Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

2013-08-08 09:28:00
Czy przez pojęcie osoby niewidomej należy rozumieć osobę zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia, która jako przyczynę niepełnosprawności ma wskazany kod 04-O

Jesteśmy zakładem pracy chronionej i zatrudniamy kilka osób, które w orzeczeniu jako przyczynę niepełnosprawności mają wpisany kod 04-O. Nasi pracownicy mają w większości umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Czy ten symbol niepełnosprawności uprawnia nas do traktowania wszystkich tych pracowników jako osoby niewidome na gruncie ustawy o rehabilitacji?


Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości znajduje się pod adresem http://zpchr.info/?url=inf&art=155999 i jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników serwisu ZPCHR.INFO

wstecz | do góry