Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

2013-08-07 13:04:00
ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Finansowanie ze środków ZFRON usług medycznych świadczonych na rzecz niepelnosprawnych pracowników przez przychodnię prowadzoną przez zpchr a pomoc de minimis ODPOWIEDŹ BON Z 30.07.2013 R.

W dniu 12 czerwca Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem odnośnie finansowania ze środków ZFRON usług medycznych świadczonych na rzecz niepelnosprawnych pracowników przez przychodnię prowadzoną przez zpchr a pomoc de minimis.

Plik pisma do BON do pobrania >>>

Z poważaniem
Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu

  ODPOWIEDŹ BON Z 30.07.2013 R. DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU


Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości znajduje się pod adresem http://zpchr.info/?url=inf&art=155968 i jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników serwisu ZPCHR.INFO

wstecz | do góry