Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17388 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2714 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Czy pracownik może odmówić udziału w szkoleniu, na które wysyła go pracodawca

2008-03-11 15:06:00

Jedną z zasad prawa pracy, wynikającą z art. 17 oraz art. 94 pkt 6 kodeksu pracy, jest obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Kodeks nie reguluje natomiast w sposób bezpośredni sytuacji, gdy ten obowiązek istniejący po stronie pracodawcy staje się

więcej

SZKOLENIE: Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS + PREZENTACJA FUNKCJONOWANIA SODiR + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD

2008-03-11 12:05:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych   zaprasza na szkolenia Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS W 2008 r. + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD UWAGA! PREZENTUJEMY NOWY

więcej

SZKOLENIE: Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS + PREZENTACJA FUNKCJONOWANIA SODiR + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD

2008-03-11 11:28:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych   zaprasza na szkolenia Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS W 2008 r. + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD UWAGA! PREZENTUJEMY NOWY

więcej

Warszawa. Szkolenie: Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfuncyjnych

2008-03-07 11:47:00

Fundacja Terapeutyczna Pies dla Stasia zaprasza na szkolenie dotyczące dogoterapii we wspomaganiu rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfuncyjnych, które odbędzie się w dniach 14 - 16 marca 2008 w Warszawie. Oferta jest skierowana do osób, które ukończyły

więcej

Startuje cykl szkoleń o podatkach w firmie

2008-03-07 09:46:00

Został już tylko tydzień, aby zgłosić swój udział w szkoleniach dla specjalistów podatkowych.

więcej

PRZYPOMINAMY: SZKOLENIE - ZFRON od 1 stycznia 2008 r. - omówienie wprowadzonych zmian i ich wpływu na wydatkowanie, IPR. KATOWICE 11 MARCA, WARSZAWA 12 MARCA, BYDGOSZCZ I GDAŃSK

2008-03-07 09:05:00

  KATOWICE - 11 MARCA 2008 WARSZAWA - 12 MARCA 2008 BYDGOSZCZ - 13 MARCA 2008 GDAŃSK - 14 MARCA 2008 Szanowni Państwo! W związku z powtarzającymi sie zapytaniami naszych Klientów dot. organizacji szkoleń o tematyce zakładowego funduszu rehabilitacji

więcej

PRZYPOMINAMY: SZKOLENIE - ZFRON od 1 stycznia 2008 r. - omówienie wprowadzonych zmian i ich wpływu na wydatkowanie, IPR. KATOWICE 11 MARCA, WARSZAWA 12 MARCA, BYDGOSZCZ I GDAŃSK

2008-03-07 09:02:00

  KATOWICE - 11 MARCA 2008 WARSZAWA - 12 MARCA 2008 BYDGOSZCZ - 13 MARCA 2008 GDAŃSK - 14 MARCA 2008 Szanowni Państwo! W związku z powtarzającymi sie zapytaniami naszych Klientów dot. organizacji szkoleń o tematyce zakładowego funduszu rehabilitacji

więcej

Czy za szkolenie w sobotę należy się dzień wolny od pracy

2008-03-06 15:43:00

Czytelnik pracuje w prywatnej firmie przez pięć dni w tygodniu. W ubiegłym miesiącu pracodawca nakazał pracownikom przyjść na szkolenie w sobotę. Na forum Gazety Prawnej zwrócił się z pytaniem, czy pracodawca może zmusić go do udziału w szkoleniu w dzień wolny od pracy? PROBLEM

więcej

OBPON: 2 PANELOWA 3 dniowa IMPREZA KONFERENCYJNO - SZKOLENIOWA: 'KURS NA DORADCĘ ZAWODOWEGO, członka komisji IPR' + 'Indywidualne konsultacje ZFRON, IPR, SOD dla przedstawicieli zakładów pracy chronionej'

2008-03-06 12:03:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza przedstawicieli zakładów pracy chronionej, obecnych i przyszłych doradców zawodowych, członków komisji IPR na 2 panelową, 3 dniową  imprezę konferencyjno - szkoleniową,

więcej

OBPON SZKOLENIE: Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD

2008-03-06 12:00:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych   zaprasza na szkolenia Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS W 2008 r. + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD Szanowni Państwo – z

więcej

OBPON SZKOLENIE: Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD

2008-03-06 11:53:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych   zaprasza na szkolenia Zajęcia merytoryczno - warsztatowe SOD i REFUNDACJA SKŁADEK ZUS W 2008 r. + PREZENTACJA ROZLICZEŃ MIESIĘCZNYCH W APLIKACJI e-SOD Szanowni Państwo – z

więcej

Poznań i okolice dotują technologie przyjazne środowisku

2008-03-05 15:48:00

Wielkopolscy pracodawcy mogą liczyć na doradztwo z zakresu elastycznych form pracy, a samozatrudnieni na szkolenia z rachunkowości Projekty przedsiębiorców na dofinansowanie szkoleń i doradztwa powinny nawiązywać do strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. oraz

