Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

2013-08-08 09:26:00
W jaki sposób zaliczyć do kosztów płacy diety i koszty przejazdu w związku z odbywaniem przez pracownika niepełnosprawnego podróży służbowej

Ubiegamy się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Z uwagi na to, że żadne przepisy obowiązujące w polskim systemie prawnym nie zawierają legalnej definicji wynagrodzenia za pracę, a tym samym brak jest w przepisach definicji wynagrodzenia brutto, mamy wątpliwości w zakresie kwalifikowania do kosztów płacy poszczególnych składników wynagrodzenia czy też innych świadczeń pieniężnych, jakie pracodawca wypłaca pracownikowi z tytułu stosunku pracy. Czy możemy więc zaliczyć do kosztów płacy w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji diety i koszty przejazdu w związku z odbywaniem przez pracownika podróży służbowej?


Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości znajduje się pod adresem http://zpchr.info/?url=inf&art=155996 i jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników serwisu ZPCHR.INFO

wstecz | do góry