W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Interpretacje podatkowe, stanowiska, wyroki

WSA w Kielcach. Nowe papiery wartościowe to nie dywidenda rzeczowa

2013-08-12 11:21:00

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków pochodzących z tzw. agio emisyjnego zgromadzonego na kapitale zapasowym i przydzielenie nowych akcji akcjonariuszom nie jest przychodem (zyskiem) z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który podlega opodatkowaniu.

We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że jako osoba fizyczna będzie posiadał akcje spółek komandytowo-akcyjnych (SKA). 
A chodziło o podatkowe skutki uchwały 
o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków własnych poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podatnik wyjaśnił, że na ten cel zostaną przekazane środki zgromadzone na kapitale zapasowym SKA, pochodzące z tzw. agio emisyjnego z poprzednich emisji akcji. Agio emisyjne powstało w związku z wniesieniem do SKA wkładów pieniężnych i niepieniężnych. Akcje przydzielone (nabyte) w tym trybie nie wymagają objęcia. Będą przysługiwały akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym.

Wnioskodawca miał wątpliwości, czy jako akcjonariusz SKA będzie musiał zapłacić PIT. Chodziło o sytuację, gdy walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy, a podatnikowi zostaną przydzielone nowe akcje, lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

Fiskus odpowiedział, że przychód nie powstaje, gdy w następstwie przekazania środków z zysku lub z kapitału zapasowego na zakładowy dochodzi do podwyższenia wartości nominalnej posiadanych akcji. Ale powstanie, gdy w następstwie przekazania środków z zysku lub kapitału zapasowego na kapitał zakładowy dochodzi do emisji akcji, celem przekazania ich nieodpłatnie dotychczasowym akcjonariuszom. Przychód taki należy potraktować jako przychód z tytułu udziału w SKA – dywidendę rzeczową (w formie akcji).

WSA w Kielcach nie potwierdził tego stanowiska.

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1214254-Nowe-papiery-wartosciowe-to-nie-dywidenda-rzeczowa.html

Aleksandra Tarka Konrad Filip Turzyński

Źródło: Rzeczpospolita, 12.08.2013 r.
 

wstecz | do góry