Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Cykl seminariów HACCP

2004-03-15 11:30:00

Szanowni Państwo, Kolejne nowelizacje ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, rozszerzyły obowiązek wdrożenia i stosowania zasad sytemu HACCP (ang. Hazard Analyzes and Critical Control Points ) zarówno przez średnich jak też małych przedsiębiorców. Z tego względu, chcąc przybliżyć

więcej

Wielka megapromocja - darmowe kody dostępu do naszego serwisu

2004-02-23 16:25:00

Wielka megapromocja w drugie urodziny naszego serwisu!!! Szanowni Państwo, z okazji drugiej rocznicy powstania serwisu Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej przygotowaliśmy specjalną promocję dla wszystkich tych z Państwa, którzy dotychczas nie skorzystali z naszych usług. Tym samym mamy

więcej

NOWOŚĆ! Oprogramowanie kadry i płace + łącznik do SOD (PFRON) - promocja

2004-02-23 12:53:00

UWAGA! Ogólnopolska promocja sprzedaży oprogramowania Kadry i Płace + łącznik do SOD trwa tylko do 24-go lutego 2004r. Administracja serwisu Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej wynegocjowała w firmie PROBIT - producenta oprogramowania, przedłużenie promocji do końca lutego br ! Tylko

więcej

POPON / Podkarpacie - SZKOLENIE - Nowelizacja Kodeksu Pracy

2004-02-16 08:13:00

Szkolenie odbędzie się 25 lutego 2004r. w Domu Kultury WSK przy ul. Dąbrowskiego 83, od godz.10.00. Wykłady poprowadzi Pani KRYSTYNA HABA SZPUNAR - Starszy specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. Koszt uczestnictwa wynosi: 1. 100 zł dla członków POPON, 2. 130 zł dla

więcej

Kursy na członków komisji rehabilitacyjnych - kurs na Doradcę Zawodowego

2004-02-05 14:24:00

Medycyna-Praca sp. z o. o. prowadzi kursy dla członków lub kandydatów na członków komisji rehabilitacyjnych (każdy ZPChr ma obowiązek powołać taką komisję). Kurs na Doradcę Zawodowego to 20 godzin wykładów i ćwiczeń zakończonych egzaminem. Ukończenie kursu uprawnia do posługiwania się

więcej

Kursy na członków komisji rehabilitacyjnych - kurs na Instruktora Zawodu

2004-02-05 14:16:00

Medycyna-Praca sp. z o. o. prowadzi kursy dla członków lub kandydatów na członków komisji rehabilitacyjnych (każdy ZPChr ma obowiązek powołać taką komisję). Kurs na Instruktora Zawodu to 20 godzin wykładów i ćwiczeń zakończonych egzaminem. Ukończenie kursu uprawnia do posługiwania się

więcej

Szkolenie: System obsługi dofinansowań

2004-02-03 20:27:00

Jednodniowe szkolenie praktyczne W dniu 14 lutego b.r. upływa termin składania miesięcznych informacji za styczeń 2004 uprawniających do uzyskania z PFRON dofinansowania z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych. W związku z licznymi sygnałami o trudnościach związanych

więcej

Obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych

2004-02-03 11:03:00

Obóz sportowy w Zamościu W kwietniu (najprawdopodobniej w dniach 17-23 kwietnia 2004) Fundacja Tacy Sami planuje zorganizowanie obozu sportowego w Zamościu dla dorosłych i samodzielnych osób niepełnosprawnych. Podczas tego obozu planujemy przeprowadzenie zajęć ogólnokondycyjnych, tenisa

więcej

Seminarium: DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ INNE ZMIANY DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ

2004-01-30 14:46:00

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z nową instytucją jaką jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Omówiona zostanie procedura przyznawania dofinansowania, dokładny sposób wyliczenia kwoty dofinansowania, wskazane zostaną warunki uzyskania dofinansowania.

więcej

Seminarium: POMOC PFRON DLA ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ

2004-01-30 14:45:00

Ośrodek Szkolenia KIG-R zaprasza Państwa do udziału w seminarium nt.: POMOC PFRON DLA ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ Termin i miejsce: 16 lutego 2004 r. SOSNOWIEC Hotel ARIA ul. Kresowa 5/7 23 lutego 2004 r. POZNAŃ Centrum Kongresowe IOR ul. Miczurina 20a 08 marca 2004 r. WARSZAWA Instytut

więcej

Seminarium: AKTUALNE ZAGADNIENIA RACHUNKOWŚCI W 2004 r.

2004-01-30 14:43:00

Szanowny Pan/Pani Prezes/Dyrektor ZPCh Ośrodek Szkolenia KIG-R zaprasza Państwa do udziału w seminarium Cel seminarium: Przekazanie aktualnych informacji dotyczących rachunkowości, jak również wyjaśnienie problematycznych zagadnień i zdarzeń księgowych w związku

więcej

Seminarium: DODATKOWE KOSZTY W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2004-01-30 14:39:00

Szanowny Pan/Pani Prezes/Dyrektor ZPCh Ośrodek Szkolenia KIG-R zaprasza Państwa do udziału w seminarium Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego opracowania informacji o poniesionych zwiększonych kosztach zatrudnienia osób niepełnosprawnych

więcej

Seminarium: ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ PO WEJŚCIU POLSKI DO UE - KONSEKWENCJE PRAWNE

2004-01-30 14:28:00

Ośrodek Szkolenia KIG-R zaprasza Państwa do udziału w seminarium Termin i miejsce:   21 lutego 2004 r. RZESZÓW Sala Kolumnowa Urzędu Wojewódzkiego ul. Grunwaldzka 15   28 lutego 2004 r. WROCŁAW Hotel Wrocław ul. Powstańców

więcej

Seminarium: NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2004 r. ŚWIADCZENIA RODZINNE

2004-01-30 14:25:00

Szanowny Pan/Pani Prezes/Dyrektor ZPCh   Ośrodek Szkolenia KIG-R zaprasza Państwa do udziału w seminarium Ważne daty   1 stycznia 2004 r.–wprowadzono zmiany w druku ZUS DRA 1 kwietnia 2004 r.rozpoczyna się nowy okres składkowy w

więcej

ABC mieszkania bez barier - propozycja wydawnicza dla niepełnosprawnych

2004-01-28 14:32:00

Osoby niepełnosprawne mogą mieć mieszkanie wygodne i funkcjonalne. Poradnik "ABC... mieszkania bez barier" już w sprzedaży! Fundacja DOM DOSTĘPNY wydała książkę "ABC... mieszkania bez barier" , adresowaną przede wszystkim do osób niepełnosprawnych. To unikatowa pozycja. Pierwszy raz w

więcej

Jak zdobywać fundusze unijne – szkolenie w Poznaniu

2004-01-24 10:12:00

W styczniu i lutym 2004 r. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie, organizuje szkolenia dotyczące pisania wniosków o dotacje oraz z pozyskiwania środków ze źródeł unijnych. Zakres tematyczny szkoleń: Jak skutecznie pisać wnioski o dotacje? -

więcej

Okno na Świat - Promocja Plus GSM dla niepełnosprawnych

2004-01-24 10:08:00

"Okno na Świat" - Promocja Plus GSM Sieć telefonii komórkowej Plus GSM wprowadza Program Obsługi Klientów Niewidomych i Niedowidzących. Osoby, które mają legitymację Polskiego Związku Niewidomych bądź orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności narządu wzroku mogą skorzystać ze specjalnej promocji

więcej

Specjalna oferta dla wszystkich zakładów pracy chronionej - badania zdrowotne w Twoim zakładzie!

2004-01-23 13:52:00

Szanowni Państwo. Administracja serwisu Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej wspólnie z firmą EKO-RENT organizują akcję skierowaną szczególnie w kierunku zakładów pracy chronionej polegającą na wykonywaniu komputerowych badań klatki piersiowej dla pracowników Waszych firm. Szczególną

więcej

„Ogólnopolski Katalog Ofert Turnusów rehabilitacyjnych i Wczasów Zdrowotnych”, - propozycja reklamy dla ZPCH

2004-01-23 13:50:00

Administracja serwisu Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej ma przyjemność poinformować Państwa (w szczególności przedstawicieli wszystkich zakładów pracy chronionej) o propozycji wydawniczej Regionalnej Spółdzielni Usług Rehabilitacyjno – Socjalnych RESURS pt.: „

więcej

Szkolenie: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz inne zmiany dotyczące zakładów pracy chronionej

2004-01-05 10:00:00

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z nową instytucją jaką jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Omówiona zostanie procedura przyznawania dofinansowania, dokładny sposób wyliczenia kwoty dofinansowania, wskazane zostaną warunki uzyskania dofinansowania.

więcej

Szkolenie KIG-R: Bilans za 2003 rok - przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych, plus - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

2003-12-30 19:52:00

TERMIN I MIEJSCE: 13-15 stycznia 2004 Ośrodek Szkoleniowy OBJW ZETOM Jachranka 76a, k/Serocka (miejscowość nad Zalewem Zegrzyńskim w województwie mazowieckim) ADRESAT:   Dział finansowo - księgowy WYKŁADOWCY:   Stanisław Koc -biegły rewident,

więcej

Szkolenie KIG-R: ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ w świetle znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej...

2003-12-30 19:46:00

Szkolenie: ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ w świetle znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych TERMIN I MIEJSCE: 07 stycznia 2004 r. WROCŁAW

więcej

Szkolenie KIG-R: ZMIANY W PRAWIE PRACY

2003-12-30 19:37:00

   Z dniem 1 stycznia 2004r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy prawa pracy, które nakładają na Państwa nowe obowiązki (np. obowiązki informacyjne towarzyszące zawarciu umowy o pracę) oraz przywracają obowiązki istniejące w przeszłości (wypłata wynagrodzenia za pierwszy dzień

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.