Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty


Albo przelew całej pensji, albo brak dopłaty - Edyta Sieradzka

2013-08-01 09:07:00

Jeśli pracodawca przekaże na konto niepełnosprawnego wynagrodzenie zasadnicze, ale premię wypłaci mu w gotówce, pozbawia się całego dofinansowania za ten miesiąc

Jeśli pracodawca przekaże na konto niepełnosprawnego wynagrodzenie zasadnicze, ale premię wypłaci mu w gotówce, pozbawia się całego dofinansowania za ten miesiąc

Jednym z warunków stawianych pracodawcom zatrudniającym osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, którzy chcą uzyskać dopłaty do kosztów ich płacy, jest to, żeby odpowiednio się z nimi rozliczali. Mają do wyboru dwie formy wypłacania należnego im wynagrodzenia:

- na rachunek bankowy takich osób lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo

- na adres zamieszkania pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.

Oznacza to, że dokonanie wypłaty pensji np. gotówką przekreśla szanse pracodawcy na odzyskanie jej części w formie dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Pojawił się jednak problem, jak traktować sytuację, w której zakład dotrzyma wymaganej formy wypłaty pieniędzy w stosunku do części wynagrodzenia. Czy w tym przypadku pracodawca traci prawo do dofinansowania do całości poborów za ten miesiąc, czy tylko do tej części, którą wypłacił w formie niedopuszczalnej przez ustawę?

WIęcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1213435-Albo-przelew-calej-pensji-albo-brak-doplaty.html

Edyta Sieradzka wiceprezes OBPON.org

Źródło: Rzeczpospolita, 01.08.2013 r.

wstecz | do góry