Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Szkolenia, kursy


USŁUGA OBPON: AUDYT ORAZ SZKOLENIE Z ZAKRESU KSIĘGOWOŚCI W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ I U PRACODAWCÓW ON Z OTWARTEGO RYNKU PRACY

2011-01-11 00:22:00
   

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ, REFUNDACJA ZUS, WYNAGRODZENIA - ujęcie bilansowe i podatkowe.
 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w księgach rachunkowych - stosowane schematy księgowań w latach 2004-2008.
 2. Rozliczenie roczne dofinansowania (moment ujęcia w księgach rachunkowych, prezentacja w RZiS oraz w bilansie).
 3. Rozliczenie roczne dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w KPiR.
 4. Otrzymane dofinansowanie a kwota granicznego przychodu obligująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 5. Dofinansowanie za grudzień 2008 otrzymane w styczniu 2009 r. (moment ujęcia w księgach rachunkowych, prezentacja w RZiS oraz w bilansie, moment zaliczenia do przychodów podatkowych).
 6. Księgowanie dofinansowania do wynagrodzeń w 2009 roku.
 7. Podatkowe ujęcie przychodów z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń w trakcie i na przełomie roku podatkowego.
 8. Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w świetle interpretacji urzędów skarbowych.
 9. Różnice w podatkowym ujęciu dofinansowania w latach 2008-2009 w porównaniu do lat 2004-2007 w zakładach pracy chronionej.
 10. Nadwyżka SOD w aspekcie podatkowym. Wpływ nadwyżki SOD na podstawę opodatkowania w zakładach pracy chronionej oraz u pracodawców z otwartego rynku pracy.
 11. Finansowane składki ZUS (do końca 2007 r.) - ujęcie księgowe i podatkowe.
 12. Wynagrodzenia i refundowane składki ZUS - schematy księgowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 13. Refundowane składki ZUS w aspekcie podatkowym.
 14. Moment zaliczenia wynagrodzeń i składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów.


ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - tworzenie i wydatkowanie w aspekcie bilansowym i podatkowym
 1. Ewidencja funduszu ZFRON w księgach rachunkowych.
 2. Ewidencja ZFRON w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 3. Ujęcie księgowe i podatkowe zwolnień z podatków i opłat w zakładach pracy chronionej.
 4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości w zakładach pracy chronionej - tworzenie i wydatkowanie funduszu rehabilitacji w świetle ostatnich interpretacji urzędów skarbowych.
 5. Księgowanie środków z PIT-4, terminy przekazania środków na ZFRON i PFRON, wydatki z ZFRON utworzonego z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 6. Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym funduszu rehabilitacji - ujęcie bilansowe i podatkowe, wydatkowanie środków ZFRON utworzonego z odsetek.
 7. Wydatki z ZFRON w ramach pomocy indywidualnej (zwrotnej, bezzwrotnej) - księgowania.
 8. Wydatki z ZFRON w ramach indywidualnych programów rehabilitacji - schematy księgowania pomocy socjalnej oraz pomocy de minimis, konsekwencje podatkowe.
 9. Wydatkowanie środków z ZFRON ogólnego - stosowane rozwiązania księgowe.
 10. Wydatki ze środków z ZFRON ogólnego w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 11. Wydatki z ZFRON stanowiące pomoc socjalną dla niepełnosprawnych pracowników.
 12. Pomoc indywidualna w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 13. Zakup i sprzedaż środków trwałych sfinansowanych z ZFRON - schematy księgowe, kwota do przekazania na ZFRON i podział środków w przypadku sprzedaży, kwoty stanowiące przychody podatkowe.
 14. Nabycie środków trwałych w drodze leasingu operacyjnego lub finansowego.
 15. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON utworzonego ze zwolnień z podatków i opłat.
 16. 16.Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z nadwyżki SOD otrzymanej w latach 2004-2007.
 17. 17.Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z nadwyżki SOD otrzymanej w 2008 r.
 18. 18.Pozostałe wydatki z nadwyżki SOD w kontekście możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
 19. 19.Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z ZFRON odnoszona na pozostałe przychody operacyjne w świetle interpretacji urzędów skarbowych.
 20. 20.Równowartość pozostałych wydatków z ZFRON odnoszona na pozostałe przychody operacyjne w aspekcie podatkowym.
 21. 21.Wydatki z ZFRON a prawo do odliczenia podatku VAT.
 22. 22.Wydatkowanie środków ZFRON po utracie statusu zakładu pracy chronionej.


