Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

OBPON 3 - dniowy 'KURS NA DORADCĘ ZAWODOWEGO, CZŁONKA KOMISJI IPR', + 2 - dniowe 'Warsztaty weryfikacyjne dla Doradców Zaw. Członków Komisji IPR' - 21,22,23 pażdziernika 2008r. SZCZYRK OSTATNIE MIEJSCA!

2008-10-12 11:12:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - INFORMUJEMY, ŻE POSIADAMY JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC NA 3 DNIOWY KURS I 2 DNIOWE WARSZTATY ! OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

więcej

TRWA CYKL SZKOLEŃ OGÓLNOPOLSKICH! ROZSZERZONY PROGRAM: 'ZFRON – stanowiska BON, orzecznictwo sądów a ugruntowana praktyka zakładów pracy chronionej' - WYKŁADOWCY: I.Stepaniak, M.Herdzina OSTATNIE MIEJSCA - Poznań 16.10.2008r., Łódź 17.10.2008r.

2008-10-11 09:44:00

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI WSZYSTKICH ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ NA WŁAŚNIE ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ CYKL SZKOLEŃ OGÓLNOPOLSKICH! NOWY, ROZSZERZONY PROGRAM

więcej

KONFERENCJA OBPON: 'DLACZEGO WARTO ZACHOWAĆ STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ I ZATRUDNIAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Dodatkowe informacje, zaproszeni goście, materiały szkoleniowe

2008-10-10 18:43:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH        zaprasza do wzięcia udziału w KONFERENCJI pt.  

więcej

KOMUNIKAT OBPON: KONFERENCJA - DLACZEGO WARTO ZACHOWAĆ STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ

2008-10-08 17:27:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH        zaprasza do wzięcia udziału w KONFERENCJI pt.  

więcej

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 4): Najnowsze wyjaśnienie Biura Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnopsrawnych - pracodawca może ustalić w regulaminie ZFRON za jaki okres wstecz osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc indywidualną

2008-10-08 15:20:00

Najnowsze wyjaśnienie Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnopsrawnych - pracodwca może ustalić w regulaminie ZFRON za jaki okres wstecz osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc indywidualną Pytanie: Pracownik niepeł nosprawny stara si ę o dofinansowanie na op ł

więcej

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 4): Najnowsze wyjaśnienie Biura Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnopsrawnych - pracodawca może ustalić w regulaminie ZFRON za jaki okres wstecz osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc indywidualną

2008-10-08 15:08:00

Najnowsze wyjaśnienie Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnopsrawnych - pracodwca może ustalić w regulaminie ZFRON za jaki okres wstecz osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc indywidualną Pytanie: Pracownik niepeł nosprawny stara si ę o dofinansowanie na op ł

więcej

KOMUNIKAT OBPON – RELACJA ZE SPOTKANIA W DNIU 07.10.2008r. z MINISTREM – PEŁNOMOCNIKIEM RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PANEM JAROSŁAWEM DUDĄ

2008-10-08 15:05:00

Szanowni Państwo – w dniu wczorajszym Pani Edyta Sieradzka (Dyrektor w OBPON ds. Dofinansowań) spotkała się w Biurze MPiPS z Panem Ministrem Jarosławem Dudą i Panią Dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Sylwią Boratyńską. Na spotkaniu zostały poruszone

więcej

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna (Oddział Kujawsko-Pomorski) w ramach projektu 'Promocja Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych' organizuje spotkanie z aktualnymi oraz potencjalnymi pracodawcami osób niepełnosprawnych

2008-10-08 11:51:00

Termin i miejsce spotkania: TORUŃ - 22.10.2008 r. Forte Club,Polna 8 M. Szanowni Państwo! Właściciele, Prezesi, Dyrektorzy Przedstawiciele Zakładów Pracy –

więcej

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 3): Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy wydatek został dokonany z konta bieżącego firmy a następnie refundowany z konta ZFRON! Wyroki WSA

2008-10-08 10:59:00

    Przedstawiamy kolejne wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Krakowie i Wrocławiu. Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy wydatek został dokonany z konta bieżącego firmy a następnie

więcej

OBPON 3 - dniowy 'KURS NA DORADCĘ ZAWODOWEGO, CZŁONKA KOMISJI IPR', + 2 - dniowe 'Warsztaty weryfikacyjne dla Doradców Zaw. Członków Komisji IPR' - 21,22,23 pażdziernika 2008r. SZCZYRK

2008-10-08 10:18:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na 3 - dniowy "Kurs na doradców zawodowych -

więcej

OBPON 3 - dniowy 'KURS NA DORADCĘ ZAWODOWEGO, CZŁONKA KOMISJI IPR', + 2 - dniowe 'Warsztaty weryfikacyjne dla Doradców Zaw. Członków Komisji IPR' - 21,22,23 pażdziernika 2008r. SZCZYRK

2008-10-07 13:46:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na 3 - dniowy "Kurs na doradców zawodowych -

więcej

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 3): Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy wydatek został dokonany z konta bieżącego firmy a następnie refundowany z konta ZFRON! Wyroki WSA

2008-10-07 10:59:00

    Przedstawiamy kolejne wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Krakowie i Wrocławiu. Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy wydatek został dokonany z konta bieżącego firmy a następnie

więcej

KOMUNIKAT OBPON: Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Panem Jarosławem Dudą

2008-10-07 10:45:00

Szanowni Państwo, w związku z wiloma wątpliwościami DOT. PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH ZAMIESZCZONYCH W PROJEKCIE Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2008r. DOT. USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ... odnoszącymi się glównie do kwestii zmian od 1 stycznia 2009r. w zakresie sposobu

więcej

Jak uzyskać dotację na szkolenia w przedsiębiorstwie

2008-10-07 09:15:00

Firma handlowo-usługowa, będąca średnim przedsiębiorstwem, posiadająca kilka oddziałów na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego, chce uzyskać dofinansowanie ze środków UE na szkolenie pracowników we wszystkich oddziałach odpowiedzialnych za

więcej

NOWY, ROZSZERZONY PROGRAM OGÓLNOPOLSKICH SZKOLEŃ OBPON: ZFRON – stanowiska BON, orzecznictwo sądów a ugruntowana praktyka zakładów pracy chronionej' - I.Stepaniak, M.Herdzina

2008-10-06 15:13:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na NAJNOWSZY cykl szkoleń ogólnopolskich pt:

więcej

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 2): WSA Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy pracodawca nie dochował 30 – dniowego terminu do przedstawienia informacji o poniesionym wydatku

2008-10-06 11:30:00

  WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU Urząd Skarbowy nie może odmówić wydania zaświadczenia o pomocy de minimis w sytuacji gdy pracodawca nie dochował 30 – dniowego terminu do przedstawienia informacji o poniesionym wydatku.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: NOWE, ATRAKCYJNE CENY NA SZKOLENIA DLA KLIENTÓW ORAZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

2008-10-03 10:30:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, informuje, że wprowadziła nowe, atrakcyjne ceny na usługi szkoleniowe realizowane za pośrednictwem wchodzącej w skład OBPON firmy szkoleniowej OGÓLNOPOLSKIE

więcej

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 1): GIODO - Czy Urząd Skarbowy, PFRON, NIK ma prawo do żądania przedstawienia IPR, czy przy kontroli można odmówić przedstawienia IPR, w jaki sposób przechowywać i kto może mieć dostęp do IPR?

2008-10-02 17:17:00

W związku z licznymi zapytaniami naszych Klientów w kwestii udostępniania organom kontrolnym pełnej dokumentacji dot. Indywidualnych Programów Rehabilitacji na tle ustawy o ochornie danych osobowych firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB

więcej

KOMUNIKAT OBPON: w sprawie organizacji cyklu szkoleń ogólnopolskich z zakresu tematyki dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacji składek ZUS - wykładowca EDYTA SIERADZKA

2008-10-02 11:54:00

   OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na najnowsze szkolenia z tematyki dofinansowań do wynagrodzen osób niepełnosprawnych i refundacji składek ZUS Szanowni Państwo, w związku z widocznym zapotrzebowaniem na

więcej

E-learning obniża koszty kształcenia pracowników

2008-09-30 09:22:00

Duży wybór narzędzi do e-learningu pozwala dostosować szkolenia do potrzeb każdej firmy

więcej

Dowiedz się, jak założyć firmę

2008-09-30 09:21:00

Naucz się na błędach innych. Pod takim hasłem Akademia PARP reklamuje swoje najnowsze szkolenie

więcej

Gdzie szukać wsparcia na szkolenia rehabilitacyjne?

2008-09-25 11:35:00

Nasza firma ma status organizacji pozarządowej. Z Unii chcielibyśmy pozyskać pieniądze na szkolenia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych osób. W jakim programie pomocowym możemy szukać wsparcia. W jakiej wysokości można otrzymać dotację? Gdzie należy złożyć wniosek

więcej

KOMUNIKAT OBPON: w sprawie organizacji cyklu szkoleń ogólnopolskich z zakresu tematyki dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacji składek ZUS - wykładowca EDYTA SIERADZKA

2008-09-25 10:21:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na najnowsze szkolenia z tematyki dofinansowań do wynagrodzen osób niepełnosprawnych i refundacji składek ZUS Szanowni Państwo, w związku z widocznym zapotrzebowaniem na szkolenia w

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.