Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

STANOWISKO PFRON: Jak prawidłowo wydatkować środki zfron żeby uzyskać zaświadczenie de minimis? - zapytanie POPON

2010-04-21 17:13:00

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r., nr 245, poz. 1810) ze środków zfron można finansować część kosztów wprowadzania nowoczesnych technologii i prototypowych wzorów oraz

więcej

STANOWISKO BON: Kiedy wydatek z zfron objęty jest regułą de minimis? Ocena 'przysporzenia' według BON - pytanie POPON

2010-04-21 17:02:00

Na mocy § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r., nr 245, poz. 1810) wskazane w tym przepisie rodzaje wydatków objęte są regułą de minimis o ile stanowią przysporzenie dla pracodawcy. Ani przepisy polskie

więcej

STANOWISKO PFRON: Jak prawidłowo wydatkować środki zfron żeby uzyskać zaświadczenie de minimis? - zapytanie POPON

2010-04-21 16:47:00

W odpowiedzi na pismo POPON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prezentuje kryteria oceny stosowane przy wydawaniu zaświadczeń o pomocy de minimis. Przy ocenie prawidłowości wydatkowania środków z zfron należy stosować następujące przepisy: 1. Ocena

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - dyżury Pani Edyty Sieradzkiej

2010-04-21 14:38:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.zpchr.pl , www.tok.obpon.org  . Firma OBPON, jako

więcej

PROGNOZY, PROPOZYCJE I PERSPEKTYWY. Relacja z konferencji szkoleniowo-konsultacyjnej zorganizowanej przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w Centrum Konferencyjnym WALD w Warszawie, 8-9 kwietnia 2010 r.

2010-04-21 10:22:00

PROGNOZY, PROPOZYCJE I PERSPEKTYWY Zrównanie rynków i zmniejszenie dotacji do stopnia lekkiego Przyszłość spółdzielni inwalidów i zakładów pracy chronionej w świetle obecnych uwarunkowań społeczno - ekonomicznych oraz plany legislacyjne

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dot. terminu wypłaty miesięcznego dofinansowania z PFRON za marzec br. - Edyta Sieradzka

2010-04-19 20:23:00

KOMUNIKAT OBPON dot. terminu wypłaty miesięcznego dofinansowania z PFRON za marzec br.   Szanowni Państwo w związku z docierającymi pytaniami do naszej firmy dotyczącymi braku wypłaty miesięcznego dofinansowania z PFRON za marzec br. zadaliśmy dzisiaj pytanie do Rzecznika PFRON

więcej

28 kwietnia w Urzędzie Miasta Poznania odbędzie się spotkanie z Edytą Sieradzką, specjalistką w dziedzinie pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne

2010-04-19 14:54:00

   Pracodawcy będą mogli się dowiedzieć m.in. szczegółów dotyczących Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) i zasad jego funkcjonowania. Spotkanie będzie miało charakter szkolenia – konsultacji. Odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Poznania na pl.

więcej

OPRACOWANIE OBPON: TEKST JEDNOLITY ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – JOANNA WAWRZYŃCZAK

2010-04-19 13:45:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje  tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnyc h. Tekst został

więcej

KOMUNIKAT OBPON: dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej, w związku z wejściem w życie obowiązku składania szerszego zakresu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis - ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK

2010-04-19 11:06:00

    W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami przez pracodawców, informujemy że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) dotyczy wszystkich

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Program działania PIP na 2010r. Znamy już program działania PIP na 2010 r. - kogo i co skontroluje Inspekcja?

2010-04-16 15:03:00

W 2010 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi ok. 90 000 kontroli . Ponadto różnymi działaniami prewencyjnymi objętych zostanie łącznie ok. 36 000 podmiotów, w tym pracodawców i przedsiębiorców. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY SKONTROLUJE przestrzeganie

więcej

KOMENTARZ OBPON: do art. pt. 'Osoby niepełnosprawne nie pojadą na ciepłe wyspy' Rzeczpospolita 12.04.2010, autor Mateusz Rzemek

2010-04-15 14:03:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz wielu naszych Klientów z niepokojem przyjmuje zawarte w art. pt. 'Osoby niepełnosprawne nie pojadą na ciepłe wyspy' Rzeczpospolita 12.04.2010, autor Mateusz Rzemek tezy. Poniżej

więcej

KOMUNIKAT OBPON.PL: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) DZIAŁA OD DNIA 15.04.2010r. W NOWEJ FORMIE - ZAPRASZAMY

2010-04-14 17:34:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.zpchr.pl , www.tok.obpon.org  . Firma OBPON,

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: dotyczące wyliczania tzw. efektu zachęty oraz wyliczania stanów zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych, ubiegając się przez pracodawców o miesięczne dofinansowanie z PFRON

2010-04-14 15:55:00

Zarząd oraz Członkowie OBPON ORG. z niepokojem przeczytali ostatnie wyjaśnienia p. Luizy Klimkiewicz zawarte w artykule pt. „ Przy zatrudnieniu niepełnosprawnych efekt zachęty metodą ilościową można ustalić na dwa sposoby”, zamieszczonym w dniu 8 kwietnia br. w Dzienniku

więcej

Krzysztof Kuncelman: - Chcemy walczyć z dyskryminującym prawem ('Nowa Trybuna Opolska' - Edyta Hanszke, 06.04.2010r.)

