Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Zakład pracy chronionej skoryguje koszty podatkowe

2010-08-05 15:23:00

Interpretacja ministra finansów nie jest korzystna dla zakładów pracy chronionej. Wynika z niej, że o ile wydatki na PFRON można uznać za koszty uzyskania przychodów w momencie przekazania środków pieniężnych na rachunek funduszu, o tyle odpisy i wpłaty na zfron i zfa

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: interpretacja przepisu § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U.2007.245.1810 ze zm.) celowość i oszczędność wydatków z ZFRON ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 23.07.2010r.

2010-08-04 19:44:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o interpretację przepisu § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG SKIEROWANIE PROJEKTU USTAWY O REHABILITACJI (...) DO UOKiK CELEM UZYSKANIA OPINII O PROJEKCIE PROGRAMU POMOCOWEGO - OPINIA PRAWNA BIURA ANALIZ SEJMOWYCH dot. projektu poselskiego nr 3292, w której opinii ów projekt 'NIE JEST PROJEKTEM USTAWY WYKONUJĄCEJ PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ'

2010-08-04 17:17:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG przedstawia pismo dot. SKIEROWANIA PROJEKTU USTAWY O REHABILITACJI (...) DO UOKiK CELEM UZYSKANIA OPINII O PROJEKCIE PROGRAMU POMOCOWEGO ORAZ OPINIĘ PRAWNĄ BIURA ANALIZ SEJMOWYCH dot. projektu poselskiego

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: INFORMACJA DOTYCZĄCA OBECNEGO STANU PRAC PRZY POSELSKIM PROJEKCIE - Ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

2010-08-04 16:38:00

Szanowni Państwo - w dniu dzisiejszym 04.08.2010r. Organizacjia OBPON.ORG uzyskała od Pana Dyrektora Biura Poselskiego Pana Marka Plury -  Grzegorza Franki, informację iż w dniu wczorajszym Pan Marszałek Sejmu zamiast skierować projekt do pierwszego czytania do Sejmu,

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Stanowisko Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG wobec działań Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (KRAZON) dotyczących przebiegu przebiegu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2010-08-04 16:10:00

    Zarząd Organizacji Pracodawców Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG w dniu 30.07.2010r. wyraził swoje negatywne stanowisko wobec przebiegu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej

więcej

WYROK NSA: Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przepisy nie sprzeciwiają się finansowaniu zakupu samochodu w ramach IPR z ZFRON jako pomoc de minimis

2010-08-02 10:25:00

Wyrok NSA w sprawie zakupu samochodu w ramach indywidualnego programu rehabilitacji!   W związku z faktem, że większość pracodawców nie przyjmuje odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis na wydatki objęte indywidualnym programem rehabilitacji zwłaszcza jeśli

więcej

Stanowisko Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG wobec przebiegu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2010-07-30 15:45:00

Stanowisko  Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG  wobec przebiegu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG - NA STRONIE SEJMOWEJ ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ DRUK nr 3292 z 20 lipca 2010 r - zawierający Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

2010-07-30 15:00:00

Organizacja OBPON.ORG informuje, iż NA STRONIE SEJMOWEJ ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ DRUK nr 3292 z 20 lipca 2010 r - zawierający Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

więcej

Stanowisko i propozycje Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG wobec rozwiązań stabilizujących wydolność systemu finansowania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 23.07.2010 R.

2010-07-29 13:30:00

06.07.2010r. Stanowisko  i propozycje Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG wobec rozwiązań stabilizujących wydolność systemu finansowania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Ustawa o rehabilitacji wg projektu nowelizacji z dnia 21 lipca 2010 r. (tekst ujednolicony po zmianach z zaznaczonymi terminami wejścia poszczególnych przepisów) - Anna Pałecka-Błaszczyk

2010-07-29 10:56:00

Organizacja OBPON.ORG przedstawia : Ustawe o rehabilitacji wg projektu nowelizacji z dnia 21 lipca 2010 r. (tekst ujednolicony po zmianach z zaznaczonymi w sposob czytelny terminami wejścia poszczególnych przepisów) Opracowanie: Anna Pałecka-Błaszczyk, Wiceprezes Organizacji

więcej

KOMUNIKAT OBPON - Tabele obrazujące maksymalne kwoty dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w latach 2011-2013 - opracowanie na podstawie projektu nowelizacji z 21.07.2010 r. - EDYTA SIERADZKA

2010-07-26 11:33:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia opracowanie: tabelę z kwotami maksymalnego dofinansowania w latach 2011-2013 na podstawie projektu nowelizacji z 21.07.2010 r.

więcej

Cięcie dofinansowań z PFRON dla firm

2010-07-26 07:52:00

Posłowie intensywnie pracują nad zmianami, które znacznie zmniejszą środki przekazywane zakładom zatrudniającym niepełnosprawnych pracowników

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Organizacja OBPON.ORG przedstawia najnowszy projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej, spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych z dnia 21.07.2010r.

2010-07-23 17:18:00

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG przedstawia najnowszy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 21 lipca 2010 r. udostępniony naszej

więcej

OBPON.ORG: ZAPYTANIE DO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PANA JAROSŁAWA DUDY ORAZ PREZESA PFRON, PANA WOJCIECHA SKIBY W SPRAWIE ODMAWIANIA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O POMOCY DE MINIMIS NA WYDATKI PONIESIONE W RAMACH IPR ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 15.07.2010 r.

2010-07-22 10:35:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG wobec licznych próśb naszych Członków, zwróciła się w dniu 20.01.2010r. do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Pana Jarosława Dudy oraz do Prezesa

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - dotyczy projektu z dnia 16.07.2010

2010-07-21 10:36:00

    Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG  dotarła do informacji na temat wstępnej wersji projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Tabela z kwotami maksymalnego dofinansowania na 2011 r., które zostały ujęte w propozycji nowelizacji ustawy o rehabilitacji w roku 2010 uwzględniające ZPChr i firmy z otwartego rynku pracy - EDYTA SIERADZKA

2010-07-19 20:01:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia opracowanie: tabelę z kwotami maksymalnego dofinansowania na 2011 r., które zostały ujęte w propozycji nowelizacji ustawy o rehabilitacji w roku 2010 uwzględniające ZPChr i firmy z otwartego rynku

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2010-07-19 13:37:00

 Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG  dotarła do informacji na temat wstępnej wersji projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.    Poniżej

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Pozwy zbiorowe już możliwe

2010-07-17 10:44:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: Od 19 lipca dochodzenie roszczeń w takiej sytuacji może okazać się łatwiejsze – w życie wchodzą przepisy o pozwach grupowych. Instytucja pozwu zbiorowego (class action) po raz pierwszy

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: DARMOWE (bezskładkowe) CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJI OBPON.ORG DLA KLIENTÓW OBPON.PL (PLANY I ZAMIERZENIA ORGANIZACJI)

2010-07-16 15:41:00

     Szanowni Państwo, Zarząd ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków Organizacji odbytego dnia 25.06.2010r. podjął uchwałę, na mocy

więcej

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi - weszła w życie 9 lipca 2010r.

2010-07-16 10:16:00

W dniu 9 lipca 2010 r. weszła w życie uchwalona 24 czerwca 2010 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 9 lipca 2010 r. Nr 123, poz. 835 (weszła w życie z dniem ogłoszenia). Ustawa zawiera

więcej

PFRON: Program 'POWÓDŹ 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku'

2010-07-16 09:13:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w ramach programu „POWÓDŹ 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku”, o pomoc mogą wnioskować również osoby

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.