Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17547 pytań z odpowiedziami, 39 pytań oczekujących oraz 2737 komentarzy  

O nas

Serwis Serwis VADEMECUM WIEDZY stanowi kwintesencję wyzwania, jakiego podjęliśmy się zapewniając jeszcze na przełomie 2004/2005 roku, tzw. komleksową obsługę informacyjną nie tylko w zakresie codziennego monitoringu prasy i zasobów internetu, ale również pod kątem doradztwa i konsultacji problemów związanych z funkcjonowaniem Waszych firm dzięki zaangażowaniu konsultantów posiadających niezbędną wiedzę i będących autorytetami w dziedzinie rehabilitacji i aktywizacji zawodowej w pełnym zakresie. Istotą naszego zamierzenia jest umożliwienie Państwu rozwiązywania wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem Waszych firm za pośrednictwem internetu - na zadawane tą drogą pytania będziemy udzielać wyczerpujących odpowiedzi.

Serwis Serwis VADEMECUM WIEDZY traktuje przede wszystkim o problematyce związanej z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej i pracodawców osób niepełnosprawnych z tzw. otwartego rynku pracy. Oprócz szerokiej tematyki podejmowanej w serwisie zapewniliśmy Państwu również doradztwo z zakresu temtyki księgowości, porad prawnych (adwokat), programów pomocowych, funduszy unijnych, systemów zarządzania jakością , prawa zamówień publicznych. Otwieramy się również na problemy związane z funkcjonowaniem zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zawodowej.

Problematyka poruszana w naszym serwisie podzielona została na 6 głównych grup tematycznych:
zakłady pracy chronionej
firmy z otwartego rynku pracy
pomoc publiczna w tym de minimis
księgowość
porady prawne - adwokat
pozostałe kategorie

patrz: pełny zakres tematyczny serwisu Serwis VADEMECUM WIEDZY

W serwisie VADEMECUM WIEDZY zapewnimy Państwu ponadto:
dostęp do serwisu informacyjnego będącego monitoringiem prasy ogólnopolskiej w tematyce podatków i zagadnień związanych z interpretacją prawną i podatkową,
wzory umów i pism,
treści aktów prawnych,
bibliotekę księgowego (wydania książkowe niezbędne dla działu księgowości i kadr),
informacje o szkoleniach,
inne.

Odpowiedzi na Pytania udziela zespół merytoryczny stworzony z administratorów serwisu www.obpon.pl oraz konsultantów zewnętrznych, będących autorytetami w dziedzinach tematyki poruszanej w serwisie Serwis VADEMECUM WIEDZY.

Patrz: nasi konsultanci

Masz pytanie dotyczące funkcjonowania Twojej firmy? Gubisz się w gąszczu przepisów? Chcesz uzyskać odpowiedź na nurtujący Cię problem? Problemy z dofinansowaniem do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych? ZFRON? IPR? Pomoc de minimis? Zagadnienia księgowości? Chcesz uzyskać poradę prawną?

ABY SKORZYSTAĆ Z USŁUG SERWISU VADEMECUM WIEDZY PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z:
CENNIKIEM ORAZ JAK UZYSKAĆ DOSTĘP