Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Czas pracy osoby niepeł­no­sprawnej

2011-02-21 07:32:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Czas pracy osoby niepeł­no­sprawnej Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 15 (743) z dn. 2011.02.21, strona 18 Od marca br. w firmie zatrudniony zostanie pracownik niepełnosprawny. Jaki wymiar czasu pracy

więcej

PISMO OBPON.ORG DO KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW: Prośba o pilną interwencję w sprawie bezprawnej działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegającej na wstrzymaniu kilkuset zakładom zatrudniającym osoby niepełnosprawne refundacji wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników (ODPOWIEDŹ MPIPS-BON Z DNIA 09.02.2011 r.)

2011-02-18 14:06:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych w dniu 17.01.2011 roku przekazała Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prośbę, zaadresowaną do Premiera Donalda

więcej

KOMUNIKAT OBPON: PRZERWA TECHNICZNA SPOWODOWANA WYMIANĄ INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ, PRACE MODERNIZACYJNE W DNIACH 23 - 24 LUTEGO 2011 ROKU

2011-02-18 13:03:00

Informujemy, że w dniach 23 - 24 LUTEGO 2011 roku (środa - czwartek) dostęp do usług oferowanych przez naszą firmę za pośrednictwem internetu może być ograniczony. Przerwy w dostępie spowodowane będą wymianą infrastruktury serwerowej. Przeprowadzana modernizacja pozwoli nam zwiększyć jakość

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: w sprawie terminu obowiązywania zawartych umów o refundację dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych zakładom pracy chronionej zatrudniających co najmniej 50% osób niepełnosprawnych (ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 04.02.2011 R. WRAZ Z PISMEM BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TEJ SAMEJ SPRAWIE Z DNIA 10.09.2009 ROKU)

2011-02-17 15:00:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych skierowała w dniu 10.01.2011 roku zapytanie do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w

więcej

KOMUNIKAT PFRON Z DNIA 17.02.2011 r.: Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2011 r.

2011-02-17 13:09:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacane na podstawie art. 26 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

OPRACOWANIE: Zmiany dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek wprowadzone Ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, Poz. 1475)

2011-02-17 13:06:00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina o zmianach dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek wprowadzone Ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

więcej

Czy można wystąpić o dofinansowanie z PFRON

2011-02-17 08:11:00

Zatrudniliśmy osobę, która ma ważne orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zaliczeniu do III grupy inwalidztwa z tytułu niezdolności do służby. Czy na podstawie takiego dokumentu możemy ją zaliczać do osób niepełnosprawnych i występować o dofinansowanie z Państwowego Funduszu

więcej

WAŻNE! ZMIANA ROZPORZĄDZENIA w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie- opublikowana 16.02.2011 roku w Dz.U.

2011-02-17 08:04:00

Prezentujemy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

więcej

Wniosek o wypłatę refundacji składek ZUS złożony po terminie

2011-02-17 07:55:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wniosek o wypłatę refundacji składek ZUS złożony po terminie Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 14 (742) z dn. 2011.02.17, strona 15 Złożyłem z opóźnieniem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

więcej

OPRACOWANIE OBPON: Zwolnienie zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości po 1 stycznia 2011 r. – nowe warunki, alternatywne możliwości

2011-02-16 12:47:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia obszerne opracowanie na temat   ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA MOCY USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.   W myśl

więcej

Efekt zachęty: kolejne wyjaśnienia resortu - Edyta Sieradzka

2011-02-16 10:28:00

Stanowisko, na które jest przyjmowany nowy pracownik niepełnosprawny, trzeba rozumieć jako zakres obowiązków, a nie wakat

więcej

Zakładom pracy chronionej w całym kraju grozi bankructwo. Powód: nowa ustawa zamiast pomagać niepełnosprawnym w przełamywaniu barier, zaciska im pętlę na szyi

2011-02-15 19:03:00

Koniec dofinansowań do pensji niepełnosprawnych emerytów i mniejszy zwrot składek emerytalnych i rentowych, a co za tym idzie, groźba braku płynności finansowej lub zwolnień. Zakładom pracy chronionej w całym kraju grozi bankructwo. Powód: nowa ustawa zamiast pomagać niepełnosprawnym

więcej

ZAGŁOSUJ NA GOSPODARCZE MALINY 2010. WSKAŻ PALCEM TYCH, KTÓRZY SZKODZILI GOPODARCE. Głosowanie tylko do końca lutego 2011 roku!

2011-02-15 15:23:00

Zagłosuj na Gospodarcze Maliny 2010 Wskaż palcem tych, którzy szkodzili gospodarce „Puls Biznesu” z Pracodawcami RP prowadzi plebiscyt Gospodarcze Maliny 2010. Wspólnie z czytelnikami „PB” i internautami z pb.pl przyznamy je tym, który w 2010 roku

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Wątpliwości w kwestii dokumentowania schorzeń specjalnych. Czy schorzenia mogą być potwierdzone zaświadczeniem czy też powinny być potwierdzone orzeczeniem (ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 01.02.2011 r.)

2011-02-15 13:41:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych skierowała w dniu 13.01.2011 r. zapytanie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w kwestii wątpliwości

więcej

BROSZURA 'POMOC PUBLICZNA' - wszystko o pomocy publicznej

2011-02-15 11:41:00

Prezentujemy broszurę pt. "POMOC PUBLICZNA". Zachęcamy do zapoznania się z lekturą.

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: dot. przygotowania SODiR offline oraz SODiR online do nowych wzorów druków Wn-D, INF-D-P oraz INF-O-PP (ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 04.02.2011 r.)

2011-02-14 18:26:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych skierowała w dniu 24.01.2011 r. zapytanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: PFRON doprecyzował wypełnienie DEK-II przez zpchr po 1 stycznia 2011 roku

2011-02-14 17:47:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych informuje, że wobec licznych interwencji naszej Organizacji Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w

więcej

SKUTKI NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI - WPŁYW ZMIAN PO 1 STYCZNIA 2011 ROKU NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ PRACODAWCÓW I ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2011-02-14 16:01:00

  " SKUTKI NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI - WPŁYW ZMIAN PO 1 STYCZNIA 2011 ROKU NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ PRACODAWCÓW I ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"       Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA

więcej

SKUTKI NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI: Firmy zrezygnują z zakładu pracy chronionej

2011-02-14 08:24:00

Od marca firmy nie otrzymają dopłat do pensji niepełnosprawnych emerytów. Pomoc na zatrudnienie lekko i umiarkowanie niepełnosprawnych będzie niższa. Pracodawcy zapowiadają rezygnację ze statusu zakładu pracy chronionej. W ubiegłym roku średnie zatrudnienie osób

więcej

KOMUNIKAT OBPON: W SPRAWIE ART. 22 - UDZIELANIE ULG WE WPŁATACH NA PFRON PO 1 STYCZNIA 2011 ROKU (w związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji z dnia 30.10.2010 r., w kontekście brzmienia art. 8 określającego przepisy przejściowe)

2011-02-13 18:35:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, w związku z pojawiającymi się coraz częściej pytaniami, przedstawia wyjaśnienia oraz wszelkie informacje, w których jesteśmy posiadaniu na dzień 13.02.2011 roku, jak również poszczególne etapy

więcej

NOWOŚCI W SERWISIE VADEMECUM WIEDZY: Nowy konsultant, rozszerzenie kategorii tematycznych

2011-02-13 12:52:00

W ramach rozwoju i podwyższania jakości świadczonych przez firmę OBPON usług dla pracodawców osób niepełnosprawnych za pośrednictwem serwisu  ( www.vademecumwiedzy.pl ) informujemy naszych Klientów o pozyskaniu do współpracy nowego konsultanta

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry