Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Komunikat OBPON Raport PIP z kontroli przeprowadzonych u pracodawców osób niepełnosprawnych w roku 2010

2011-08-30 12:03:00

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r., PIP w 2010 roku przeprowadził 2690 kontroli w 2344 zakładach pracy lub ich jednostkach

więcej

Niepełnosprawni bez ochrony

2011-08-30 09:29:00

● Zakłady pracy chronionej wbrew przepisom zatrudniają w nadgodzinach ● Pracodawcy nie mają budynków dostosowanych do potrzeb pracowników ● Firmy uważają, że inspektorzy zbyt rygorystycznie przestrzegają wymagań

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Przejęcie firmy ze statusem ZPCHr (sprzedaż, darowizna, spadek, aport) ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 24.08.2011 R.

2011-08-29 17:00:00

W dniu 19.07.2011 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do Biura Pełnomocnika Rządu zapytanie w kwestii p rzejęcia firmy ze statusem ZPCHr (sprzedaż, darowizna, spadek, aport). Treść pytania prezentujemy poniżej: ODPOWIEDŹ Z BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DNIA

więcej

PROMOCJA OBPON: 'DOSTĘP NA LATA' - ZAPŁAĆ ZA DOSTĘP DO NASZYCH SERWISÓW Z GÓRY NA ROK, DWA LUB TRZY LATA Z DODATKOWYM RABATEM WYKORZYSTUJĄC ŚRODKI ZFRON!

2011-08-29 09:34:00

PROMOCJA " DOSTĘP NA LATA " Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza do skorzystania z promocji, dzięki której przedsiębiorcy prowadzący zakłady

więcej

Wyposażenie stanowiska pracy

2011-08-29 08:09:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wyposażenie stanowiska pracy Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 69 (797) z dn. 2011.08.29, strona 21 Zamierzam zatrudnić osobę bezrobotną posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności i ubiegać się

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: dotyczące dodatkowego urlopu dla osób niepełnosprawnych ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 19.08.2011 R.

2011-08-25 12:40:00

Organizacja OBPON.ORG prosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytanie związane z dodatkowym urlopem dla osób niepełnosprawnych. W dniu 25.08.2011 r. Organizacja OBPON.ORG otrzymała odpowiedź z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 19.08.2011 r. na

więcej

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest ustalenie efektu zachęty

2011-08-25 09:13:00

Pracodawcy, którzy korzystają z dofinansowania do wynagrodzeń nowo zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników, mają obowiązek wykazywania efektu zachęty metodą ilościową lub jakościową

więcej

Dotacje i refundacje z tytułu zatrudniania nowych pracowników

2011-08-25 08:57:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Dotacje i refundacje z tytułu zatrudniania nowych pracowników Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska ; Gazeta Podatkowa nr 68 (796) z dn. 2011.08.25, strona 13 Zatrudnienie nowego pracownika oznacza dla pracodawcy

więcej

Wydatkowanie środków zgromadzonych na ZFRON

2011-08-25 08:52:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wydatkowanie środków zgromadzonych na ZFRON Gazeta Podatkowa nr 68 (796) z dn. 2011.08.25, strona 18 Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) może być utworzony przez

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Czy maszyna zakupiona ze środków ZFRON może być przedmiotem zastawu przy ubieganiu się o kredyt lub pożyczkę

2011-08-24 11:57:00

Organizacja OBPON.ORG zwróciła się w dniu 23.08.2011 r. do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z zapytaniem czy maszyna zakupiona ze środków ZFRON może być przedmiotem zastawu przy ubieganiu się o kredyt lub pożyczkę. PLIK Z ZAPYTANIEM DO POBRANIA

więcej

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - podpisana 18 sierpnia 2011 r. - wydłużenie o trzy lata wejścia w życie przepisów przewidujących zmianę formy prawnej oraz reorganizację działalności PFRON

2011-08-24 10:41:00

  Informacja w sprawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych     Podstawowym celem przedłożonej ustawy jest wydłużenie o trzy lata wejścia w życie przepisów przewidujących zmianę

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Termin przekazywania środków funduszu rehabilitacji uzyskiwanych z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych tj. PIT-4 na rachunek ZFRON w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano. - Wyjaśnienie Edyta Sieradzka

2011-08-24 09:48:00

Szanowni Państwo z uzyskiwanych informacji od Członków naszej Organizacji OBPON.ORG - wynika, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzywa obecnie pracodawców mających zfron o złożenie pisemnego wyjaśnienia w jakim terminie przekazywali zwolnienie

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Zmiana w art. 26b ust. 1 i art. 49c pkt. 1 ustawy o rehabilitacji - zmiana wchodzi w życie od 1 września 2011 r. - Opracowanie Edyta Sieradzka

2011-08-24 09:30:00

Informujemy pracodawców, iż w związku z wejściem w życie  od 1 września 2011 r. Zmian w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 ) również od

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Poselski projekt (Druk Sejmowy nr 4608) ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - dot. zmiany art. 22 ustawy o rehabilitacji

2011-08-24 09:21:00

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej

Więcej przedsiębiorstw udzieli praw do ulg

2011-08-24 08:59:00

PROJEKT - Posłowie chcą złagodzić wymagania, jakie muszą spełniać pracodawcy udzielający swoim kontrahentom ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

więcej

PSL chce zachęcić do zatrudniania większej liczby osób niepełnosprawnych

2011-08-23 19:06:00

  Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 4608), który ma umożliwić obniżenie wpłaty na PFRON w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bez ograniczeń, które

więcej

Renciści socjalni dorobią do 70 proc. średniej krajowej

2011-08-22 11:50:00

19 sierpnia br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny jednogłośnie przyjęto poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. "); //--> 27 lipca odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie Ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Chodzi o art. 10 w

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Zwrot niewykorzystanych środków ZFRON do PFRON w kontekście zawartych umów leasingu i sprzedaży ratalnej ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 12.08.2011 R.

2011-08-22 10:48:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych, zwróciła się w dniu 08.02.2011 roku do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie zwrotu

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: odnośnie skutków prawnych nie złożenia w terminie korekt deklaracji DEK IIa i informacji INF 1 oraz deklaracji aktualizacyjnych DEK Z i INF Z w terminie do 20 lipca 2011 r. ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 16.08.2011 R.

2011-08-19 13:20:00

Organizacja OBPON.ORG prosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie związane z korektami DEK i INF. Członkowie naszej Organizacji w związku z tym, iż dopiero w dniu wczorajszym, tj. 20 lipca 2011, po otrzymaniu odpowiedzi z PFRON i zamieszczeniu jej na naszej stronie internetowej

więcej

KOMUNIKAT OBPON - Jakie korzyści daje zatrudnianie niepełnosprawnych - Uwaga artykuł częściowo już nieaktualny - Wyjaśnienia Edyta Sieradzka

2011-08-19 07:45:00

W artykule " Jakie korzyści daje zatrudnianie niepełnosprawnych" zamieszczonym w wfirma.pl w dniu 16.08.2011 r. cześć podanych informacji jest już nieaktualna. Poniżej zamieszczamy wyjaśnienia Pani Edyty Sieradzkiej - Wiceprezes OBPON.ORG.

więcej

Jakie korzyści daje zatrudnianie niepełnosprawnych

2011-08-18 16:25:00

W Polsce wciąż za mało pracodawców zatrudnia osoby niepełnosprawne, wynika to najczęściej ze zwykłej ludzkiej ignorancji i utartych w społeczeństwie stereotypów. Tymczasem osoby niepełnosprawne często nie tylko efektywniej pracują, ale i z ich zatrudnienia właściciele firm mogą

więcej

Kiedy przysługuje skrócony czas pracy

2011-08-18 09:38:00

Prowadzę firmę, która zatrudnia kilkunastu pracowników niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Czy osoby te muszą posiadać specjalne zaświadczenie lekarskie, aby mogły korzystać z możliwości pracy w skróconym czasie?

więcej

ZPChr. Kiedy można uzyskać zwolnienie z podatku?

2011-08-18 09:36:00

Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Do końca 2010 roku jako zakład pracy chronionej (ZPChr) byliśmy zwolnieni z podatku od nieruchomości. Jednakże teraz, aby nadal korzystać z tego zwolnienia, musimy mieć odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jaki to wskaźnik i jak należy

więcej

Wyjaśnienia do formularzy deklaracji i informacji składanych do PFRON obowiązujących od STYCZNIA 2011 roku

2011-08-17 11:56:00

Deklaracje  obowiązujące od STYCZNIA 2011 roku należy przesyłać do PFRON poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-PFRON ) - Dz.U. z 2011 r. Nr 44, poz. 231. Deklaracja DEK-Z składana jest w formie pisemnej jedynie w sytuacji, gdy pracodawca występuje o

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: informacja o posiedzeniu Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Zakładów Pracy Chronionej WKDS w Opolu

2011-08-17 11:42:00

Zarząd Organizacji OBPON.ORG został zaproszony przez Wojewodę Opolskiego na posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Zakładów Pracy Chronionej WKDS, które odbędzie się w najbliższy piątek tj. 19 sierpnia br. o g. 12.00 w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.