŻNE - ZMIANA PRAWA! Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2010-01-07 18:08:00

OPIS PROJEKTU:   projekt dotyczy: zatrudniania osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przez pracodawców nie zapewniających warunków pracy chronionej bez

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO MINISTERSTWA FINANSÓW: w kwestii możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu podatku od nieruchomości oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników

2010-01-07 15:26:00

ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zwróciła się w dniu 07.01.2010r. do MINISTERSTWA FINANSÓW w kwestii możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu podatku od nieruchomości oraz zaliczki na podatek dochodowy

więcej

KOMUNIKAT OBPON: SEJM OBRADUJE NAD USTAWĄ O ZMIANIE USTAWY O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POMOCY PUBLICZNEJ - ANNA PAŁECKA - BŁASZCZYK

2010-01-07 12:14:00

W dniu dzisiejszym w pkt 19 porządku obrad Sejmu objęto sprawozdanie Komisji Gospodarki o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (druk nr 2621). Komisja Gospodarki przychyliła się do wprowadzenia zmian zaproponowanych przez Senat.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NOWA WERSJA SODiR OFF-LINE 7.40 od 6 stycznia 2010r.

2010-01-06 11:48:00

Fundusz uprzejmie informuje, iż od dnia 6 stycznia 2010 r. dostępna jest nowa wersja SODiR Off-line w wersji 7.40. Aplikację SODiR Off-Line można pobrać z stron: http://www.pfron.org.pl  oraz ze strony OBPON: Zapraszamy na naszą stronę celem pobrania nowej

więcej

ZAPYTANIE OBPON DO BON: Czy z 'dużego' ZFRON w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na podst. Rozp. MPiPS z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie ZFRON można zakupić samochód dla dyrektora handlowego

2010-01-05 20:58:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zwraca się do Biura z nastepującym zapytaniem. OBPON.ORG/0005/01/2010.01.05 Przemyśl, dnia 05.01.2010r. Sz. Pan Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Komentarz do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (23.12.2009r.) ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK

2010-01-05 15:52:00

   Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia NASZYM KLIENTOM komentarz do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.