Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Rząd sprawdzi wstrzymanie dopłat na zatrudnienie niepełnosprawnych

2010-11-23 08:37:00

Zdaniem pracodawców obecny system wstrzymywania wypłat pomocy na zatrudnienie niepełnosprawnych może prowadzić do upadłości firm. Sprawą zajmie się rada nadzorcza PFRON.

więcej

VADEMECUM WIEDZY: MOŻLIWOŚĆ UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON PRZEZ PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PO 1 STYCZNIA 2011 r. w przypadku nie spełnienia kryterium dotyczącego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wobec obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. przepisów

2010-11-22 11:08:00

Pytanie: Proszę o udzielenie informacji w zakresie stosowania art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w związku z jego nowelizacją wynikającą z druku senackiego 1024. Czy zakres unormowań wynikających z nowelizacji

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. JAKĄ ROLĘ ODGRYWA TERAZ PREZYDENT?

2010-11-20 16:04:00

W trakcie 65. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, w dniu 17 listopada 2010 r., Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw bez poprawek. Ustawa została

więcej

Tak niekorzystnych zmian nie było od 20 lat. Co dalej z PRFON-em? Wywiad z Edytą Sieradzką, Dyrektor ds. Dofinansowań w OBPON, Wiceprezes Organizacji OBPON.ORG

2010-11-20 13:35:00

Senat przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Teraz można jedynie liczyć na pomoc prezydenta – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.ORG. Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.ORG. (fot. archiwum

więcej

Nowelizacja ustawy ograniczy możliwości pracy osób niepełnosprawnych?

2010-11-20 12:42:00

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych niesie za sobą wiele korzyści dla pracodawcy i pracownika. Czy nowa ustawa to zmieni? Powszechnie znany jest stereotyp osoby niepełnosprawnej jako gorszego pracownika, jednak niepełnosprawność nie może oznaczać niepełnosprawności w pracy. - Taki

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Objaśnienia druków INF-O-P-dM i INF-O-P-dr ujętych w systemie SODiR online i SODiR offline od 8 listopada 2010 r.

2010-11-20 00:22:00

Na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 18.11.2010r. został zamieszczony komunikat pt: Druki INF-O-P-dM, INF-O-P-dR oraz nowa wersja formularza INF-O-PP w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) W związku z udostępnieniem

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Kontakt telefoniczny z pracownikami PFRON

2010-11-19 22:30:00

Kontakt z pracownikami PFRON udzielających informacji z zakresu: Informacje na temat uprawnień osób niepełnosprawnych Informacje na temat zadań ustawowych i programów PFRON Informacje na temat zadań samorządu terytorialnego na rzecz osób

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Problemy z dostępem do witryny www.e-pfron.pl

2010-11-19 22:28:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.10.2010 zmieniona została delegacja domeny e-pfron.pl w NASK ( http://www.dns.pl/cgi-bin/whois.pl ). Od dnia następnego zmiany te powinny być widoczne u Państwa. W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi dostępu do witryny www.e-pfron.pl

więcej

KOMUNIKAT OBPON: WSTĘPNA OCENA STANU PRAWNEGO W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON PRZEZ PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PO 1 STYCZNIA 2011 r. (AKTUALIZACJA: 20.11.2010 r.)

2010-11-19 13:55:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: w związku z problemami interpretacyjnymi dotyczącymi udzielania ulg we wpłatach na PFRON uregulowanych w przepisie art.22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

więcej

PRZYPOMINAMY! Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

2010-11-19 13:41:00

 W ZWIĄZKU Z POWTARZAJĄCYMI SIĘ PYTANIAMI ZE STRONY PRACODAWCÓW dot. wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie , FIRMA OBPON PRZYPOMINA:

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Druki INF-O-P-dM, INF-O-P-dR oraz nowa wersja formularza INF-O-PP w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR)

2010-11-19 08:46:00

W związku z udostępnieniem druków INF-O-P-dM, INF-O-P-dR oraz nowej wersji formularza INF-O-PP w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych proponuje, aby beneficjenci ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia

więcej

KOMUNIKAT PFRON: System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) - nowe załączniki

2010-11-19 08:36:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 06.11.2010 r. w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) dostępne są następujące załączniki: 

więcej

Senatorowie za cięciem dofinansowań

2010-11-18 11:54:00

Senatorowie przegłosowali wczoraj bez poprawek nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dzięki temu trafi ona bezpośrednio do prezydenta.

więcej

Senat poparł ustawę o zatrudnianiu i rehabilitacji

2010-11-18 08:23:00

Senat nie wprowadził w środę poprawek do nowelizacji ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji niepełnosprawnych, która przewiduje zmniejszenie dofinansowania do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym, a zwiększenie - dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

więcej

Kiedy możliwe jest zwolnienie na turnus rehabilitacyjny

2010-11-18 08:16:00

Czy pracownik, który skorzystał już w bieżącym roku z dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu legitymowania się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, może dodatkowo skorzystać z płatnego zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym? Jeśli tak, to

więcej

Wymiar godzin pracy osób niepełnosprawnych jest ograniczony

2010-11-18 07:59:00

Czas pracy osób niepełnosprawnych został uregulowany odmiennie od ogólnych zasad dotyczących pozostałych pracowników. Pracodawcy powinni na to zwrócić szczególną uwagę, aby nie popełnić błędów mogących stać się podstawą sporów

więcej

Większe zaliczki do PFRON

2010-11-18 07:58:00

Wczoraj Senat debatował również nad ustawą o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która została uchwalona przez Sejm 29 października. W części dotyczącej podatków nowelizacja odnosi się do przekazywania

więcej

Niepełnosprawni będą pracować godzinę dłużej

2010-11-18 07:56:00

SENAT UCHWALIŁ - Od przyszłego roku stopniowo zmniejszana będzie pomoc, jaką otrzymują pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych. Obniżone zostanie m.in. dofinansowanie ich pensji.

więcej

Ta ostatnia nowela...

2010-11-18 01:33:00

Senat RP przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pozostaje już tylko czekać na podpis prezydenta i wejście w życie jubileuszowej, pięćdziesiątej poprawki, aby zmiany, które mają postawić na nogi budżet PFRON, stały

więcej

PKPP Lewiatan pozytywnie o ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu

2010-11-18 01:27:00

PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia nowelizację ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którą w środę bez poprawek przyjął Senat. Ustawa przewiduje zmniejszenie dofinansowania do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym, a zwiększenie

więcej

Senat za ustawą o zatrudnianiu i rehabilitacji bez poprawek, czyli będą zmiany w dofinansowaniu

2010-11-18 01:20:00

Senat nie wprowadził w środę poprawek do nowelizacji ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji niepełnosprawnych, która przewiduje zmniejszenie dofinansowania do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym, a zwiększenie - dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

więcej

Senat przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2010-11-17 18:24:00

W trakcie 65. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, w dniu  17 listopada 2010 r., Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw   bez poprawek.

więcej

Rząd zapowiada korekty w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Więcej pieniędzy trafi do samorządów

2010-11-17 16:42:00

W 2011 roku na zadania związane z rehabilitacją powiaty otrzymają ponad 80 mln zł mniej niż obecnie (czyli o 13 proc.). Tak wynika z projektu planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ze środków tych samorządy powiatowe finansują

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry