Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17403 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Cykl seminariów HACCP

2004-03-15 11:30:00

Szanowni Państwo, Kolejne nowelizacje ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, rozszerzyły obowiązek wdrożenia i stosowania zasad sytemu HACCP (ang. Hazard Analyzes and Critical Control Points ) zarówno przez średnich jak też małych przedsiębiorców. Z tego względu, chcąc przybliżyć

więcej

Wielka megapromocja - darmowe kody dostępu do naszego serwisu

2004-02-23 16:25:00

Wielka megapromocja w drugie urodziny naszego serwisu!!! Szanowni Państwo, z okazji drugiej rocznicy powstania serwisu Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej przygotowaliśmy specjalną promocję dla wszystkich tych z Państwa, którzy dotychczas nie skorzystali z naszych usług. Tym samym mamy

więcej

NOWOŚĆ! Oprogramowanie kadry i płace + łącznik do SOD (PFRON) - promocja

2004-02-23 12:53:00

UWAGA! Ogólnopolska promocja sprzedaży oprogramowania Kadry i Płace + łącznik do SOD trwa tylko do 24-go lutego 2004r. Administracja serwisu Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej wynegocjowała w firmie PROBIT - producenta oprogramowania, przedłużenie promocji do końca lutego br ! Tylko

więcej

POPON / Podkarpacie - SZKOLENIE - Nowelizacja Kodeksu Pracy

2004-02-16 08:13:00

Szkolenie odbędzie się 25 lutego 2004r. w Domu Kultury WSK przy ul. Dąbrowskiego 83, od godz.10.00. Wykłady poprowadzi Pani KRYSTYNA HABA SZPUNAR - Starszy specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. Koszt uczestnictwa wynosi: 1. 100 zł dla członków POPON, 2. 130 zł dla

więcej

Kursy na członków komisji rehabilitacyjnych - kurs na Doradcę Zawodowego

2004-02-05 14:24:00

Medycyna-Praca sp. z o. o. prowadzi kursy dla członków lub kandydatów na członków komisji rehabilitacyjnych (każdy ZPChr ma obowiązek powołać taką komisję). Kurs na Doradcę Zawodowego to 20 godzin wykładów i ćwiczeń zakończonych egzaminem. Ukończenie kursu uprawnia do posługiwania się

więcej

Kursy na członków komisji rehabilitacyjnych - kurs na Instruktora Zawodu

2004-02-05 14:16:00

Medycyna-Praca sp. z o. o. prowadzi kursy dla członków lub kandydatów na członków komisji rehabilitacyjnych (każdy ZPChr ma obowiązek powołać taką komisję). Kurs na Instruktora Zawodu to 20 godzin wykładów i ćwiczeń zakończonych egzaminem. Ukończenie kursu uprawnia do posługiwania się

więcej

Szkolenie: System obsługi dofinansowań

2004-02-03 20:27:00

Jednodniowe szkolenie praktyczne W dniu 14 lutego b.r. upływa termin składania miesięcznych informacji za styczeń 2004 uprawniających do uzyskania z PFRON dofinansowania z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych. W związku z licznymi sygnałami o trudnościach związanych

więcej

Obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych

2004-02-03 11:03:00

Obóz sportowy w Zamościu W kwietniu (najprawdopodobniej w dniach 17-23 kwietnia 2004) Fundacja Tacy Sami planuje zorganizowanie obozu sportowego w Zamościu dla dorosłych i samodzielnych osób niepełnosprawnych. Podczas tego obozu planujemy przeprowadzenie zajęć ogólnokondycyjnych, tenisa

więcej

Seminarium: DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNE ZMIANY DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ

2004-01-30 14:46:00

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z nową instytucją jaką jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Omówiona zostanie procedura przyznawania dofinansowania, dokładny sposób wyliczenia kwoty dofinansowania, wskazane zostaną warunki uzyskania dofinansowania.

więcej

Seminarium: POMOC PFRON DLA ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ

2004-01-30 14:45:00

Ośrodek Szkolenia KIG-R zaprasza Państwa do udziału w seminarium nt.: POMOC PFRON DLA ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ Termin i miejsce: 16 lutego 2004 r. SOSNOWIEC Hotel ARIA ul. Kresowa 5/7 23 lutego 2004 r. POZNAŃ Centrum Kongresowe IOR ul. Miczurina 20a 08 marca 2004 r. WARSZAWA Instytut

więcej

Seminarium: AKTUALNE ZAGADNIENIA RACHUNKOWŚCI W 2004 r.

2004-01-30 14:43:00

Szanowny Pan/Pani Prezes/Dyrektor ZPCh Ośrodek Szkolenia KIG-R zaprasza Państwa do udziału w seminarium Cel seminarium: Przekazanie aktualnych informacji dotyczących rachunkowości, jak również wyjaśnienie problematycznych zagadnień i zdarzeń księgowych w związku

więcej

Seminarium: DODATKOWE KOSZTY W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2004-01-30 14:39:00

Szanowny Pan/Pani Prezes/Dyrektor ZPCh Ośrodek Szkolenia KIG-R zaprasza Państwa do udziału w seminarium Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego opracowania informacji o poniesionych zwiększonych kosztach zatrudnienia osób niepełnosprawnych

więcej

Seminarium: ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ PO WEJŚCIU POLSKI DO UE - KONSEKWENCJE PRAWNE

2004-01-30 14:28:00

Ośrodek Szkolenia KIG-R zaprasza Państwa do udziału w seminarium Termin i miejsce:   21 lutego 2004 r. RZESZÓW Sala Kolumnowa Urzędu Wojewódzkiego ul. Grunwaldzka 15   28 lutego 2004 r. WROCŁAW Hotel Wrocław ul. Powstańców

więcej

Seminarium: NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2004 r. ŚWIADCZENIA RODZINNE

2004-01-30 14:25:00

Szanowny Pan/Pani Prezes/Dyrektor ZPCh   Ośrodek Szkolenia KIG-R zaprasza Państwa do udziału w seminarium Ważne daty   1 stycznia 2004 r.–wprowadzono zmiany w druku ZUS DRA 1 kwietnia 2004 r.rozpoczyna się nowy okres składkowy w

więcej

ABC mieszkania bez barier - propozycja wydawnicza dla niepełnosprawnych

2004-01-28 14:32:00

Osoby niepełnosprawne mogą mieć mieszkanie wygodne i funkcjonalne. Poradnik "ABC... mieszkania bez barier" już w sprzedaży! Fundacja DOM DOSTĘPNY wydała książkę "ABC... mieszkania bez barier" , adresowaną przede wszystkim do osób niepełnosprawnych. To unikatowa pozycja. Pierwszy raz w

więcej

Jak zdobywać fundusze unijne – szkolenie w Poznaniu

2004-01-24 10:12:00

W styczniu i lutym 2004 r. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie, organizuje szkolenia dotyczące pisania wniosków o dotacje oraz z pozyskiwania środków ze źródeł unijnych. Zakres tematyczny szkoleń: Jak skutecznie pisać wnioski o dotacje? -

więcej

Okno na Świat - Promocja Plus GSM dla niepełnosprawnych

2004-01-24 10:08:00

"Okno na Świat" - Promocja Plus GSM Sieć telefonii komórkowej Plus GSM wprowadza Program Obsługi Klientów Niewidomych i Niedowidzących. Osoby, które mają legitymację Polskiego Związku Niewidomych bądź orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności narządu wzroku mogą skorzystać ze specjalnej promocji

więcej

Specjalna oferta dla wszystkich zakładów pracy chronionej - badania zdrowotne w Twoim zakładzie!

2004-01-23 13:52:00

Szanowni Państwo. Administracja serwisu Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej wspólnie z firmą EKO-RENT organizują akcję skierowaną szczególnie w kierunku zakładów pracy chronionej polegającą na wykonywaniu komputerowych badań klatki piersiowej dla pracowników Waszych firm. Szczególną

więcej

„Ogólnopolski Katalog Ofert Turnusów rehabilitacyjnych i Wczasów Zdrowotnych”, - propozycja reklamy dla ZPCH

2004-01-23 13:50:00

Administracja serwisu Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej ma przyjemność poinformować Państwa (w szczególności przedstawicieli wszystkich zakładów pracy chronionej) o propozycji wydawniczej Regionalnej Spółdzielni Usług Rehabilitacyjno – Socjalnych RESURS pt.: „

więcej

Szkolenie: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz inne zmiany dotyczące zakładów pracy chronionej

2004-01-05 10:00:00

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z nową instytucją jaką jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Omówiona zostanie procedura przyznawania dofinansowania, dokładny sposób wyliczenia kwoty dofinansowania, wskazane zostaną warunki uzyskania dofinansowania.

więcej

Szkolenie KIG-R: Bilans za 2003 rok - przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych, plus - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

2003-12-30 19:52:00

TERMIN I MIEJSCE: 13-15 stycznia 2004 Ośrodek Szkoleniowy OBJW ZETOM Jachranka 76a, k/Serocka (miejscowość nad Zalewem Zegrzyńskim w województwie mazowieckim) ADRESAT:   Dział finansowo - księgowy WYKŁADOWCY:   Stanisław Koc -biegły rewident,

więcej

Szkolenie KIG-R: ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ w świetle znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej...

2003-12-30 19:46:00

Szkolenie: ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ w świetle znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych TERMIN I MIEJSCE: 07 stycznia 2004 r. WROCŁAW

więcej

Szkolenie KIG-R: ZMIANY W PRAWIE PRACY

2003-12-30 19:37:00

   Z dniem 1 stycznia 2004r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy prawa pracy, które nakładają na Państwa nowe obowiązki (np. obowiązki informacyjne towarzyszące zawarciu umowy o pracę) oraz przywracają obowiązki istniejące w przeszłości (wypłata wynagrodzenia za pierwszy dzień

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry