Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT PFRON - Obowiązek i termin składania sprawozdań finansowych za 2010 rok - BARDZO WAŻNA INFORMACJA

2011-03-29 10:55:00

Data publikacji : dn.28 marca 2011 Obowiązek i termin składania sprawozdań finansowych za 2010 rok   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2)

więcej

Jak prawidłowo wypełniać nowe druki do PFRON, aby dostać dofinansowanie - Edyta Sieradzka

2011-03-28 12:06:00

Formularze INF-D-P i Wn-D w obowiązujących od 8 marca wersjach pierwszy raz złożymy za marzec. Mamy zatem czas do 20 kwietnia, aby zapoznać się ze sposobem ich poprawnego przygotowania

więcej

Obowiązki sprawozdawcze pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

2011-03-28 09:08:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Obowiązki sprawozdawcze pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Gazeta Podatkowa nr 25 (753) z dn. 2011.03.28, strona 18 Przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: - termin wysłania sprawozdań finansowych do PFRON za 2010 r. oraz informacja na temat wprowadzenia w systemie SODiR nowych wzorów druków Wn-D i INF-O-PP

2011-03-25 13:23:00

Szanowni Państwo - przypominamy, iż z jednej odpowiedzi PFRON dla naszej Organizacji OBPON.ORG wynikało, iż sprawozdania finansowe (de facto za rok 2010, gdyż za lata 2008 i 2009 PFRON już dostał je od Państwa) powinny być przesłane niezwłocznie po ich sporządzeniu w terminie zgodnym z

więcej

Pomoc za zatrudnienie niepełnosprawnego

2011-03-24 08:01:00

Firma, która zatrudni niepełnosprawnego, może się postarać o refundację dodatkowych kosztów

więcej

Określanie stopnia niepełnosprawności

2011-03-24 07:26:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Określanie stopnia niepełnosprawności Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 24 (752) z dn. 2011.03.24, strona 18 Planujemy przyjęcie do pracy dwóch pracowników niepełnosprawnych . Swoje oferty złożyły

więcej

KOMUNIKAT PFRON: - dla pracodawców prowadzących zpchr dot. DEK-II - WAŻNE

2011-03-18 20:03:00

dn.18 marca 2011 Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej   Uprzejmie informujemy, że weszły w życie z dniem: 01.01.2011 r. ustawa z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

Nowe druki dotyczące wpłat

2011-03-17 11:38:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Nowe druki dotyczące wpłat Gazeta Podatkowa nr 22 (750) z dn. 2011.03.17, strona 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. nr 44, poz. 231) określa

więcej

Czy można przywrócić termin do złożenia wniosku o dofinansowanie

2011-03-17 10:31:00

Osoba zajmująca się sprawami kadrowymi w naszej firmie miała wypadek i przez kilka dni nie było z nią kontaktu. W efekcie złożyliśmy wniosek o wypłatę dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych z jednodniowym opóźnieniem. Czy możliwe jest przywrócenie terminu ze względu na

więcej

Wniosek o dofinansowanie będzie trzeba składać na nowych formularzach

2011-03-17 10:23:00

Od 2011 roku dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest udzielane na zmienionych zasadach. Pozornie drobne zmiany w istotnym stopniu modyfikują nie tylko sposób ustalania, czy dofinansowanie to jest należne danemu pracodawcy w odniesieniu do wynagrodzenia

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO UOKiK: w sprawie ustalania tzw. efektu zachęty, a dotyczącym wyliczania wskaźników zatrudnienia osób ogółem i niepełnosprawnych na podstawie rozporządzenia unijnego 800/2008 r.

2011-03-17 10:10:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych, zwróciła się w dniu 16.03.2011 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z kolejnym

więcej

Ustawa o rehabilitacji trafi do trybunału

2011-03-16 21:58:00

OBPON.ORG, organizacja, która zrzesza pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, zaskarży nowelizację ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji do Trybunału Konstytucyjnego. Wystąpienie dotyczyć będzie trzech obszarów nowelizacji: ograniczenia ilości firm

więcej

Ewakuacja ludzi z zakładów pracy chronionej

2011-03-16 20:28:00

  Od dawna wiadomo, że najlepszą formą rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest zapewnienie im pełnego uczestnictwa w życiu prywatnym i zawodowym. W tym celu coraz bardziej powszechne staje się dostosowywanie do potrzeb niepełnosprawnych budynków użyteczności publicznej,

więcej

WAZNE - ZMIANA PRAWA: WCHODZI W ŻYCIE 16.03.2011 r. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

2011-03-16 16:58:00

OBPON informuje: Dnia 16 marca 2011 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Sprostowanie do zamieszczonego w dniu 4 marca 2011 roku przez PFRON komunikatu dot. obniżenia wpłat na PFRON

2011-03-15 14:35:00

Szanowni Państwo z uzyskanych przez naszą Organizację informacji wiemy, iż PFRON zamieści sprostowanie do swojego Komunikatu dot. obniżenia wpłat na PFRON, w którym poinformował w dniu 04.03.2011 r. , iż pracodawcy nie mogą dodatkowo oprócz orzeczeń posługiwać się

więcej

Integracja w Polsat News - Rozmowa z Markiem Plurą

2011-03-15 13:17:00

Źródło: niepelnosprawni.pl

więcej

Co się stanie z PFRON-em? - wywiad z Ministrem Jarosławem Dudą

2011-03-15 09:52:00

Środowisko osób z niepełnosprawnością obawia się, że Fundusz wkrótce zniknie. – Jako pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych jestem temu przeciwny. Mam nadzieję, że przekonam zarówno ministra Rostowskiego, jak i całe Ministerstwo Finansów do utrzymania

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2011-03-14 14:06:00

Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pani Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych   Załączniki: Informacja miesięczna o

więcej

Wspólników nie uwzględnia się przy wyliczaniu wpłat na PFRON

2011-03-14 07:51:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wspólników nie uwzględnia się przy wyliczaniu wpłat na PFRON Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 21 (749) z dn. 2011.03.14, strona 15 Czy wspólników spółki cywilnej należy wliczać do

więcej

Nowe wzory wniosków

2011-03-14 07:36:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Nowe wzory wniosków Gazeta Podatkowa nr 21 (749) z dn. 2011.03.14, strona 2 Od 8 marca 2011 r. obowiązują nowe wzory wniosków dotyczące refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób

więcej

WAŻNE - ZMIANA PRAWA: Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisała nowe rozporządzenia, które skierowane zostały do publikacji w Dzienniku Ustaw - w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych oraz w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

2011-03-12 14:22:00

Pani Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisała nowe rozporządzenia, które skierowane zostały do publikacji w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: w sprawie terminu przekazywania na rachunek ZFRON środków uzyskanych z tytułu zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 17.02.2011 r.

2011-03-11 13:53:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych skierowała w dniu 25.01.2011 r. zapytanie do Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie

więcej

Za luty dokumenty do PFRON według starych wzorów - Edyta Sieradzka

2011-03-11 10:05:00

Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych za miniony miesiąc składają do 21 marca dotychczasowe formularze

więcej

Nowe wzory wniosków o refundację

2011-03-11 08:22:00

Niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą dłużej czekać na wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne. Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.