POMOC DE MINIMIS - zaświadczenia, limity, kwestie bilansowe i podatkowe
 1. Wydatki z ZFRON stanowiące pomoc de minimis.
 2. Obliczanie limitu pomocy de minimis w świetle obecnie obowiązujących przepisów oraz w latach poprzednich.
 3. Zaświadczenia de minimis - terminy, procedury, dokumenty.
 4. Korygowanie uzyskanych zaświadczeń.
 5. Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia de minimis po terminie.
 6. Pomoc de minimis - moment i podstawa ujęcia wydatków w księgach rachunkowych. Dzień poniesienia kosztów w księgach rachunkowych.
 7. Pomoc de minimis w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Dzień poniesienia kosztów u podatników prowadzących podatkowa księgę przychodów i rozchodów.
 8. Pomoc de minimis w świetle interpretacji organów skarbowych.


ZEZNANIE PODATKOWE CIT i PIT W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ
 1. Roczne zeznania podatkowe CIT i PIT.
 2. Korekta rocznego zeznania CIT i PIT w przypadku wydatków z nadwyżki SOD.


  Konsultanci współpracujący z nasza firmą to zespół najbardziej doświadczonych doradców i wykładowców w kraju. Od wielu lat zajmują się tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych. To znani wykładowcy, autorzy książek, doradcy zawodowi, specjaliści, dzięki czemu firma OBPON gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie.

 

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ NASZYCH USŁUG DORADCZYCH  I SZKOLENIOWYCH ORAZ INFORMACJE O KONSULTANTACH >>>

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

HANDLOWCY - ZESPÓŁ SPRZEDAŻY:
W przypadku zapytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.

Agnieszka Jasińska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35, e-mail: a.jasinska@obpon.pl
regiony: kujawsko-pomorskie, małopolskie, lubuskie
Paweł Szustal
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37, e-mail: p.szustal@obpon.pl
regiony: pomorskie, mazowieckie, zachodnio-pomorskie
Anna Szymańska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 41, e-mail: a.szymanska@obpon.pl
regiony: wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, opolskie
Barbara Dunaj
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 45, e-mail: b.dunaj@obpon.pl
regiony: dolnośląskie, łódzkie, lubelskie
Agnieszka Hano
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 46, e-mail: a.hano@obpon.pl
regiony: śląskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
 


O NASZEJ FIRMIE:

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH świadczy od ponad 10 lat usługi wyłącznie skierowane do pracodawców osób niepełnosprawnych. Dzięki ukierunkowaniu na współpracę z zakładami pracy chronionej i pracodawcami osób niepełnosprawnych z tzw. otwartego rynku pracy jesteśmy w stanie swoje usługi świadczyć w sposób profesjonalny na terenie całego kraju, wyczerpując wszelkie potrzeby naszych Klientów. Z usług naszej firmy korzysta już ok. 1500 firm. Odwiedzalność naszych serwisów internetowych to ok. 1 mln odwiedzin miesięcznie. W naszych serwisach znajduje się ponad 100 tysięcy artykułów, opracowań oraz ponad 9 tys. pytań i odpowiedzi, co stanowi największy zbiór informacji o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie zróżnicowaliśmy zakres naszych usług, co zaowocowało tym, że na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie obsłużyć Państwa w sposób KOMPLEKSOWY. Z naszą firmą współpracują najlepsi specjaliści, znawcy tematyki oraz wykładowcy. Znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi szkoleniowe i doradcze przyczynił się do powstania nowej firmy OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Działalność w obronie interesów pracodawców osób niepełnosprawnych zaowocowała również powstaniem Organizacji zrzeszającej pracodawców osób niepełnosprawnych OBPON.ORGOGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

wstecz | do górySzanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.