więcej

Można uzyskać dopłatę do wydatków kwalifikowanych

2008-03-05 15:41:00

Przygotowując projekt i przekładając go później na wniosek, trzeba oddzielić różne kategorie kosztów. Dofinansowanie przysługuje bowiem tylko na niektóre. Unia Europejska w ramach funduszy strukturalnych dofinansowuje różnego rodzaju projekty. Robi to jednak

więcej

Na Pomorzu Zachodnim władze preferują informatyków

2008-03-05 15:40:00

Dzięki programowi operacyjnemu „Kapitał ludzki” w województwie zachodniopomorskim pracodawcy mogą przeszkolić swoich pracowników, a ci zyskają nowe umiejętności Do końca pierwszego kwartału br. wojewódzki urząd pracy ogłosi kolejny konkurs na dofinansowanie

więcej

Na Warmii i Mazurach wyuczą szkutników i robotników drogowych

2008-03-05 15:28:00

Za pieniądze unijne pracodawca kupi sprzęt specjalistyczny na potrzeby szkolenia, materiały szkoleniowe, opłaci trenerów oraz wynajmie pomieszczenia Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w 2008 r. rozdysponuje ponad 25 mln zł na doskonalenie zawodowe pracowników wielu

więcej

Ziemia małopolska zamierza edukować osoby ze zmysłem innowacyjnym

2008-03-05 15:26:00

Przygotowując dobry projekt, trzeba uwzględnić autentyczne problemy. Nie da się go przygotować bez uwzględnienia specyfiki lokalnego rynku pracy oraz samego regionu – Program „Kapitał ludzki” pomaga w realizacji strategii rozwoju kraju. W regionach ma wspomagać realizację ich

więcej

Opolskie ufunduje kursy dla kadr turystyki

2008-03-05 15:20:00

Projekty szkoleniowe, które przyczynią się do poprawy obsługi ruchu turystycznego w związku z Euro 2012, mogą liczyć na specjalne preferencje

więcej

W województwie śląskim liczy się motoryzacja i zdobywanie inwestorów

2008-03-05 15:17:00

Na Śląsku pracodawcy i pracownicy będą szkolić się w dostosowaniu do potrzeb regionalnego rynku pracy. Coraz większe znaczenie zyskuje tam motoryzacja zamiast tradycyjnego przemysłu wydobywczego Wzrost wykształcenia i zdolności adaptacyjnych mieszkańców województwa do zachodzących

więcej

Świętokrzyskie wspomoże podmioty restrukturyzowane i ich pracowników

2008-03-05 15:15:00

W regionie świętokrzyskim na preferencje mogą liczyć ubiegający się o wsparcie pracowników firm dotkniętych lub zagrożonych restrukturyzacją Na konkursy realizowane z działania 8.1 w tym regionie przeznaczono ponad 20 mln zł. Każdy wniosek powinien zawierać charakterystykę projektu i

więcej

Świętokrzyskie wspomoże podmioty restrukturyzowane i ich pracowników

2008-03-05 15:14:00

W regionie świętokrzyskim na preferencje mogą liczyć ubiegający się o wsparcie pracowników firm dotkniętych lub zagrożonych restrukturyzacją Na konkursy realizowane z działania 8.1 w tym regionie przeznaczono ponad 20 mln zł. Każdy wniosek powinien zawierać charakterystykę projektu i

więcej

Na Mazowszu przeszkolą starszych pracowników

2008-03-05 14:19:00

Przedsiębiorcy na Mazowszu będą mogli składać wnioski aż do wyczerpania ponad 66 mln zł przeznaczonych na różne szkolenia. Najwyżej będą oceniane te dla osób powyżej 50 lat W województwie mazowieckim w 2008 r. przedsiębiorcy będą mogli przygotować wnioski i ubiegać się o

więcej

Podkarpacie pragnie dotować specjalistów od pozyskiwania certyfikatów

2008-03-05 14:07:00

Na Podkarpaciu projekty, które przyczynią się do uzyskania certyfikatów, zdobycia praktycznych umiejętności wśród pracowników i kadry zarządzającej, mogą liczyć na dodatkowe punkty

więcej

Region podlaski potrzebuje kadr do sklepów

2008-03-05 14:05:00

W latach 2007 – 2013 na realizację działania 8.1 województwo podlaskie przeznaczyło ponad 46 mln euro. Tylko w 2008 r. ogłosi w tym celu sześć konkursów

więcej

Pomorze stawia na rybołówstwo i rolnictwo

2008-03-05 14:03:00

Szkolenia pozwolą przedsiębiorcom z województwa pomorskiego szerszej spojrzeć na firmę i jej otoczenie konkurencyjne.

więcej

Unia chętnie dotuje duże projekty szkoleniowe

2008-03-05 14:01:00

Jeśli chcesz przeszkolić zatrudnionych w co najmniej dwóch województwach i wydać na to minimum 400 tys. zł, masz duże szanse na finansową pomoc

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry