Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Rejestracja

  • Krok I

DOSTĘPY SAMODZIELNE:

Opcja I. VADEMECUM WIEDZY - samodzielny dostęp do serwisu konsultacyjno-doradczego VADEMECUM WIEDZY (opcjonalnie - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna www.obpon.pl/tok)...

zamawiam:

24 godziny VADEMECUM WIEDZY - 149,00 zł - zadanie jednego pytania i uzyskanie 1 odpowiedzi + 24 godzinny dostępu do archiwum pytań i odpowiedzi

 

Usługa zapewnia: pełny dostęp do serwisu szkoleniowo - doradczego www.vademecumwiedzy.pl przez 24 godziny od chwili uruchomienia dostępu - możliwość zadawania 1 pytania konsultantom i uzyskiwania 1 odpowiedzi wraz z dostępem do archiwum pytań i odpowiedzi przez 24 godziny od chwili przydzielenia dostępu i przesłania stosownej informacji od administracji serwisu. FINANSOWANIE Z ZFRON (zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) - firma posiadająca status zakładu pracy chronionej może wydatki dostępów do naszych serwisów szkoleniowych pokryć w całości z konta ZFRON. Przykład 1: § 2 ust. 1 pkt 1 (rozporządzenie o ZFRON) "wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych" - wymaga uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis - pula ogólna "75". Przykład 2: § 2 ust. pkt 11, lit. "j" (rozporządzenie o ZFRON) "zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych", (zatrudnionej osoby niepełnosprawnej) - pomoc indywidualna "10" poza regułą wydatków stanowiących pomoc de minimis (usługa: dostęp do serwisu szkoleniowo - informacyjnego).

1 miesiąc VADEMECUM WIEDZY - 389,00 zł
oraz opcjonalnie Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna- 199,00 zł

2,5 miesiąca VADEMECUM WIEDZY - 599,00 zł
oraz opcjonalnie Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna- 339,00 zł

 

Usługa zapewnia: pełny dostęp do serwisu szkoleniowo - doradczego www.vademecumwiedzy.pl - możliwość zadawania pytań konsultantom i uzyskiwania odpowiedzi wraz z dostępem do archiwum pytań i odpowiedzi, dostęp do mateirałów szkoleniowych, jedną z powyższych książek gratis.
FINANSOWANIE Z ZFRON (zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) - firma posiadająca status zakładu pracy chronionej może wydatki dostępów do naszych serwisów szkoleniowych pokryć w całości z konta ZFRON. Przykład 1: § 2 ust. 1 pkt 1 (rozporządzenie o ZFRON) "wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych" - wymaga uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis - pula ogólna "75". Przykład 2: § 2 ust. pkt 11, lit. "j" (rozporządzenie o ZFRON) "zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych", (zatrudnionej osoby niepełnosprawnej) - pomoc indiwidualna "10" poza regułą wydatków stanowiących pomoc de minimis (usługa: dostęp do serwisu szkoleniowo - informacyjnego).

5 miesięcy VADEMECUM WIEDZY - 949,00 zł
oraz opcjonalnie Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna- 699,00 zł

 

W pakiecie dodatkowo: wybrana książka GRATIS

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY. Dofinansowania do wynagrodzeń, uprawnienia pracowników, obowiązki i korzyści dla pracodawców, pomoc publiczna - prawo i praktyka

Usługa zapewnia: pełny dostęp do serwisu szkoleniowo - doradczego www.vademecumwiedzy.pl - możliwość zadawania pytań konsultantom i uzyskiwania odpowiedzi wraz z dostępem do archiwum pytań i odpowiedzi, jedną z powyższych książek gratis.
FINANSOWANIE Z ZFRON (zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) - firma posiadająca status zakładu pracy chronionej może wydatki dostępów do naszych serwisów szkoleniowych pokryć w całości z konta ZFRON. Przykład 1: § 2 ust. 1 pkt 1 (rozporządzenie o ZFRON) "wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych" - wymaga uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis - pula ogólna "75". Przykład 2: § 2 ust. pkt 11, lit. "j" (rozporządzenie o ZFRON) "zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych", (zatrudnionej osoby niepełnosprawnej) - pomoc indiwidualna "10" poza regułą wydatków stanowiących pomoc de minimis (usługa: dostęp do serwisu szkoleniowo - informacyjnego).

Uwaga! Wszystkie podane powyżej ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.


Opcja II. VADEMECUM WIEDZY - dostęp wyłącznie do archiwum serwisu konsultacyjno-doradczego VADEMECUM WIEDZY za 50% ceny - bez mozliwości zadawania pytań (opcjonalnie - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna www.obpon.pl/tok)...

Usługa zapewnia: pełny dostęp do archiwum pytań i odpowiedzi serwisu konsultacyjno-doradczego www.vademecumwiedzy.pl bez możliwości zadawania pytań, przez 24 godziny od chwili przydzielenia dostępu i przesłania stosownej informacji od administracji serwisu.

zamawiam:

Finansowanie z ZFRON (zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) - firma posiadająca status zakładu pracy chronionej może wydatki dostępów do naszych serwisów szkoleniowych pokryć w całości z konta ZFRON.

Przykład 1: § 2 ust. 1 pkt 1 (rozporządzenie o ZFRON) "wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych" - wymaga uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis - pula ogólna "75".

Przykład 2: § 2 ust. pkt 11, lit. "j" (rozporządzenie o ZFRON) "zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych", (zatrudnionej osoby niepełnosprawnej) - pomoc indiwidualna "10" poza regułą wydatków stanowiących pomoc de minimis (usługa: dostęp do serwisu szkoleniowo - informacyjnego).

24 godziny VADEMECUM WIEDZY - 79,00 zł

1 miesiąc VADEMECUM WIEDZY - 199,00 zł
oraz opcjonalnie Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna- 199,00 zł

2,5 miesiąca VADEMECUM WIEDZY - 299,00 zł
oraz opcjonalnie Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna- 339,00 zł

5 miesięcy VADEMECUM WIEDZY - 469,00 zł
oraz opcjonalnie Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna- 699,00 zł

Uwaga! Wszystkie podane powyżej ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.


Opcja III. SERWIS INFORMACYJNY - samodzielny dostęp do serwisu szkoleniowo-informacyjnego obpon.pl (opcjonalnie - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna www.obpon.pl/tok)...

zamawiam:

24 godziny Serwis Informacyjny - 109,00 zł

1 miesiąc Serwis Informacyjny - 229,00 zł
oraz opcjonalnie Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna- 199,00 zł

2,5 miesiąca Serwis Informacyjny - 399,00 zł
oraz opcjonalnie Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna- 339,00 zł

 

Usługa zapewnia: pełny dostęp do monitoringu informacji, materiałów szkoleniowych i opracowań naszej firmy dla pracodawców osób niepełnosprawnych zawartych w serwisie szkoleniowo - informacyjnym www.obpon.pl, jedną z powyższych książek gratis. Uwaga. Jeżeli jesteście już Państwo naszym Klientem i dostęp do zasobów serwisu przedłużacie bez przerw okresowych uzyskacie dodatkowo 20% rabatu na zamawiany wariant dostępu. Dostęp będzie aktywny przez wybrany okres abonamentowy
FINANSOWANIE Z ZFRON (zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) - firma posiadająca status zakładu pracy chronionej może wydatki dostępów do naszych serwisów szkoleniowych pokryć w całości z konta ZFRON. Przykład 1: § 2 ust. 1 pkt 1 (rozporządzenie o ZFRON) "wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych" - wymaga uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis - pula ogólna "75". Przykład 2: § 2 ust. pkt 11, lit. "j" (rozporządzenie o ZFRON) "zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych", (zatrudnionej osoby niepełnosprawnej) - pomoc indiwidualna "10" poza regułą wydatków stanowiących pomoc de minimis (usługa: dostęp do serwisu szkoleniowo - informacyjnego).

5 miesięcy Serwis Informacyjny - 659,00 zł
oraz opcjonalnie Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna- 699,00 zł

 

W pakiecie dodatkowo: wybrana książka GRATIS

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY. Dofinansowania do wynagrodzeń, uprawnienia pracowników, obowiązki i korzyści dla pracodawców, pomoc publiczna - prawo i praktyka

Usługa zapewnia: pełny dostęp do monitoringu informacji, materiałów szkoleniowych i opracowań naszej firmy dla pracodawców osób niepełnosprawnych zawartych w serwisie www.obpon.pl, jedną z powyższych książek gratis. Uwaga. Jeżeli jesteście już Państwo naszym Klientem i dostęp do zasobów serwisu przedłużacie bez przerw okresowych uzyskacie dodatkowo 20% rabatu na zamawiany wariant dostępu. Dostęp będzie aktywny przez wybrany okres abonamentowy
FINANSOWANIE Z ZFRON (zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) - firma posiadająca status zakładu pracy chronionej może wydatki dostępów do naszych serwisów szkoleniowych pokryć w całości z konta ZFRON. Przykład 1: § 2 ust. 1 pkt 1 (rozporządzenie o ZFRON) "wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych" - wymaga uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis - pula ogólna "75". Przykład 2: § 2 ust. pkt 11, lit. "j" (rozporządzenie o ZFRON) "zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych", (zatrudnionej osoby niepełnosprawnej) - pomoc indiwidualna "10" poza regułą wydatków stanowiących pomoc de minimis (usługa: dostęp do serwisu szkoleniowo - informacyjnego).

Uwaga! Wszystkie podane powyżej ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.


Opcja IV. TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA - samodzielny dostęp do Telefoniczna Obsługa Konsultacyjnawww.tok.zpchr.pl...

zamawiam:

1 miesiąc Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna - 199,00 zł

2,5 miesiąca Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna - 339,00 zł

5 miesięcy Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna - 699,00 zł

 

Usługa zapewnia: pełny dostęp do usługi telefonicznej obsługi konsultacyjnej www.tok.zpchr.pl - możliwość zadawania pytań konsultantom i uzyskiwania odpowiedzi drogą telefoniczną 5 dni w tygodniu.
FINANSOWANIE Z ZFRON (zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) - firma posiadająca status zakładu pracy chronionej może wydatki na zakup dostępów do naszych serwisów i usług szkoleniowych pokryć w całości z konta ZFRON. Przykład 1: § 2 ust. 1 pkt 1 (rozporządzenie o ZFRON) "wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych" - wymaga uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis - pula ogólna "75". Przykład 2: § 2 ust. pkt 11, lit. "j" (rozporządzenie o ZFRON) "zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych", (zatrudnionej osoby niepełnosprawnej) - pomoc indywidualna "10" poza regułą wydatków stanowiących pomoc de minimis (usługa: dostęp do serwisu szkoleniowo - informacyjnego).

Uwaga! Wszystkie podane powyżej ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.


DOSTĘPY ŁĄCZONE:

Opcja V. SERWIS INFORMACYJNY - dostęp do serwisu szkoleniowo-informacyjnego obpon.pl + VADEMECUM WIEDZY - dostęp do serwisu konsultacyjno-doradczego VADEMECUM WIEDZY (opcjonalnie - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna www.tok.zpchr.pl)...

zamawiam:

2,5 miesiąca Serwis Informacyjny + 2,5 miesiące VADEMECUM WIEDZY - 749,00 zł
oraz opcjonalnie Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna- 339,00 zł

 

Usługa zapewnia: pełny dostęp do monitoringu informacji i opracowań naszej firmy dla pracodawców osób niepełnosprawnych zawartych w serwisie www.obpon.pl, pełny dostęp do serwisu www.vademecumwiedzy.pl - możliwość zadawania pytań konsultantom i uzyskiwania odpowiedzi wraz z dostępem do archiwum pytań i odpowiedzi, jedną z powyższych książek gratis.
FINANSOWANIE Z ZFRON (zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) - firma posiadająca status zakładu pracy chronionej może wydatki dostępów do naszych serwisów szkoleniowych pokryć w całości z konta ZFRON. Przykład 1: § 2 ust. 1 pkt 1 (rozporządzenie o ZFRON) "wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych" - wymaga uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis - pula ogólna "75". Przykład 2: § 2 ust. pkt 11, lit. "j" (rozporządzenie o ZFRON) "zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych", (zatrudnionej osoby niepełnosprawnej) - pomoc indiwidualna "10" poza regułą wydatków stanowiących pomoc de minimis (usługa: dostęp do serwisu szkoleniowo - informacyjnego).

