Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

2013-07-24 13:52:00
Odpowiedź KE dla pracodawcy osób niepełnosprawnych dotycząca projektu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON. ORG przedstawia odpowiedź Komisji Europejskiej na przesłany przez jednego z pracodawców osób niepełnosprawnych list dotyczący uwag do projektu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych


Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości znajduje się pod adresem http://zpchr.info/?url=inf&art=155469 i jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników serwisu ZPCHR.INFO

wstecz | do góry