Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Ogólnopolska firma usługowa posiadająca status ZPCHR poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds.rozliczeń z PFRON i SOD

2008-08-10 16:42:00

AS CONSULTING SP. Z O.O. Naszym Klientem jest ogólnopolska firma usługowa posiadająca status ZPCHR, która w związku z dalszym dynamiczym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds.rozliczeń z PFRON i SOD nr ref. SOD/ADM/08 lokalizacja: Bydgoszcz

więcej

UWAGA! SUPER LETNIA PROMOCJA! DOSTĘP DO SERWISU VADEMECUM WIEDZY PRAWIE ZA DARMO

2008-08-08 08:51:00

Administrowany przez firmę OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH serwis ( www.vademecumwiedzy.pl ) zawiera ponad 3500 tys. pytań i odpowiedzi dla

więcej

Pieniądze za kształcenie młodej załogi nie tylko dla rzemieślników

2008-08-06 10:13:00

Dofinansowanie przyuczenia młodocianych pracowników przysługuje wszystkim pracodawcom, a nie wyłącznie należącym do cechu lub izby

więcej

Jak uzyskać pomoc z Unii na szkolenie personelu

2008-08-06 10:07:00

Na pytania odpowiada Robert Grabeł, specjalista z Departamentu zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

więcej

Za dotacje z UE przeszkolono 500 tys. pracowników

2008-08-06 08:36:00

Zakończyły się ostatnie szkolenia za unijne pieniądze z puli na lata 2004-2006. Łącznie za środki z UE kwalifikacje swoich pracowników podniosło ponad 180 tys. przedsiębiorców.

więcej

Gdzie szukać unijnej pomocy na regionalne projekty szkoleniowe?

2008-07-31 08:40:00

W lipcu ruszył konkurs na najlepsze ponadregionalne i ogólnopolskie projekty szkoleniowe, który cieszył się ogromną popularnością. Świadczy o tym fakt, że wnioski były przyjmowane tylko przez 7 dni od daty rozpoczęcia konkursu. Możliwość dofinansowania regionalnych

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Czy wydatek związany z pokryciem kosztów szkolenia bedzie kosztem podatkowym?

2008-07-30 11:53:00

WYBRANE Z SERWISU   PYTANIE NR: 4812/2008 Zamierzamy skorzystać ze szkolenia organizowanego przez Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowe dla Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, które odbędzie się w Maroko. Koszt szkolenia ok. 4.000,00 zł od

więcej

STANOWISKO BON: Czy udział w szkoleniu stanowi przychód dla pracownika

2008-07-30 11:50:00

stanowisko do pobrania >>> Źródło: POPON

więcej

PRZYPOMINAMY -KOMUNIKAT OBPON: w sprawie organizacji cyklu ogólnopolskich szkoleń z zakresu NOWYCH ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH WYŁĄCZEŃ GRUPOWYCH

2008-07-29 17:22:00

W związku z licznymi zapytaniami ze strony naszych Klientów dotyczącymi zorganizowania przez naszą firmę szkoleń w tematyce planowanego  wejścia w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre

więcej

Tylko co piąta firma otrzyma dotację na szkolenia

2008-07-29 08:37:00

Aż 839 wniosków o dotacje na szkolenia na łączną wartość 2,1 mld zł złożyli przedsiębiorcy w PARP. W puli jest tylko 400 mln zł.

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Czy wydatek związany z pokryciem kosztów szkolenia bedzie kosztem podatkowym?

2008-07-28 13:19:00

WYBRANE Z SERWISU   PYTANIE NR: 4812/2008 Zamierzamy skorzystać ze szkolenia organizowanego przez Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowe dla Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, które odbędzie się w Maroko. Koszt szkolenia ok. 4.000,00 zł od

więcej

BEZPŁATNE TESTOWANIE APLIKACJI DO ROZLICZEŃ DOFINNASOWAŃ E-SOD + WERYFIKACJA ROZLICZEŃ OD 1 STYCZNIA 2008r.

2008-07-23 13:09:00

PRACODAWCO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: ZWERYFIKUJ BEZPŁATNIE ROZLICZENIA DOFINANSOWAŃ I REFUNDACJI SKŁADEK ZUS OTRZYMANYCH OD 1 STYCZNIA 2008r. DO CHWILI OBECNEJ Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, TWÓRCA APLIKACJI DO ROLICZEN

więcej

Z programu 'Kapitał ludzki' sfinansujesz nawet 90 proc. kosztów edukacji załogi

2008-07-23 10:23:00

Jeśli zamierzasz przeszkolić pracowników, potrzebujesz wsparcia ekspertów lub wkrótce planujesz w firmie zwiększyć zatrudnienie, ubiegaj się na to o pieniądze z Unii Europejskiej

więcej

Unijne środki na rozwój kadr

2008-07-21 08:05:00

15 lipca br. ruszył pierwszy konkurs na najlepsze projekty szkoleniowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mikro, małym i średnim firmom Unia sfinansuje nawet do 90% kosztów szkolenia.

więcej

Jakie unijne dotacje na szkolenia dla przedsiębiorców

2008-07-14 09:54:00

Od 15 lipca przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze oraz uczelnie mogą składać wnioski na realizację szkoleń, usług doradczych oraz studiów podyplomowych z programu Kapitał Ludzki. To szansa na uzyskanie ponad 400 mln zł na projekty podnoszące i dostosowujące kwalifikacje

więcej

Dotacje na szkolenia dla firm. Pod PARP stoi kolejka chętnych na 400 mln zł

2008-07-14 08:21:00

Dziś rusza konkurs na unijne dotacje na szkolenia dla firm. Nie obyło się bez kolejki - przedsiębiorcy stoją już pod siedzibą PARP od ubiegłego tygodnia.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: w sprawie organizacji cyklu ogólnopolskich szkoleń z zakresu NOWYCH ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH WYŁĄCZEŃ GRUPOWYCH

2008-07-07 20:04:00

   W związku z licznymi zapytaniami ze strony naszych Klientów dotyczącymi zorganizowania przez naszą firmę szkoleń w tematyce planowanego w lipcu 2008 r. wejścia w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.