2010-04-14 13:00:00

Krzysztof Kuncelman: - Chcemy walczyć z dyskryminującym prawem Edyta Hanszke 6 kwietnia 2010 Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (obpon.org) zorganizowała w Opolu konferencję dla pracodawców z regionu dających zatrudnienie niepełnosprawnym.

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Podstawy prawne wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis - ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK

2010-04-12 15:13:00

    Stosownie do art. 5 ust. 3 i 3c ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona

więcej

WAŻNE! Sporządzanie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - tj. osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy ubiegający się o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

2010-04-12 12:42:00

Z dniem 5 kwietnia 2010 r. powstał obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis bądź pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Zmiana ustawy o rehabilitacji a wymogi uzyskiwania pomocy publicznej w kontekście uzyskiwania opinii PIP- ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK

2010-04-08 10:38:00

  Zmiana ustawy a wymogi uzyskiwania pomocy publicznej Dnia 31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 40, poz. 223), zgodnie z którą zaliczenie do

więcej

ISP Modzelewski i Wspólnicy: Konferencja 'Aspekty prawno-podatkowe funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej'

2010-04-08 10:37:00

zaprasza na konferencję: "Aspekty prawno-podatkowe funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej" 22-24 kwiecień 2010

więcej

KOMUNIKAT OBPON: - NOWA WERSJA SODiR Off-line 7.46 dostępna od 6 kwietnia 2010 roku

2010-04-08 10:27:00

Fundusz uprzejmie informuje, iż  od dnia 6 kwietnia 2010 roku dostępna jest nowa wersja SODiR Off-line 7.46 Jednocześnie Fundusz informuje, iż do końca kwietnia możliwe jest wysyłanie dokumentów zarówno z nowej wersji programu jak również z

więcej

KOMUNIKAT OBPON: - AKTUALNE DANE dot. KONTAKTU Z WYDZIAŁEM DOFINANSOWAŃ RYNKU PRACY w PFRON w Warszawie i w oddziałach PFRON

2010-04-08 10:22:00

Kontakt z Wydziałem Dofinansowań Rynku Pracy   DZIAŁ OBSŁUGI BENEFICJENTÓW Sekcja Obsługi Beneficjentów Udzielanie beneficjentom wyjaśnień w zakresie sporządzania i składania dokumentów m.in. pomoc przy wykonaniu korekty

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG. DO BON I UOKiK: w sprawie wyjaśnienia kwestii możliwości wydatkowania odsetek ze środków zgromadzonych na rachunku ZFRON ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 19 MARCA 2010r.

2010-04-07 11:56:00

ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG w dniu 08.02.2010r. zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz do Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zapytaniem odnośnie wyjaśnienia

więcej

KOMUNIKAT OBPON: ZMIANA PRAWA, ROZPORZĄDZENIE ZMIENIAJACE W SPRAWIE ZFRON - PODPISANE. 30 marca 2010 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej Pani Jolanta Fedak, w porozumieniu z Ministrem Finansów Panem Janem Rostowskim oraz Ministrem Zdrowia Panią Ewą Kopacz, podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

2010-04-07 11:17:00

   30 marca 2010 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej Pani Jolanta Fedak, w porozumieniu z Ministrem Finansów Panem Janem Rostowskim oraz Ministrem  Zdrowia Panią Ewą Kopacz, podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Ważne dla prowadzących zakłady pracy chronionej. Zmiana zakresu informacji przedkładanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – 5 kwietnia 2010 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) - ANNA-PAŁECKA-BŁASZCZYK

2010-04-07 00:04:00

Ważne dla prowadzących zakłady pracy chronionej. Zmiana zakresu informacji przedkładanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – 5 kwietnia 2010 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot

więcej

KOMUNIKAT OBPON: - Od 1 kwietnia 2010 r. zmiany w zróżnicowaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą pracodawcy doliczają do kosztów płacy wnioskując o miesięczne dofinansowanie (Rozporządzenie z dnia 26.04.2010r.) - EDYTA SIERADZKA

2010-04-06 23:42:00

Szanowni Państwo - przypominamy, iż od 1 kwietnia 2010 r. nastąpiły zmiany w zróżnicowaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe.   W nowym okresie składkowym płatnicy składek będą korzystali z nowej tabeli grup działalności, kategorii ryzyka i stóp

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry