Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty


MPiPS: propozycje KE ograniczające wymiar pomocy publicznej nie do przyjęcia

2013-07-26 09:50:00

Propozycje KE dot. ograniczenia wymiaru pomocy publicznej do 150 mln zł rocznie są dla nas nie do przyjęcia - mówił w Sejmie wiceminister pracy Jarosław Duda. Według niego zagraża to PFRON, który na dofinansowanie dla niepełnosprawnych potrzebuje 3 mld zł rocznie.
Duda odpowiadał w czwartek na pytania Ligii Krajewskiej i Marcina Kierwińskiego z PO w sprawie możliwości likwidacji dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

 

Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia, w myśl którego wszystkie programy dot. pomocy publicznej, które przekroczą 0,01 proc. PKB (w przypadku Polski to ok. 150 mln zł) lub te, których ostateczny budżet osiągnie wartość 100 mln euro (czyli ok. 420 mln zł), będą wymagały w ciągu sześciu miesięcy od daty przekroczenia dopuszczalnej pomocy indywidualnej zgody Unii Europejskiej

Więcej >>>

wstecz | do góry