Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

OBPON szkolenie: 2 - dniowe 'Warsztaty dla Członków Komisji IPR' - Mariusz Herdzina

2008-05-08 20:25:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na 2 - dniowe 'WARSZTATY DLA CZŁONKÓW IPR' Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza

więcej

Jak rozliczyć faktury za usługi szkoleniowe

2008-05-08 19:46:00

Firma uzyskuje przychód z działalności w momencie wykonania usługi, chyba że wcześniej wystawi fakturę albo otrzyma zapłatę. Od tej zasady są jednak wyjątki Inaczej wykazuje się przychód z usług rozliczanych „cyklicznie”. Może też okazać się, że faktura dokumentuje

więcej

Szkolący nie musi mieć akredytacji

2008-05-08 19:24:00

Pracownik nie musi płacić podatku od kursów i szkoleń. Nie ma znaczenia, czy organizująca je firma ma akredytację wydawaną na podstawie przepisów o systemie oświaty

więcej

Interpretacja ministra finansów z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie szkoleń pracowników (DD3/033/10/KDJ/08/173)

2008-05-08 18:31:00

Wyjaśnienia dotyczące stosowania art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika m.in. w formie

więcej

SZKOLENIE OBPON: Szkolenie doskonalące w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń i refundację składek ZUS wraz z załącznikami...EDYTA SIERADZKA

2008-04-28 14:00:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych   zaprasza na szkolenie pt:   „ Szkolenie doskonalące w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń i refundację składek ZUS wraz z załącznikami INF-D-P i

więcej

OBPON szkolenie: 2 - dniowe 'Warsztaty dla Członków Komisji IPR' - Mariusz Herdzina

2008-04-28 13:38:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na 2 - dniowe 'WARSZTATY DLA CZŁONKÓW IPR' Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza przedstawicieli

więcej

Centrum Integracja szkoli przyszłych doradców zawodowych

2008-04-27 13:32:00

Pracownicy Centrum Integracja Gdynia poprowadzili zajęcia ze studentami psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach przedmiotu „Elementy doradztwa zawodowego”. Studenci zostali zaznajomieni z działaniami prowadzonymi przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji na rzecz

więcej

Czy rozliczać wartość szkolenia w zeznaniu rocznym

2008-04-27 12:52:00

W ubiegłym roku pracodawca dofinansował moje szkolenie. Nie uznał tego za dochód ze stosunku pracy i nie pobrał zaliczki. Teraz jednak otrzymałam od niego nie tylko PIT-11, ale także PIT-8C z wykazaną wartością szkolenia. Czy mam ją wykazać w zeznaniu?

więcej

VADEMECUM WIEDZY - super promocja: 3000 pytań i odpowiedzi

2008-04-24 14:43:00

MEGA PROMOCJA DOSTĘPU DO PEŁNYCH ZASOBÓW SERWISU PONAD 3000 PYTAŃ I ODPOWIEDZI !!! 3 - MIESIĘCZNY DOSTĘP TYLKO ZA 199 zł + VAT !!!

więcej

Szkolenia dla pracowników jednej firmy są wykluczone ze wsparcia

2008-04-17 18:54:00

Firma wykonująca działalność gospodarczą w zakresie szkoleń chce się ubiegać o środki unijne na przeprowadzenie szkolenia w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL. Czy w projekcie dla pracujących osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje

więcej

Wsparcie na szkolenia rehabilitacyjne

2008-04-17 18:53:00

Nasza firma ma status organizacji pozarządowej. Chcielibyśmy pozyskać z Unii pieniądze na szkolenia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych osób. W jakim programie pomocowym możemy szukać wsparcia? W jakiej wysokości można otrzymać dotację? Gdzie należy złożyć wniosek

więcej

Kiedy zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych?

2008-04-17 18:41:00

Przedsiębiorcy zatrudniający niepełnosprawnych, którzy zorganizują szkolenia dla tych pracowników, mogą liczyć na częściową refundację poniesionych kosztów. Od dnia 1 lutego br. obowiązują w tym zakresie nowe, korzystniejsze regulacje. Chodzi tu

więcej

Relacja z 3 dniowych konsultacji z pracodawcami oraz kursu na doradcę zawodowego na zamku Książ w Wałbrzychu, 9-11 kwietnia 2008r

2008-04-17 18:40:00

W dniach 9-11 kwietnia 2008 roku firma: OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zorganizowała dla przedstawicieli zakładów pracy chronionej, pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku

więcej

Relacja z 3 dniowych konsultacji z pracodawcami oraz kursu na doradcę zawodowego na zamku Książ w Wałbrzychu, 9-11 kwietnia 2008r.

2008-04-17 14:05:00

W dniach 9-11 kwietnia 2008 roku firma: OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zorganizowała dla przedstawicieli zakładów pracy chronionej, pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku

więcej

OBPON i Rzeczpospolita zapraszają na: Bezpłatny panel dyskusyjny - 'Dofinansowania do wynagrodzeń i refundacja składek ZUS po 1 stycznia 2008r.'

2008-04-15 13:48:00

TEMATYKA SPOTKANIA: Pani Edyta Sieradzka – omówienie procedur ubiegania się o dofinansowania i refundacje składek, przedstawienie od strony praktycznej prawidłowego wypełniania druków INF-D-P, INF-U-P oraz wniosków Wn-D i Wn-U w układzie narastającym,

więcej

Nie musisz wydawać zatrudnionemu zaświadczeń o kursach, jakie przebył

2008-04-13 19:36:00

Czy pracodawca musi wydać zwolnionemu pracownikowi inne dokumenty niż świadectwo pracy? Chodzi np. o dokumenty potwierdzające uzyskane w czasie pracy kwalifikacje, zaświadczenia o ukończonych kursach czy wyniki badań lekarskich.

więcej

Czy pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika na szkolenie

2008-04-08 10:53:00

Jestem licencjonowanym pośrednikiem nieruchomości i jestem zatrudniona na umowę o pracę w biurze pośrednictwa nieruchomościami. Pośrednicy mają obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czy w związku z tym mam prawo żądać od pracodawcy, aby wysyłał mnie na kursy i szkolenia z zakresu

więcej

Małym firmom może być trudno szkolić pracowników

2008-04-04 17:54:00

Małe firmy mimo refundacji z Funduszu Pracy kosztów, jakie poniosą na szkolenia starszych pracowników, mogą nie być nimi zainteresowane. Trudno będzie im znaleźć zmienników na miejsce szkolących się pracowników.

więcej

OBPON: 3 - dniowe 'Indywidualne konsultacje ZFRON, IPR, SOD, zagadnienia księgowości, pomoc publiczna, porady prawne dla ZPChr - ZAMEK KSIĄŻ, WAŁBRZYCH

2008-04-04 14:50:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza przedstawicieli zakładów pracy chronionej, pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy, klientów i sympatyków firmy OBPON, osoby

więcej

OBPON: 3 - dniowy 'KURS NA DORADCĘ ZAWODOWEGO, członka komisji IPR' - ZAMEK KSIĄŻ, WAŁBRZYCH

2008-04-04 14:45:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza przedstawicieli zakładów pracy chronionej, obecnych i przyszłych doradców zawodowych, członków komisji IPR na 2 panelową, 3 dniową  imprezę konferencyjno - szkoleniową, w ramach

więcej

Kto może się starać o dofinansowanie szkoleń swoich pracowników

2008-04-04 13:28:00

Na pytania czytelników dotyczące przygotowania projektu i wniosku o środki unijne z programu operacyjnego „Kapitał ludzki” odpowiada Robert Grabeł z Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego   KOSZTY DO

więcej

Szkolenie od firmy nie jest przychodem pracownika

2008-03-28 10:51:00

Szkolenia związane z wykonywaniem pracy nie są przychodem pracownika Zwolnienie z podatku szkoleń osób zatrudnionych nie zależy od akredytacji MEN Firma zaliczy do kosztów wydatek na szkolenie związane z pracą pracownika

więcej

PRZYPOMINAMY: ISP Modzelewski i Wspólnicy - szkolenie: 'Zakłady Pracy Chronionej – specyfika działalności w świetle zmian prawnych i podatkowych'

2008-03-27 16:15:00

Szanowni Państwo Ofertę uczestnictwa w konferencji adresujemy do osób odpowiedzialnych w Waszej Firmie za rozliczanie podatków i prowadzenie bezpiecznej polityki finansowo-księgowej.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry