Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

OBPON szkolenie: 2 - dniowe 'Warsztaty dla Członków Komisji IPR' - Mariusz Herdzina

2008-05-08 20:25:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na 2 - dniowe 'WARSZTATY DLA CZŁONKÓW IPR' Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza

więcej

Jak rozliczyć faktury za usługi szkoleniowe

2008-05-08 19:46:00

Firma uzyskuje przychód z działalności w momencie wykonania usługi, chyba że wcześniej wystawi fakturę albo otrzyma zapłatę. Od tej zasady są jednak wyjątki Inaczej wykazuje się przychód z usług rozliczanych „cyklicznie”. Może też okazać się, że faktura dokumentuje

więcej

Szkolący nie musi mieć akredytacji

2008-05-08 19:24:00

Pracownik nie musi płacić podatku od kursów i szkoleń. Nie ma znaczenia, czy organizująca je firma ma akredytację wydawaną na podstawie przepisów o systemie oświaty

więcej

Interpretacja ministra finansów z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie szkoleń pracowników (DD3/033/10/KDJ/08/173)

2008-05-08 18:31:00

Wyjaśnienia dotyczące stosowania art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika m.in. w formie

więcej

SZKOLENIE OBPON: Szkolenie doskonalące w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń i refundację składek ZUS wraz z załącznikami...EDYTA SIERADZKA

2008-04-28 14:00:00

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych   zaprasza na szkolenie pt:   „ Szkolenie doskonalące w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń i refundację składek ZUS wraz z załącznikami INF-D-P i

więcej

OBPON szkolenie: 2 - dniowe 'Warsztaty dla Członków Komisji IPR' - Mariusz Herdzina

2008-04-28 13:38:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza na 2 - dniowe 'WARSZTATY DLA CZŁONKÓW IPR' Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza przedstawicieli

więcej

Centrum Integracja szkoli przyszłych doradców zawodowych

2008-04-27 13:32:00

Pracownicy Centrum Integracja Gdynia poprowadzili zajęcia ze studentami psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach przedmiotu „Elementy doradztwa zawodowego”. Studenci zostali zaznajomieni z działaniami prowadzonymi przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji na rzecz

więcej

Czy rozliczać wartość szkolenia w zeznaniu rocznym

2008-04-27 12:52:00

W ubiegłym roku pracodawca dofinansował moje szkolenie. Nie uznał tego za dochód ze stosunku pracy i nie pobrał zaliczki. Teraz jednak otrzymałam od niego nie tylko PIT-11, ale także PIT-8C z wykazaną wartością szkolenia. Czy mam ją wykazać w zeznaniu?

więcej

VADEMECUM WIEDZY - super promocja: 3000 pytań i odpowiedzi

2008-04-24 14:43:00

MEGA PROMOCJA DOSTĘPU DO PEŁNYCH ZASOBÓW SERWISU PONAD 3000 PYTAŃ I ODPOWIEDZI !!! 3 - MIESIĘCZNY DOSTĘP TYLKO ZA 199 zł + VAT !!!

więcej

Szkolenia dla pracowników jednej firmy są wykluczone ze wsparcia

2008-04-17 18:54:00

Firma wykonująca działalność gospodarczą w zakresie szkoleń chce się ubiegać o środki unijne na przeprowadzenie szkolenia w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL. Czy w projekcie dla pracujących osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje

więcej

Wsparcie na szkolenia rehabilitacyjne

2008-04-17 18:53:00

Nasza firma ma status organizacji pozarządowej. Chcielibyśmy pozyskać z Unii pieniądze na szkolenia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych osób. W jakim programie pomocowym możemy szukać wsparcia? W jakiej wysokości można otrzymać dotację? Gdzie należy złożyć wniosek

więcej

Kiedy zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych?

2008-04-17 18:41:00

Przedsiębiorcy zatrudniający niepełnosprawnych, którzy zorganizują szkolenia dla tych pracowników, mogą liczyć na częściową refundację poniesionych kosztów. Od dnia 1 lutego br. obowiązują w tym zakresie nowe, korzystniejsze regulacje. Chodzi tu

więcej

Relacja z 3 dniowych konsultacji z pracodawcami oraz kursu na doradcę zawodowego na zamku Książ w Wałbrzychu, 9-11 kwietnia 2008r

2008-04-17 18:40:00

W dniach 9-11 kwietnia 2008 roku firma: OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zorganizowała dla przedstawicieli zakładów pracy chronionej, pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku

więcej

Relacja z 3 dniowych konsultacji z pracodawcami oraz kursu na doradcę zawodowego na zamku Książ w Wałbrzychu, 9-11 kwietnia 2008r.

2008-04-17 14:05:00

W dniach 9-11 kwietnia 2008 roku firma: OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zorganizowała dla przedstawicieli zakładów pracy chronionej, pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku

więcej

OBPON i Rzeczpospolita zapraszają na: Bezpłatny panel dyskusyjny - 'Dofinansowania do wynagrodzeń i refundacja składek ZUS po 1 stycznia 2008r.'

2008-04-15 13:48:00

TEMATYKA SPOTKANIA: Pani Edyta Sieradzka – omówienie procedur ubiegania się o dofinansowania i refundacje składek, przedstawienie od strony praktycznej prawidłowego wypełniania druków INF-D-P, INF-U-P oraz wniosków Wn-D i Wn-U w układzie narastającym,

więcej

Nie musisz wydawać zatrudnionemu zaświadczeń o kursach, jakie przebył

2008-04-13 19:36:00

Czy pracodawca musi wydać zwolnionemu pracownikowi inne dokumenty niż świadectwo pracy? Chodzi np. o dokumenty potwierdzające uzyskane w czasie pracy kwalifikacje, zaświadczenia o ukończonych kursach czy wyniki badań lekarskich.

więcej

Czy pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika na szkolenie

2008-04-08 10:53:00

Jestem licencjonowanym pośrednikiem nieruchomości i jestem zatrudniona na umowę o pracę w biurze pośrednictwa nieruchomościami. Pośrednicy mają obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czy w związku z tym mam prawo żądać od pracodawcy, aby wysyłał mnie na kursy i szkolenia z zakresu

więcej

Małym firmom może być trudno szkolić pracowników

2008-04-04 17:54:00

Małe firmy mimo refundacji z Funduszu Pracy kosztów, jakie poniosą na szkolenia starszych pracowników, mogą nie być nimi zainteresowane. Trudno będzie im znaleźć zmienników na miejsce szkolących się pracowników.

więcej

OBPON: 3 - dniowe 'Indywidualne konsultacje ZFRON, IPR, SOD, zagadnienia księgowości, pomoc publiczna, porady prawne dla ZPChr - ZAMEK KSIĄŻ, WAŁBRZYCH

2008-04-04 14:50:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   zaprasza przedstawicieli zakładów pracy chronionej, pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy, klientów i sympatyków firmy OBPON, osoby

więcej

OBPON: 3 - dniowy 'KURS NA DORADCĘ ZAWODOWEGO, członka komisji IPR' - ZAMEK KSIĄŻ, WAŁBRZYCH

2008-04-04 14:45:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza przedstawicieli zakładów pracy chronionej, obecnych i przyszłych doradców zawodowych, członków komisji IPR na 2 panelową, 3 dniową  imprezę konferencyjno - szkoleniową, w ramach

więcej

Kto może się starać o dofinansowanie szkoleń swoich pracowników

2008-04-04 13:28:00

Na pytania czytelników dotyczące przygotowania projektu i wniosku o środki unijne z programu operacyjnego „Kapitał ludzki” odpowiada Robert Grabeł z Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego   KOSZTY DO

więcej

Szkolenie od firmy nie jest przychodem pracownika

2008-03-28 10:51:00

Szkolenia związane z wykonywaniem pracy nie są przychodem pracownika Zwolnienie z podatku szkoleń osób zatrudnionych nie zależy od akredytacji MEN Firma zaliczy do kosztów wydatek na szkolenie związane z pracą pracownika

więcej

PRZYPOMINAMY: ISP Modzelewski i Wspólnicy - szkolenie: 'Zakłady Pracy Chronionej – specyfika działalności w świetle zmian prawnych i podatkowych'

2008-03-27 16:15:00

Szanowni Państwo Ofertę uczestnictwa w konferencji adresujemy do osób odpowiedzialnych w Waszej Firmie za rozliczanie podatków i prowadzenie bezpiecznej polityki finansowo-księgowej.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.