Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17547 pytań z odpowiedziami, 39 pytań oczekujących oraz 2737 komentarzy  

Pełny zakres tematyczny

ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ - problematyka, funkcjonowanie

PRACODAWCY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z OTWARTEGO RYNKU PRACY - problematyka, funkcjonowanie

KSIĘGOWOŚĆ - zagadnienia

URZĄD - PODATNIK

LICENCJONOWANE DORADZTWO PODATKOWE

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

PORADY PRAWNE - adwokat

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

POZOSTAŁE KATEGORIE

Opracowanie: Krzysztof Kuncelman - redakcja serwisu
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH z siedzibą w Przemyślu jako właściciel domeny i serwisu www.bazazpchr.pl nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie i kopiowanie materiałów pochodzących z naszych serwisów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych. Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z naszej witryny internetowej wymaga uzyskania od OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zgody na piśmie. Za użycie materiału w celach komercyjnych uważamy każdy rodzaj upowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub części.