W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Interpretacje podatkowe, stanowiska, wyroki

IS w Łodzi. Terminowe potrącenie wierzytelności wyklucza korektę kosztów

2013-08-12 10:50:00

Pojęcie „uregulowania zobowiązania”, którym posługuje się ustawodawca w ustawie o CIT, powinno być interpretowane szeroko i w konsekwencji obejmować każdą prawnie dopuszczalną formę wykonania zobowiązania przez podatnika.

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z 5 lipca 2013 r. (IPTPB3/423-109/
13-5/MF).

Sprawa dotyczyła obowiązku skorygowania kosztów uzyskania przychodów 
w przypadku braku terminowej zapłaty zobowiązania. Wprowadzony 1 stycznia 2013 r. art. 15b ustawy o CIT nakłada obowiązek korekty kosztów podatkowych, jeżeli wydatek zaliczony do kosztów nie został uregulowany w określonym ustawą terminie.

W rozpatrywanym przez Izbę Skarbową w Łodzi stanie faktycznym wnioskodawca rozliczał się z kontrahentem poprzez dokonywanie kompensaty wzajemnych zobowiązań. Spółka sprzedawała swoje wyroby podmiotowi, który równocześnie świadczył na jej rzecz usługi. Wnioskodawca zaliczał kwotę wynikająca z faktury otrzymanej od kontrahenta do kosztów uzyskania przychodów, a następnie rozliczał ją poprzez kompensatę. Zarówno faktury wystawiane przez spółkę, jak i otrzymywane przez kontrahenta wskazywały jako termin płatności 60 dni.

Spółka traktowała dzień złożenia oświadczenia o dokonaniu kompensaty za dzień zapłaty. Równocześnie dokonywała ona wpłaty nieskompensowanej kwoty na konto swojego kontrahenta. Dokonywane przez spółkę potrącenie obejmowało każdorazowo wszystkie zobowiązania, których termin płatności przypadał w danym miesiącu i było realizowane w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. Wnioskodawca, występując o wydanie interpretacji, chciał się upewnić, że w przypadku dokonania opisanej kompensaty nie wystąpi po jego stronie obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów.

Izba Skarbowa w Łodzi potwierdziła, że w przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca nie będzie zobligowany do dokonania korekty. Stwierdziła, że uregulowaniem zobowiązania, eliminującym obowiązek korekty, jest każda prawnie dopuszczalna forma wykonania zobowiązana, w tym potrącenie.

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1214246-Terminowe-potracenie-wierzytelnosci-wyklucza-korekte-kosztow.html

Mikołaj Kondej

Źródło: Rzeczpospolita, 12.08.2013 r.
 

wstecz | do góry