Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji

W serwisie znajduje się: 17547 pytań z odpowiedziami, 39 pytań oczekujących oraz 2737 komentarzy  

Informacje

Korzyści dla pracodawców

Co możesz zyskać zatrudniając niepełnosprawnych?

W Polsce ponad 2,5 mln osób w wieku produkcyjnym to niepełnosprawni. Tylko co piąty z nich jest zatrudniony, a chciałoby znacznie więcej...

Niepełnosprawni są zazwyczaj sumiennymi, zmotywowanymi do pracy osobami. Ambicją i zaangażowaniem rekompensują ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Nie brak im wykształcenia i kwalifikacji, często są bardzo utalentowani, a umiejętnościami przewyższają innych pracowników.

Niepełnosprawni pracownicy mają wiele do zaoferowania potencjalnym pracodawcom. Jednak tylko nieliczni pracodawcy zdają sobie sprawę, z jak wielu ulg i przywilejów można skorzystać zatrudniając niepełnosprawnego.

Dział opracowany na podstawie informacji dostępnych na stronie www.pelnosprawniwpracy.pl