Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17388 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2714 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

OBPON 3 - dniowy 'KURS NA DORADCĘ ZAWODOWEGO, CZŁONKA KOMISJI IPR', + 2 - dniowe 'Warsztaty weryfikacyjne dla Doradców Zaw. Członków Komisji IPR' - 21,22,23 pażdziernika 2008r. SZCZYRK OSTATNIE MIEJSCA!

2008-10-12 11:12:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - INFORMUJEMY, ŻE POSIADAMY JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC NA 3 DNIOWY KURS I 2 DNIOWE WARSZTATY ! OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

więcej

TRWA CYKL SZKOLEŃ OGÓLNOPOLSKICH! ROZSZERZONY PROGRAM: 'ZFRON – stanowiska BON, orzecznictwo sądów a ugruntowana praktyka zakładów pracy chronionej' - WYKŁADOWCY: I.Stepaniak, M.Herdzina OSTATNIE MIEJSCA - Poznań 16.10.2008r., Łódź 17.10.2008r.

2008-10-11 09:44:00

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI WSZYSTKICH ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ NA WŁAŚNIE ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ CYKL SZKOLEŃ OGÓLNOPOLSKICH! NOWY, ROZSZERZONY PROGRAM

więcej

KONFERENCJA OBPON: 'DLACZEGO WARTO ZACHOWAĆ STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ I ZATRUDNIAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Dodatkowe informacje, zaproszeni goście, materiały szkoleniowe

2008-10-10 18:43:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH        zaprasza do wzięcia udziału w KONFERENCJI pt.  

więcej

KOMUNIKAT OBPON: KONFERENCJA - DLACZEGO WARTO ZACHOWAĆ STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ

2008-10-08 17:27:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH        zaprasza do wzięcia udziału w KONFERENCJI pt.  

więcej

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 4): Najnowsze wyjaśnienie Biura Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnopsrawnych - pracodawca może ustalić w regulaminie ZFRON za jaki okres wstecz osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc indywidualną

2008-10-08 15:20:00

Najnowsze wyjaśnienie Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnopsrawnych - pracodwca może ustalić w regulaminie ZFRON za jaki okres wstecz osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc indywidualną Pytanie: Pracownik niepeł nosprawny stara si ę o dofinansowanie na op ł

więcej

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 4): Najnowsze wyjaśnienie Biura Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnopsrawnych - pracodawca może ustalić w regulaminie ZFRON za jaki okres wstecz osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc indywidualną

2008-10-08 15:08:00

Najnowsze wyjaśnienie Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnopsrawnych - pracodwca może ustalić w regulaminie ZFRON za jaki okres wstecz osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc indywidualną Pytanie: Pracownik niepeł nosprawny stara si ę o dofinansowanie na op ł

więcej

KOMUNIKAT OBPON – RELACJA ZE SPOTKANIA W DNIU 07.10.2008r. z MINISTREM – PEŁNOMOCNIKIEM RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PANEM JAROSŁAWEM DUDĄ

2008-10-08 15:05:00

Szanowni Państwo – w dniu wczorajszym Pani Edyta Sieradzka (Dyrektor w OBPON ds. Dofinansowań) spotkała się w Biurze MPiPS z Panem Ministrem Jarosławem Dudą i Panią Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Sylwią Boratyńską. Na spotkaniu zostały poruszone

więcej

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna (Oddział Kujawsko-Pomorski) w ramach projektu 'Promocja Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych' organizuje spotkanie z aktualnymi oraz potencjalnymi pracodawcami osób niepełnosprawnych

2008-10-08 11:51:00

Termin i miejsce spotkania: TORUŃ - 22.10.2008 r. Forte Club,Polna 8 M. Szanowni Państwo! Właściciele, Prezesi, Dyrektorzy Przedstawiciele Zakładów Pracy –

więcej

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 3): Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy wydatek został dokonany z konta bieżącego firmy a następnie refundowany z konta ZFRON! Wyroki WSA

2008-10-08 10:59:00

    Przedstawiamy kolejne wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Krakowie i Wrocławiu. Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy wydatek został dokonany z konta bieżącego firmy a następnie

więcej

OBPON 3 - dniowy 'KURS NA DORADCĘ ZAWODOWEGO, CZŁONKA KOMISJI IPR', + 2 - dniowe 'Warsztaty weryfikacyjne dla Doradców Zaw. Członków Komisji IPR' - 21,22,23 pażdziernika 2008r. SZCZYRK

2008-10-08 10:18:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na 3 - dniowy "Kurs na doradców zawodowych -

więcej

OBPON 3 - dniowy 'KURS NA DORADCĘ ZAWODOWEGO, CZŁONKA KOMISJI IPR', + 2 - dniowe 'Warsztaty weryfikacyjne dla Doradców Zaw. Członków Komisji IPR' - 21,22,23 pażdziernika 2008r. SZCZYRK

2008-10-07 13:46:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na 3 - dniowy "Kurs na doradców zawodowych -

więcej

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 3): Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy wydatek został dokonany z konta bieżącego firmy a następnie refundowany z konta ZFRON! Wyroki WSA

2008-10-07 10:59:00

    Przedstawiamy kolejne wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Krakowie i Wrocławiu. Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy wydatek został dokonany z konta bieżącego firmy a następnie

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Panem Jarosławem Dudą

2008-10-07 10:45:00

Szanowni Państwo, w związku z wiloma wątpliwościami DOT. PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH ZAMIESZCZONYCH W PROJEKCIE Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2008r. DOT. USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ... odnoszącymi się glównie do kwestii zmian od 1 stycznia 2009r. w zakresie sposobu

więcej

Jak uzyskać dotację na szkolenia w przedsiębiorstwie

2008-10-07 09:15:00

Firma handlowo-usługowa, będąca średnim przedsiębiorstwem, posiadająca kilka oddziałów na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego, chce uzyskać dofinansowanie ze środków UE na szkolenie pracowników we wszystkich oddziałach odpowiedzialnych za

więcej

NOWY, ROZSZERZONY PROGRAM OGÓLNOPOLSKICH SZKOLEŃ OBPON: ZFRON – stanowiska BON, orzecznictwo sądów a ugruntowana praktyka zakładów pracy chronionej' - I.Stepaniak, M.Herdzina

2008-10-06 15:13:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na NAJNOWSZY cykl szkoleń ogólnopolskich pt:

więcej

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 2): WSA Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy pracodawca nie dochował 30 – dniowego terminu do przedstawienia informacji o poniesionym wydatku

2008-10-06 11:30:00

  WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy pracodawca nie dochował 30 – dniowego terminu do przedstawienia informacji o poniesionym wydatku.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NOWE, ATRAKCYJNE CENY NA SZKOLENIA DLA KLIENTÓW ORAZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

2008-10-03 10:30:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, informuje, że wprowadziła nowe, atrakcyjne ceny na usługi szkoleniowe realizowane za pośrednictwem wchodzącej w skład OBPON firmy szkoleniowej OGÓLNOPOLSKIE

więcej

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 1): GIODO - Czy Urząd Skarbowy, PFRON, NIK ma prawo do żądania przedstawienia IPR, czy przy kontroli można odmówić przedstawienia IPR, w jaki sposób przechowywać i kto może mieć dostęp do IPR?

2008-10-02 17:17:00

W związku z licznymi zapytaniami naszych Klientów w kwestii udostępniania organom kontrolnym pełnej dokumentacji dot. Indywidualnych Programów Rehabilitacji na tle ustawy o ochornie danych osobowych firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB

więcej

KOMUNIKAT OBPON: w sprawie organizacji cyklu szkoleń ogólnopolskich z zakresu tematyki dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacji składek ZUS - wykładowca EDYTA SIERADZKA

2008-10-02 11:54:00

   OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na najnowsze szkolenia z tematyki dofinansowań do wynagrodzen osób niepełnosprawnych i refundacji składek ZUS Szanowni Państwo, w związku z widocznym zapotrzebowaniem na

więcej

E-learning obniża koszty kształcenia pracowników

2008-09-30 09:22:00

Duży wybór narzędzi do e-learningu pozwala dostosować szkolenia do potrzeb każdej firmy

więcej

Dowiedz się, jak założyć firmę

2008-09-30 09:21:00

Naucz się na błędach innych. Pod takim hasłem Akademia PARP reklamuje swoje najnowsze szkolenie

więcej

Gdzie szukać wsparcia na szkolenia rehabilitacyjne?

2008-09-25 11:35:00

Nasza firma ma status organizacji pozarządowej. Z Unii chcielibyśmy pozyskać pieniądze na szkolenia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych osób. W jakim programie pomocowym możemy szukać wsparcia. W jakiej wysokości można otrzymać dotację? Gdzie należy złożyć wniosek

więcej

KOMUNIKAT OBPON: w sprawie organizacji cyklu szkoleń ogólnopolskich z zakresu tematyki dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacji składek ZUS - wykładowca EDYTA SIERADZKA

2008-09-25 10:21:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na najnowsze szkolenia z tematyki dofinansowań do wynagrodzen osób niepełnosprawnych i refundacji składek ZUS Szanowni Państwo, w związku z widocznym zapotrzebowaniem na szkolenia w

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry