Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17401 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

2013-07-29 08:56:00
Wpłaty na PFRON to rozrachunki publicznoprawne

Od 17 czerwca do stanu zatrudnienia nie wliczamy pełnosprawnych przebywających na urlopie rodzicielskim


Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości znajduje się pod adresem http://zpchr.info/?url=inf&art=155588 i jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników serwisu ZPCHR.INFO

wstecz | do góry