5 miesięcy Serwis Informacyjny + 5 miesięcy VADEMECUM WIEDZY - 1089,00 zł
oraz opcjonalnie Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna- 699,00 zł

 

W pakiecie dodatkowo: wybrana książka GRATIS + Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - nieodpłatne, dobrowolne członkostwo w Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych www.obpon.org

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY. Dofinansowania do wynagrodzeń, uprawnienia pracowników, obowiązki i korzyści dla pracodawców, pomoc publiczna - prawo i praktyka Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Usługa zapewnia: pełny dostęp do monitoringu informacji i opracowań naszej firmy dla pracodawców osób niepełnosprawnych zawartych w serwisie www.obpon.pl, pełny dostęp do serwisu www.vademecumwiedzy.pl - możliwość zadawania pytań konsultantom i uzyskiwania odpowiedzi wraz z dostępem do archiwum pytań i odpowiedzi, obniżoną składkę członkowską w Organizacji OBPON.ORG (www.obpon.org) , jedną z powyższych książek gratis.
FINANSOWANIE Z ZFRON (zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) - firma posiadająca status zakładu pracy chronionej może wydatki dostępów do naszych serwisów szkoleniowych pokryć w całości z konta ZFRON. Przykład 1: § 2 ust. 1 pkt 1 (rozporządzenie o ZFRON) "wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych" - wymaga uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis - pula ogólna "75". Przykład 2: § 2 ust. pkt 11, lit. "j" (rozporządzenie o ZFRON) "zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych", (zatrudnionej osoby niepełnosprawnej) - pomoc indiwidualna "10" poza regułą wydatków stanowiących pomoc de minimis (usługa: dostęp do serwisu szkoleniowo - informacyjnego).

Uwaga! Zakup łączony na 5 mies. VADEMECUM WIEDZY + Serwis Informacyjny + książka jest korzystniejszy cenowo niż wykupienie każdego z serwisów osobno.

10 miesięcy Serwis Informacyjny + 10 miesięcy VADEMECUM WIEDZY - 1799,00 zł
oraz opcjonalnie Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna- 1398,00 zł

 

W pakiecie dodatkowo: książka GRATIS lub 100,00 zł rabatu + Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - nieodpłatne, dobrowolne członkostwo w Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych www.obpon.org

  • dodatkowo wybieram:
ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY. Dofinansowania do wynagrodzeń, uprawnienia pracowników, obowiązki i korzyści dla pracodawców, pomoc publiczna - prawo i praktyka Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Usługa zapewnia: pełny dostęp do monitoringu informacji, materiałów szkoleniowych i opracowań naszej firmy dla pracodawców osób niepełnosprawnych zawartych w serwisie www.obpon.pl, pełny dostęp do serwisu www.vademecumwiedzy.pl - możliwość zadawania pytań konsultantom i uzyskiwania odpowiedzi wraz z dostępem do archiwum pytań i odpowiedzi, obniżoną składkę członkowską w Organizacji OBPON.ORG (www.obpon.org) , jedną z powyższych książek gratis.
Uwaga! Zakup łączony na 10 mies. VADEMECUM WIEDZY + Serwis Informacyjny + książka jest korzystniejszy cenowo niż wykupienie każdego z serwisów osobno
FINANSOWANIE Z ZFRON (zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) - firma posiadająca status zakładu pracy chronionej może wydatki dostępów do naszych serwisów szkoleniowych pokryć w całości z konta ZFRON. Przykład 1: § 2 ust. 1 pkt 1 (rozporządzenie o ZFRON) "wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych" - wymaga uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis - pula ogólna "75". Przykład 2: § 2 ust. pkt 11, lit. "j" (rozporządzenie o ZFRON) "zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych", (zatrudnionej osoby niepełnosprawnej) - pomoc indiwidualna "10" poza regułą wydatków stanowiących pomoc de minimis (usługa: dostęp do serwisu szkoleniowo - informacyjnego).

Uwaga! Wszystkie podane powyżej ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.


Faktura wystawiana na osobę niepełnosprawną zatrudnioną w firmie

Tak zapoznałem się z REGULAMINEM.

LEGENDA: