Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17597 pytań z odpowiedziami, 51 pytań oczekujących oraz 2743 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

ZUS Lublin. Daniny trzeba też odprowadzić od darowanej sumy

2013-05-28 08:26:00

Kwota pożyczki umorzonej byłemu pracownikowi z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Potwierdził to lubelski oddział

więcej

Trener pracy pomoże w znalezieniu zatrudnienia

2013-05-27 09:48:00

Specjalnie przeszkolona osoba wspólnie z niepełnosprawnym poszuka dla niego pracy. Potem będzie wspierać go w jej utrzymaniu. Wprowadzenie trenera pracy, który ma być sposobem na zwiększenie zatrudnienia wśród osób z uszczerbkiem na zdrowiu, przewiduje

więcej

KE. Uzasadnienie do projekt ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych w języku polskim

2013-05-24 11:43:00

Organizacja OBPON.ORG informuje, że Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej uzasadnienie do projekt ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych w języku polskim  

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: - Tłumaczenie projektu GBER (2014-2020). Zagadnienia dotyczące osób niepełnosprawnych - Edyta Sieradzka

2013-05-24 11:18:00

Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) na swojej stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/index_en.html Przedstawianmy tłumaczenie najważniejszych kewstii dotyczących

więcej

Ekwiwalent nie obniży wpłaty - Edyta Sieradzka

2013-05-24 09:36:00

Przy ustalaniu wysokości ulgi na PFRON sprzedający może brać pod uwagę tylko te składniki wynagrodzenia pracowników o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które uwzględnia, licząc wysokość dofinansowania Pracodawcy zobowiązani do dokonywania wpłat na Państwowy

więcej

PFRON przesuwa środki. Przeznaczy więcej pieniędzy na dopłaty do czesnego i naukę języka migowego

2013-05-24 08:57:00

18,3 mln zł mniej przeznaczy w tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację programu wyrównywania szans między regionami. Środki te zostaną wydane na inne zadania. Wczoraj sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie

więcej

Chałupnicy mogą zdecydować o statusie zakładu chronionego

2013-05-22 09:15:00

Firma może wliczyć osoby, które wykonują dla niej pracę nakładczą, do stanu zatrudnienia, aby wykazać spełnianie wskaźnika potrzebnego do uzyskania statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr). Nie może jednak tego zrobić, aby udzielać ulg we wpłatach na PFRON. Tak wynika z odpowiedzi

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG DO BON: w związku z wątpliwościami co do prezentowanego w prasie stanowiska BON, w sprawie wykluczenia finansowania w ramach IPR wydatków, które znalazły się w katalogu wydatków możliwych do sfinansowania w ramach pomocy indywidualnej ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 14.05.2013 R.

2013-05-20 12:50:00

W dniu 22.04.2013 r. Organizacja OBPON.ORG wystosowała do BON pismo będące interwencją związaną z wątpliwościami co do prezentowanego w prasie stanowiska BON, w sprawie wykluczenia finansowania w ramach IPR wydatków, które znalazły się w katalogu wydatków możliwych

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON i PFRON: dotyczące przekładania orzeczeń, wykazywania efektu zachęty i zwiększenia dofinansowań dla osób niewidomych ODPOWIEDŹ BON Z 10.05.2013 R.

2013-05-20 12:40:00

W dniu 18.04.2013 r. Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem dotyczącym dotyczącym przekładania orzeczeń, wykazywania efektu zachęty i zwiększenia dofinansowań dla osób niewidomych .   Plik pisma do BON do pobrania >>>

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Wątpliwości w kwestii wliczania do stanów zatrudnienia wykonawców pracy nakładczej ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 10.05.2013 R.

2013-05-20 12:35:00

W dniu 16.04.2013 r. Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem dotyczącym wliczania do stanów zatrudnienia wykonawców pracy nakładczej.   Plik pisma do BON do pobrania >>> Z poważaniem Krzysztof Kuncelman - Prezes

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: o postęp prac nad nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 10.05.2013 R.

2013-05-20 12:30:00

W dniu 11.04.2013 Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem o postęp prac nad nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON i PFRON: dotyczące ciągłości efektu zachęty ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 11.04.2013 R.; ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 13.05.2013 R.

2013-05-20 11:15:00

W dniu 04.04.2013 Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON i PFRON z zapytaniem dotyczącym  ciągłości efektu zachęty . Plik pisma do BON do pobrania >>> Plik pisma do PFRON do pobrania >>> Z poważaniem Krzysztof Kuncelman -

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Ciąg dalszy problemów z ustaleniem kosztu uzyskania przychodów w zakładach pracy chronionej – najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych kontra interpretacja ogólna Ministra Finansów

2013-05-17 12:03:00

Jak wynika z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych - wbrew stanowisku, jakie zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 5 marca 2010 roku, nr DD6/8213/165/KWW/09/BMI9/11871 - wydatki sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji

więcej

Trybunał rozstrzygnie o czasie pracy niepełnosprawnych

2013-05-17 10:39:00

13 czerwca Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek złożony przez „Solidarność” w sprawie norm czasu pracy obowiązujących niepełnosprawnych pracowników.

więcej

STANOWISKO BON Uchylenie obowiązującego orzeczenia dla osoby niepełnosprawnej a konsekwencje dla pracodawcy

2013-05-16 11:38:00

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG przedstawia stanowisko BON dotyczące uchylenia obowiązującego orzeczenia dla osoby niepełnosprawnej a konsekwencje dla pracodawcy   STANOWISKO DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU

więcej

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH głównym sponsorem XII Pikniku Charytatywnego Życia Podkarpackiego i Fundacji Życia Podkarpackiego 'Podaruj Dzieciom Radość' - gwiazda Pikniku: Zespół 'DŻEM' MISTRZOWIE GLAZURY NA START!

2013-05-15 14:20:00

  Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że została głównym sponsorem XII Pikniku Charytatywnego Życia Podkarpackiego i Fundacji Życia Podkarpackiego 'Podaruj Dzieciom Radość' finansując w całości występ gwiazdy

więcej

Zaproszenie na seminaria Nowe rozwiązania służące zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

2013-05-15 09:45:00

Czy usługi trenera pracy mogą być alternatywą dla subsydiowanego zatrudnienia? Na czym polega koncepcja zatrudnienia wspomaganego? Czy rozwiązania irlandzkiego modelu zatrudnienia wspomaganego mogą być wprowadzone na grunt polski? Jaki wpływ na

więcej

Klasyfikacja dobrostanu, czyli niepełnosprawność nie jest problemem medycznym

2013-05-10 12:17:00

Doczekaliśmy się wreszcie polskiej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF. Po raz pierwszy opublikowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1980 r., była stale testowana i uaktualniana, aż w maju 2001 r. Zgromadzenie WHO zaaprobowało ją do

więcej

NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON: ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY - Edyta Sieradzka, Małgorzata Tylewicz-Piwnik - stan prawny 2013 r.

2013-05-10 10:51:00

  Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że na przełmie maja i czerwca 2013 roku planowane jest wydanie najnowszej książki naszego wydawnictwa dotyczącej tematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych pt.:  

więcej

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH głównym sponsorem XII Pikniku Charytatywnego Życia Podkarpackiego i Fundacji Życia Podkarpackiego 'Podaruj Dzieciom Radość' - gwiazda Pikniku: Zespół 'DŻEM' TWARZE ZNANE Z TELEWIZJI ZAGRAJĄ NA PIKNIKU

2013-05-10 09:36:00

  Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że została głównym sponsorem XII Pikniku Charytatywnego Życia Podkarpackiego i Fundacji Życia Podkarpackiego 'Podaruj Dzieciom Radość' finansując w całości występ gwiazdy

więcej

W jakich przypadkach po utracie statusu zakładu pracy chronionej pracodawca zachowuje środki zfron

2013-05-09 11:12:00

Jako zakład pracy chronionej ( zpc hr) dokonaliśmy zakupu maszyny w ramach przystosowania stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego zatrudnionego. Maszyna ta jeszcze przez kilka lat będzie podlegać amortyzacji. Od kwietnia nie posiadamy już jednak statusu zpc hr. Zachowaliśmy natomiast

więcej

Czy da się umorzyć pożyczkę wykorzystaną na inny cel niż wskazany we wniosku o jej udzielenie

2013-05-09 11:11:00

W ubiegłym roku udzieliliśmy naszemu niepełnosprawnemu pracownikowi pożyczki na zakup sprzętu komputerowego w ramach pomocy indywidualnej ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Spłata pożyczki odbywa się poprzez potrącanie określonej kwoty z

więcej

Kiedy wydatki na szkolenia zatrudnionych są dla zakładu pracy pomocą de minimis

2013-05-09 11:08:00

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej chce sfinansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych szkolenie bhp dla zatrudnionego w firmie niepełnosprawnego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy takie wydatki mogą być poniesione

więcej

Czy ze środków zfron wolno sfinansować leki dla członka rodziny pracownika

2013-05-09 11:07:00

Mamy status zakładu pracy chronionej. Nasz niepełnosprawny pracownik zwrócił się do nas z wnioskiem o udzielenie mu pomocy w formie pożyczki ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. We wniosku wskazał, że pomoc byłaby przeznaczona na zakup

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.