Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT OBPON: - OSTATECZNY WZÓR WYPEŁNIENIA nowego formularza INF-O-PP (31.05.2010r.) po uzyskaniu kolejnych odpowiedzi z PFRON w dniu 27 maja 2010 roku.( + dodatkowe wyjaśnienia z PFRON z dnia 28.05.2010r. - EDYTA SIERADZKA

2010-05-31 12:30:00

KOMUNIKAT Z DNIA 31.05.2010R.     Szanowni Państwo - w dniu 27 maja br. przesłaliśmy do PFRON NOWE dodatkowe pytania dot. wypełnienia nowej wersji formularza INF-O-PP, które prezentujemy poniżej. W dniu 27 maja br. otrzymaliśmy odpowiedź z PFRON,

więcej

INFORMACJA MPiPS (BON) - Informacja Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Prezesa Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie szczególnego dodatkowego wsparcia osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku skutków powodzi

2010-05-31 12:21:00

WAŻNA INFORMACJA! - wprowadzenie zmian prawnych umożliwiających pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przekazania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na rzecz pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, który poniósł

więcej

PFRON: 3,5 mln zł dla niepełnosprawnych powodzian

2010-05-28 13:44:00

To efekt nowego programu: „POWÓDŹ 2010”, skierowanego do osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi. Program został zatwierdzony na wczorajszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Funduszu. Jego adresatami są osoby niepełnosprawne

więcej

Szczególne preferencje dla wnioskodawców poszkodowanych w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w Polsce w maju 2010 r., którzy ubiegają się o wsparcie w ramach programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON

2010-05-28 13:42:00

Uchwała nr 15/2010 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: ustanowienia szczególnych preferencji dla wnioskodawców poszkodowanych w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w Polsce w

więcej

ZŁOTY CERTYFIKAT RZETELNOŚCI DLA FIRMY OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2010-05-27 20:21:00

12 maja 2010r. w Krakowie w podczas Gali wręczenia certyfikatow,  w ramach programu "Rzetelna Firma" firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH otrzymała ZŁOTY CERTYFIKAT RZETELNOŚCI . Certyfikat ten przyznawany jest podmiotom

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Przerwa Techniczna w obsłudzie SODiR - (od 28.05 - godz. 15.00 do 31.05 - godz. 6.00)

2010-05-27 18:58:00

Data publikacji : dn.27 maja 2010 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w związku z przerwą techniczną system SODiR będzie niedostępny dla użytkowników od godziny 15.00 w piątek (28.05.2010 r.) najpóźniej do godziny 6.00 rano w

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO UOKiK: czy pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, w związku z wejściem w życie obowiązku składania szerszego zakresu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest wyłączony z obowiązku określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) ODPOWIEDŹ UOKiK Z DNIA 21.05.2010r.

2010-05-27 14:26:00

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami przez pracodawców dot. kwestii czy pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej , w związku z wejściem w życie obowiązku składania szerszego zakresu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest wyłączony z obowiązku określonego w

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: PISMO DO MARSZAŁKA SEJMU, PANA BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO Z PROPOZYCJĄ SPOTKANIA w celu omówienia najważniejszych problemów środowiska pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce

2010-05-27 13:36:00

Zarząd Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że w dniu 25.05.2010r. wystosował pismo do Pana Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu z propozycją spotkania oraz omówienia najważniejszych problemów środowiska

więcej

Większa dotacja albo niższe dopłaty do pensji

2010-05-26 15:21:00

System pomocy na zatrudnienie niepełnosprawnych może się załamać, jeśli rząd nie zwiększy dotacji na ten cel lub nie ograniczy dofinansowania dla firm. Na nowo trzeba też określić źródło finansowania rehabilitacji, bo firmy coraz rzadziej płacą za niezatrudnianie niepełnosprawnych.

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: dot. uzyskiwania dofinansowań dla tzw. STAREGO PRACOWNIKA - czyli zatrudnionego przed 1 stycznia 2009 r., który np. w 2010 r, uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności

2010-05-25 13:28:00

ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG w dniu 25.05.2010r. wystosowała do PFRON zapytanie w związku z wątpliwościami pracodawców dot. uzyskiwania dofinansowań dla tzw. STAREGO PRACOWNIKA - czyli zatrudnionego przed 1 stycznia 2009

więcej

OBPON.ORG: SERWIS WYBORCZY DLA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH PRACODAWCÓW - KANDYDACI NA PREZYDENTA RP O OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZYSZŁOŚCI ICH ZATRUDNIENIA - GLOSUJWLASCIWIE.PL

2010-05-24 19:01:00

         Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG www.obpon.org , zrzeszająca i reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych oraz działająca na rzecz

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: działania Organizacji OBPON.ORG w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskiwanych przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej z tytułu zwolnień podatkowych, tj. z podatku od nieruchomości oraz z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

2010-05-24 13:37:00

ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG  informuje : w związku z informacjami, do których dotarła nasza Organizacja, z których wynika, iż organy podatkowe w całej Polsce rozpoczęły kontrole wybranych

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NOWY DORADCA PRAWNY W FIRMIE OBPON: PANI MAŁGORZATA TYLEWICZ

2010-05-21 13:25:00

   Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że z dniem 20.05.2010r. usługi Doradztwa Prawnego dla firmy OBPON.PL oraz dla ORGANIZACJI OBPON.ORG świadczy Pani MAŁGORZATA TYLEWICZ. W zakresie usług Pani Małgorzaty Tylewicz

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Odnośnie wzoru wypełnienia nowego druku INF-O-PP do PFRON opracowanego przez Panią EDYTĘ SIERADZKĄ - Dyrektor ds. Dofinansowań w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH i działań OBPON na rzecz pracodawców

2010-05-21 13:23:00

Szanowni Państwo, Klienci firmy OBPON oraz wszyscy pracodawcy osób niepełnosprawnych, w ostatnim czasie (w związku z wprowadzoną od 5 kwietnia 2010 r. zmianą) został nałożony na Państwa dodatkowy obowiązek wypełniania i składania do PFRON nowego formularza INF-O-PP  o

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Infolinia udzielająca informacji na temat dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

2010-05-21 13:21:00

Z powodu nadchodzącej do Warszawy fali kulminacyjnej w dniu 21.05.2010 r. korzystanie z Infolinii udzielającej informacji na temat dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – 0801-233-554

więcej

MPiPS: Pomoc poszkodowanym w powodzi

2010-05-20 13:32:00

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak postanowiła przekazać, poza środkami wynikającymi z zatwierdzonego planu finansowego Funduszu Pracy, dodatkowo 90 mln złotych na wsparcie prac związanych z usuwaniem skutków powodzi i tworzeniem nowych miejsc pracy. Środki pochodzą z rezerwy

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Zwrot wydatków za dowóz niepełnosprawnego dziecka jest wolny od podatku dochodowego - Anna Pałecka-Błaszczyk

2010-05-19 16:24:00

Przedstawiamy Państwu interpretację indywidualną dotyczącą zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku ponoszenia wydatków na dowóz niepełnosprawnego dziecka. przygotowanie: Anna Pałecka - Błaszczyk, Doradca OBPON 19.05.2010r. OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW

więcej

KOMUNIKAT OBPON: W związku z rozwojem informujemy, że w firmie OBPON stanowisko DYREKTORA DS. ROZWOJU I SZKOLEŃ objęła Pani Ewelina Loranc

2010-05-19 12:55:00

   Miło nam poinformować wszystkich Klientów firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, że w związku z rozwojem naszej firmy, w szczególności ciągłym podnoszeniem jakości usług szkoleniowych świadczonych przez naszą firmę oraz

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: dotyczące wyliczania tzw. efektu zachęty oraz wyliczania stanów zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych, ubiegając się przez pracodawców o miesięczne dofinansowanie z PFRON ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 05.05.2010r.

2010-05-18 15:27:00

Zarząd oraz Członkowie OBPON ORG. z niepokojem przeczytali ostatnie wyjaśnienia p. Luizy Klimkiewicz zawarte w artykule pt. „ Przy zatrudnieniu niepełnosprawnych efekt zachęty metodą ilościową można ustalić na dwa

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Infolinia udzielająca informacji na temat dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

2010-05-17 13:28:00

Z powodu problemów technicznych w dniu 17.05.2010 r. korzystanie z telefonu Infolinii udzielającej informacji na temat dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – 0801-233-554 –

więcej

OPRACOWANIE OBPON: WZÓR WYPEŁNIENIA NOWEGO DRUKU INF-O-PP DO PFRON - Edyta Sieradzka

2010-05-16 15:30:00

    Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia wzór wypełnienia nowego druku INF-O-PP do PFRON. Opracowanie: EDYTA SIERADZKA - Dyrektor ds. Dofinansowań w OBPON 15.05.2010 r. OGÓLNOPOLSKA BAZA

więcej

KOMUNIKAT OBPON: - dot. terminu wysłania nowego formularza INF-O-PP do PFRON a termin wypłaty miesięcznego dofinansowania z PFRON - Edyta Sieradzka

2010-05-14 09:34:00

   Szanowni Państwo w dniu 13 maja 2010 roku na zapytanie naszej firmy do PFRON dot. wysyłania nowego formularza INF-O-PP, PFRON jednoznacznie poinformował, iż pracodawcy nie będą mieli wypłaconego miesięcznego dofinansowania dopóki w PFRON nie zostanie przeprowadzona

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.