W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Interpretacje podatkowe, stanowiska, wyroki

IS w Łodzi. Kalendarz z podatkiem, a katalog bez

2013-08-12 09:40:00

Nie tylko prawo do odliczenia VAT oraz cena jednostkowa drukowanych materiałów reklamowych decydują o tym, czy ich przekazanie jest opodatkowane. Jeśli nawet te warunki są spełnione, ale kontrahent nie czerpie z otrzymanych rzeczy korzyści konsumpcyjnych, to transakcja nie podlega daninie.

Wynika to z interpretacji Izby Skarbowej 
w Łodzi z 12 czerwca 2013 r. (IPTPP1/
443-326/13-2/MW).

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka wskazała, że 
w celu zwiększenia sprzedaży swoich towarów realizuje pewne działania promocyjne. Polegają one m.in. na nieodpłatnym przekazywaniu drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych (cenników, katalogów zawierających informacje techniczne na temat sprzedawanych towarów) kontrahentom spółki, prowadzącym działalność gospodarczą. Materiały nie zawierają dodatkowych elementów mogących stanowić wartość użytkową (np. kalendarze, mapy, atlasy samochodowe itp.). Spółce przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia tych towarów. Jednostkowa cena netto nabycia towaru określona w momencie jego przekazywania przekraczała 10 zł.

Wnioskodawczyni zapytała, czy nieodpłatne przekazanie takich materiałów należy rozumieć jako dostawę towarów określoną w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, która powinna podlegać VAT.

Zdaniem spółki, przekazanie materiałów reklamowych lub informacyjnych nie ma charakteru dostawy towarów, gdyż materiały te same w sobie nie wyrażają wartości materialnej i nie mają waloru konsumpcyjnego dla kontrahentów.

Izba Skarbowa w Łodzi, działając 
w imieniu ministra finansów, uznała stanowisko spółki za prawidłowe.

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1214245-Kalendarz-z-podatkiem-a-katalog-bez.html

Rafał Kacprowski

Źródło: Rzeczpospolita, 12.08.2013 r.
 

wstecz | do góry