Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu, na które wysyła go pracodawca

2008-03-11 15:06:00

Jedną z zasad prawa pracy, wynikającą z art. 17 oraz art. 94 pkt 6 kodeksu pracy, jest obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Kodeks nie reguluje natomiast w sposób bezpośredni sytuacji, gdy ten obowiązek istniejący po stronie pracodawcy staje się

więcej

SZKOLENIE: Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS + PREZENTACJA FUNKCJONOWANIA SODiR + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD

2008-03-11 12:05:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych   zaprasza na szkolenia Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS W 2008 r. + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD UWAGA! PREZENTUJEMY NOWY

więcej

SZKOLENIE: Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS + PREZENTACJA FUNKCJONOWANIA SODiR + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD

2008-03-11 11:28:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych   zaprasza na szkolenia Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS W 2008 r. + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD UWAGA! PREZENTUJEMY NOWY

więcej

Warszawa. Szkolenie: Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfuncyjnych

2008-03-07 11:47:00

Fundacja Terapeutyczna Pies dla Stasia zaprasza na szkolenie dotyczące dogoterapii we wspomaganiu rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfuncyjnych, które odbędzie się w dniach 14 - 16 marca 2008 w Warszawie. Oferta jest skierowana do osób, które ukończyły

więcej

Startuje cykl szkoleń o podatkach w firmie

2008-03-07 09:46:00

Został już tylko tydzień, aby zgłosić swój udział w szkoleniach dla specjalistów podatkowych.

więcej

PRZYPOMINAMY: SZKOLENIE - ZFRON od 1 stycznia 2008 r. - omówienie wprowadzonych zmian i ich wpływu na wydatkowanie, IPR. KATOWICE 11 MARCA, WARSZAWA 12 MARCA, BYDGOSZCZ I GDAŃSK

2008-03-07 09:05:00

  KATOWICE - 11 MARCA 2008 WARSZAWA - 12 MARCA 2008 BYDGOSZCZ - 13 MARCA 2008 GDAŃSK - 14 MARCA 2008 Szanowni Państwo! W związku z powtarzającymi sie zapytaniami naszych Klientów dot. organizacji szkoleń o tematyce zakładowego funduszu rehabilitacji

więcej

PRZYPOMINAMY: SZKOLENIE - ZFRON od 1 stycznia 2008 r. - omówienie wprowadzonych zmian i ich wpływu na wydatkowanie, IPR. KATOWICE 11 MARCA, WARSZAWA 12 MARCA, BYDGOSZCZ I GDAŃSK

2008-03-07 09:02:00

  KATOWICE - 11 MARCA 2008 WARSZAWA - 12 MARCA 2008 BYDGOSZCZ - 13 MARCA 2008 GDAŃSK - 14 MARCA 2008 Szanowni Państwo! W związku z powtarzającymi sie zapytaniami naszych Klientów dot. organizacji szkoleń o tematyce zakładowego funduszu rehabilitacji

więcej

Czy za szkolenie w sobotę należy się dzień wolny od pracy

2008-03-06 15:43:00

Czytelnik pracuje w prywatnej firmie przez pięć dni w tygodniu. W ubiegłym miesiącu pracodawca nakazał pracownikom przyjść na szkolenie w sobotę. Na forum Gazety Prawnej zwrócił się z pytaniem, czy pracodawca może zmusić go do udziału w szkoleniu w dzień wolny od pracy? PROBLEM

więcej

OBPON: 2 PANELOWA 3 dniowa IMPREZA KONFERENCYJNO - SZKOLENIOWA: 'KURS NA DORADCĘ ZAWODOWEGO, członka komisji IPR' + 'Indywidualne konsultacje ZFRON, IPR, SOD dla przedstawicieli zakładów pracy chronionej'

2008-03-06 12:03:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza przedstawicieli zakładów pracy chronionej, obecnych i przyszłych doradców zawodowych, członków komisji IPR na 2 panelową, 3 dniową  imprezę konferencyjno - szkoleniową,

więcej

OBPON SZKOLENIE: Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD

2008-03-06 12:00:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych   zaprasza na szkolenia Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS W 2008 r. + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD Szanowni Państwo – z

więcej

OBPON SZKOLENIE: Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD

2008-03-06 11:53:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych   zaprasza na szkolenia Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS W 2008 r. + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD Szanowni Państwo – z

więcej

Poznań i okolice dotują technologie przyjazne środowisku

2008-03-05 15:48:00

Wielkopolscy pracodawcy mogą liczyć na doradztwo z zakresu elastycznych form pracy, a samozatrudnieni na szkolenia z rachunkowości Projekty przedsiębiorców na dofinansowanie szkoleń i doradztwa powinny nawiązywać do strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. oraz

więcej

Można uzyskać dopłatę do wydatków kwalifikowanych

2008-03-05 15:41:00

Przygotowując projekt i przekładając go później na wniosek, trzeba oddzielić różne kategorie kosztów. Dofinansowanie przysługuje bowiem tylko na niektóre. Unia Europejska w ramach funduszy strukturalnych dofinansowuje różnego rodzaju projekty. Robi to jednak

więcej

Na Pomorzu Zachodnim władze preferują informatyków

2008-03-05 15:40:00

Dzięki programowi operacyjnemu „Kapitał ludzki” w województwie zachodniopomorskim pracodawcy mogą przeszkolić swoich pracowników, a ci zyskają nowe umiejętności Do końca pierwszego kwartału br. wojewódzki urząd pracy ogłosi kolejny konkurs na dofinansowanie

więcej

Na Warmii i Mazurach wyuczą szkutników i robotników drogowych

2008-03-05 15:28:00

Za pieniądze unijne pracodawca kupi sprzęt specjalistyczny na potrzeby szkolenia, materiały szkoleniowe, opłaci trenerów oraz wynajmie pomieszczenia Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w 2008 r. rozdysponuje ponad 25 mln zł na doskonalenie zawodowe pracowników wielu

więcej

Ziemia małopolska zamierza edukować osoby ze zmysłem innowacyjnym

2008-03-05 15:26:00

Przygotowując dobry projekt, trzeba uwzględnić autentyczne problemy. Nie da się go przygotować bez uwzględnienia specyfiki lokalnego rynku pracy oraz samego regionu – Program „Kapitał ludzki” pomaga w realizacji strategii rozwoju kraju. W regionach ma wspomagać realizację ich

więcej

Opolskie ufunduje kursy dla kadr turystyki

2008-03-05 15:20:00

Projekty szkoleniowe, które przyczynią się do poprawy obsługi ruchu turystycznego w związku z Euro 2012, mogą liczyć na specjalne preferencje

więcej

W województwie śląskim liczy się motoryzacja i zdobywanie inwestorów

2008-03-05 15:17:00

Na Śląsku pracodawcy i pracownicy będą szkolić się w dostosowaniu do potrzeb regionalnego rynku pracy. Coraz większe znaczenie zyskuje tam motoryzacja zamiast tradycyjnego przemysłu wydobywczego Wzrost wykształcenia i zdolności adaptacyjnych mieszkańców województwa do zachodzących

więcej

Świętokrzyskie wspomoże podmioty restrukturyzowane i ich pracowników

2008-03-05 15:15:00

W regionie świętokrzyskim na preferencje mogą liczyć ubiegający się o wsparcie pracowników firm dotkniętych lub zagrożonych restrukturyzacją Na konkursy realizowane z działania 8.1 w tym regionie przeznaczono ponad 20 mln zł. Każdy wniosek powinien zawierać charakterystykę projektu i

więcej

Świętokrzyskie wspomoże podmioty restrukturyzowane i ich pracowników

2008-03-05 15:14:00

W regionie świętokrzyskim na preferencje mogą liczyć ubiegający się o wsparcie pracowników firm dotkniętych lub zagrożonych restrukturyzacją Na konkursy realizowane z działania 8.1 w tym regionie przeznaczono ponad 20 mln zł. Każdy wniosek powinien zawierać charakterystykę projektu i

więcej

Na Mazowszu przeszkolą starszych pracowników

2008-03-05 14:19:00

Przedsiębiorcy na Mazowszu będą mogli składać wnioski aż do wyczerpania ponad 66 mln zł przeznaczonych na różne szkolenia. Najwyżej będą oceniane te dla osób powyżej 50 lat W województwie mazowieckim w 2008 r. przedsiębiorcy będą mogli przygotować wnioski i ubiegać się o

więcej

Podkarpacie pragnie dotować specjalistów od pozyskiwania certyfikatów

2008-03-05 14:07:00

Na Podkarpaciu projekty, które przyczynią się do uzyskania certyfikatów, zdobycia praktycznych umiejętności wśród pracowników i kadry zarządzającej, mogą liczyć na dodatkowe punkty

więcej

Region podlaski potrzebuje kadr do sklepów

2008-03-05 14:05:00

W latach 2007 – 2013 na realizację działania 8.1 województwo podlaskie przeznaczyło ponad 46 mln euro. Tylko w 2008 r. ogłosi w tym celu sześć konkursów

więcej

Pomorze stawia na rybołówstwo i rolnictwo

2008-03-05 14:03:00

Szkolenia pozwolą przedsiębiorcom z województwa pomorskiego szerszej spojrzeć na firmę i jej otoczenie konkurencyjne.

więcej

Unia chętnie dotuje duże projekty szkoleniowe

2008-03-05 14:01:00

Jeśli chcesz przeszkolić zatrudnionych w co najmniej dwóch województwach i wydać na to minimum 400 tys. zł, masz duże szanse na finansową pomoc

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.