Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17388 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2714 komentarzy  

Szkolenia, kursy

2013-07-04 08:54:00
Urzędnicy dyskryminują firmy szkoleniowe

W konkursach, w których dzielone są dotacje z UE na szkolenia dla bezrobotnych, urzędnicy przyznają preferencje startującym w nich instytucjom publicznych. W niektórych województwach przypisuje się im dodatkowe punkty. Bez nich zwykli przedsiębiorcy, którzy również rywalizują o unijne wsparcie, są bez szans.


Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości znajduje się pod adresem http://zpchr.info/?url=inf&art=154504 i jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników serwisu ZPCHR.INFO

wstecz | do góry