Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Szkolenia, kursy


USŁUGA OBPON: USŁUGA W ZAKRESIE WYDATKOWANIA I DYSPONOWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZGROMADZONYCH PRZED 1 STYCZNIA 2011 ROKU W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ

2011-01-10 23:34:00
  

     


Szanowni Państwo, dysponenci środków zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z dniem 1 stycznia 2011 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (...), która w sposób istotny zmienia zasady i możliwości wydatkowania środków ZFRON przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Uzyskane w danym roku kalendarzowym środki funduszu rehabilitacji pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1, oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, które nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jednocześnie środki funduszu rehabilitacji (pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 tej ustawy), uzyskane przed dniem 1 stycznia 2011 r., które nie zostały wykorzystane do dnia 31 grudnia 2011 r., podlegają wpłacie do PFRON w terminie do dnia 20 stycznia 2012 r. Zmiana ma więc zastosowanie nie tylko do środków gromadzonych na bieżąco, które - niewydatkowane w danym roku będą musiały zostać zwrócone do PFRON, ale również do ŚRODKÓW ZFRON UZYSKANYCH PRZED DNIEM 1 STYCZNIA 2011 ROKU, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE DO DNIA 31 GRUDNIA 2011. ONE RÓWNIEŻ - JAKO NIEWYDATKOWANE - PODLEGAJĄ WPŁACIE DO PFRON W TERMINIE DO DNIA 20 STYCZNIA 2012 ROKU.

Jak wiadomo wiele firm posiada środki ZFRON uzyskane i zgromadzone na koncie przed dniem 1 stycznia 2011 roku. W wielu firmach są to znaczące kwoty. PRACODAWCY PROWADZĄCY ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ MAJĄ ZATEM CAŁY 2011 ROK NA ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA KONTACH ZFRON. Wydaje się, że to dość dużo czasu na wydatkowanie tych środków, niestety - biorąc pod uwagę duże kwoty zgromadzone na ZFRON oraz limity pomocy de minimis - wydatkowanie tych środków nawet w okresie całego roku może nie być łatwe.

W związku z dużym zainteresowaniem naszych Klientów usługami doradztwa i szkoleń indywidualnych w zakresie dysponowania i wydatkowania środków ZFRON, firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wprowadza usługę WYDATKOWANIE I DYSPONOWANIE ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZGROMADZONYMI PRZED 1 STYCZNIA 2011 ROKU W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ. Usługa obejmuje pomoc w kompleksowym wydatkowaniu środków zarówno objętych limitem de minimis jak i poza tym limitem.

Z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 245 poz. 1810 z późn. zm.) wynika, iż: "Warunkiem wykorzystania funduszu rehabilitacji jest dokonywanie wydatków z tego funduszuw sposób celowy i oszczędny z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych efektów". Należy mieć zatem na względzie, że wydatkowanie tych środków musi odbyć się zgodnie z literą prawa oraz przy zachowaniu warunku celowości i oszczędności w wydatkowaniu środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Posiadając zaufanie i doświadczenie wypracowane na przestrzeni ostatnich lat, jak również dysponując zespołem najlepszych konsultantów, doradców i szkoleniowców w kraju - firma OBPON przedstawia Państwu ofertę indywidualnych usług doradczych realizowanych w siedzibie Waszej firmy oraz poprzez ciągłe konsultacje.

Konsultanci współpracujący z naszą firmą to zespół najbardziej doświadczonych doradców i wykładowców w kraju. Od wielu lat zajmują się tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych. To znani wykładowcy, autorzy książek, doradcy zawodowi, specjaliści, dzięki czemu firma OBPON gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie. W zależności od wielkości zgromadzonej kwoty środków ZFRON, usługi doradztwa obejmujące ich wydatkowanie oferujemy w oparciu o doraźne lub długoterminowe wydatkowanie, objęte stałym doradztwem i opieką w okresie ich wydatkowania, jak również - opcjonalnie - w dalszej perspektywie.

Oferujemy, również indywidualne szkolenia w zakresie wydatkowania środków zfron w Państwa firmach.

Należy zwrócić uwagę, że wykorzystując środki zfron trzeba odnieść się do następujących zagadnień:

 • jakie środki należy wykorzystać by nie zaistniał zwrot do pfron, a jakie mogą nadal pozostać na zfron,
 • co oznacza pojęcie "wykorzystać" środki do których pracodawca "nabył prawo",
 • obowiązek wydatkowania środków w sposób celowy i oszczędny,
 • konieczność przeznaczenia środków na pomoc socjalną dla pracowników w przypadku wykorzystania limitu pomocy de minimis.

Oferta obejmuje:

 1. Szkolenia indywidualne w Państwa firmach.
 2. Przedstawienie propozycji wydatkowania zgromadzonych środków zfron w oparciu o specyfikę Państwa firmy.
 3. Zaopiniowanie wydatków jako celowe i oszczędne.
 4. Konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacji.

OFERUJEMY RÓWNIEŻ, W RAMACH DOTYCHCZAS ŚWIADCZONYCH USŁUG:

Sprawdzenie poprawności gospodarowania środkami zfron przed dniem 1 stycznia 2011 r. (za wybrany przez pracodawcę okres).

Oferta obejmuje:

 1. Sprawdzenie poprawności korzystania ze zwolnień z podatku od nieruchomości, opłat, pcc, koncesji i innych tytułów.
 2. Ocenę ewidencjonowania środków ZFRON.
 3. Kontrolę terminowości odprowadzania środków na ZFRON.
 4. Sprawdzenia poprawności dotychczas dokonanych zakupów w ramach:
  • dużego ZFRON
  • pomocy indywidualnej
  • indywidualnych programów rehabilitacji
 5. Ocenę - zawartych umów leasingu, zwrotu niezamortyzowanej wartości, dokonanych podziałów lub łączenia firm w kontekście zfron.
 6. Przedstawienie wypracowanych w praktyce wzorów indywidualnych programów rehabilitacji, wniosków o pomoc indywidualną, regulaminu ZFRON, opiniowanie wzorów już stosowanych w firmie.
 7. Zaopiniowanie pomocy publicznej jako de minimis i sprawdzenia poprawności wyliczenia pomocy oraz otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis, sporządzanie wniosków o anulowanie wadliwych zaświadczeń.

Oferta obejmuje zarówno sprawdzenie Państwa Funduszy jak i zaproponowanie rozwiązań w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

 Konsultanci współpracujący z naszą firmą to zespół najbardziej doświadczonych doradców i wykładowców w kraju. Od wielu lat zajmują się tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych. To znani wykładowcy, autorzy książek, doradcy zawodowi, specjaliści, dzięki czemu firma OBPON gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie.

 

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ NASZYCH USŁUG DORADCZYCH  I SZKOLENIOWYCH ORAZ INFORMACJE O KONSULTANTACH >>>

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

HANDLOWCY - ZESPÓŁ SPRZEDAŻY:
W przypadku zapytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.

Agnieszka Jasińska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35, e-mail: a.jasinska@obpon.pl
regiony: kujawsko-pomorskie, małopolskie, lubuskie
Paweł Szustal
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37, e-mail: p.szustal@obpon.pl
regiony: pomorskie, mazowieckie, zachodnio-pomorskie
Anna Szymańska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 41, e-mail: a.szymanska@obpon.pl
regiony: wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, opolskie
Barbara Dunaj
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 45, e-mail: b.dunaj@obpon.pl
regiony: dolnośląskie, łódzkie, lubelskie
Agnieszka Hano
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 46, e-mail: a.hano@obpon.pl
regiony: śląskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
 


O NASZEJ FIRMIE:

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH świadczy od ponad 10 lat usługi wyłącznie skierowane do pracodawców osób niepełnosprawnych. Dzięki ukierunkowaniu na współpracę z zakładami pracy chronionej i pracodawcami osób niepełnosprawnych z tzw. otwartego rynku pracy jesteśmy w stanie swoje usługi świadczyć w sposób profesjonalny na terenie całego kraju, wyczerpując wszelkie potrzeby naszych Klientów. Z usług naszej firmy korzysta już ok. 1500 firm. Odwiedzalność naszych serwisów internetowych to ok. 1 mln odwiedzin miesięcznie. W naszych serwisach znajduje się ponad 100 tysięcy artykułów, opracowań oraz ponad 9 tys. pytań i odpowiedzi, co stanowi największy zbiór informacji o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie zróżnicowaliśmy zakres naszych usług, co zaowocowało tym, że na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie obsłużyć Państwa w sposób KOMPLEKSOWY. Z naszą firmą współpracują najlepsi specjaliści, znawcy tematyki oraz wykładowcy. Znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi szkoleniowe i doradcze przyczynił się do powstania nowej firmy OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM SZKOLENIOWE DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Działalność w obronie interesów pracodawców osób niepełnosprawnych zaowocowała również powstaniem Organizacji zrzeszającej pracodawców osób niepełnosprawnych OBPON.ORGOGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

wstecz | do górySzanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.