Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Szkolenie z Ustawy o zatrudnieniu socjalnym

2004-10-26 13:54:00

13 czerwca 2003 roku powstała ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Obecnie ustawa wchodzi w życie - powstają pierwsze Centra Integracji Społecznej (CIS) tworzone zarówno przez samorządy jak i przez organizacje pozarządowe. Centrum PISOP zaprasza na szkolenie z Ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Miejsce:

więcej

Współpraca z Cyprem

2004-10-25 21:18:00

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9 - 10 listopada br. przebywać będzie w Warszawie delegacja biznesowa z Cypru. Misja zorganizowana została przez Cypryjską Izbę Przemysłowo-Handlową pod patronatem cypryjskiego Ministerstwa Handlu. W skład delegacji wchodzi 14 przedsiębiorstw (lista firm wraz z

więcej

POPON Poznań: Wspólnotowe reguły pomocy publicznej. Programy de minimis. Omówienie rozp. z dnia 18 maja 2004 r. oraz jego nowelizacji

2004-10-25 17:25:00

Wielkopolski Oddział Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: Wspólnotowe reguły pomocy publicznej. Programy de minimis. Omówienie rozporządzenia z dnia 18 maja 2004 r. oraz jego nowelizacji. Szczegółowy program szkolenia przedstawia się

więcej

Prawne aspekty handlu i inwestycji w Chinach

2004-10-21 11:49:00

termin: 28 październik 2004r. miejsce: Hotel Belwederski, Warszawa, ul. Sulkiewicza 11 rozpoczęcie: godz. 09:00 zakończenie: godz. 18:00 sponsor: Internet Group S.A. Szanowni Państwo!       Mamy niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa na kolejne seminarium

więcej

POPON Poznań: SZKOLENIE NA TEMAT POMOCY PUBLICZNEJ

2004-10-19 14:30:00

Szanowni Państwo! Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oddział w Poznaniu zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: 1. WSPÓLNOTOWE REGUŁY POMOCY PUBLICZNEJ 2. PROGRAMY DE MINIMIS 3. OMÓWIENIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 18 MAJA 2004 ORAZ JEGO NOWELIZACJI Termin: 29 PAŹDZIERNIKA

więcej

POPON Śląsk: XIX Sympozjum 'PRZYSZŁOŚĆ PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE'

2004-10-19 14:29:00

Rada Wojewódzka Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza Państwa do udziału w XIX Sympozjum dla pracodawców osób niepełnosprawnych Polski południowej, które odbędzie się w dniach: 25 – 26 października 2004 r. w Villa Barbara w Jaworzu koło Bielska – Białej

więcej

Bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców

2004-10-15 11:55:00

Fundusze Strukturalne na Mazowszu szansą dla aktywnych! Możliwość pozyskania dofinansowania dla beneficjentów działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców*! Urząd Marszałkowski Województwa

więcej

PARP - UZP: cykl szkoleń - Zamówienia Publiczne dla Przedsiębiorczych

2004-10-14 11:22:00

Szanowni Państwo, 2 marca 2004 r. weszło w życie Prawo zamówień publicznych, stawiając nowe wyzwania przed przedsiębiorcami,potencjalnymi wykonawcami zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane. Chcąc przybliżyć zainteresowanym doświadczenia uzyskane w pierwszym półroczu

więcej

POPON o/kujawsko-pomorski: kurs kształcenia asystentów rehabilitacyjno-socjalnych

2004-10-13 20:00:00

Wychodząc naprzeciw potrzebom zakładów pracy chronionej, Kujawsko-Pomorski Oddział POPON w Bydgoszczy zaprasza na kurs w zakresie kształcenia asystentów rehabilitacyjno-socjalnych. Zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 1 sierpnia 2003 r. w zakresie ZFRON (Dz. U. 142 poz. 1383 z 13.08.2003 r. z

więcej

POPON Małopolska: PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PO PRZYSTĄPIENIU DO UE

2004-10-13 14:04:00

SEMINARIUM! Seminarium 22 października „PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PO PRZYSTĄPIENIU DO UE – OMÓWIENIE WYBRANYCH REGULACJI POD KONTEM ICH STOSOWANIA” W programie: 1. Omówienie wybranych problemów m.in.: · świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników oraz na cele

więcej

POPON Małopolska: KURS DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH

2004-10-13 13:39:00

Małopolski oddział POPON, zachęcony wysoką oceną szkolenia, realizowanego w ramach programu Phare 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich planuje uruchomić w październiku kurs dla doradców zawodowych. Kurs realizowany będzie w cyklu 5 – dniowym, orientacyjny koszt 1450 zł.

więcej

POPON Małopolska: Podstawy normowania pracy,wartościowanie i motywacja pracy

2004-10-13 13:38:00

NOWE SZKOLENIA Główne tematy: Podstawy normowania pracy. Wartościowanie pracy Motywujący system, ocena pracy Zajęcia prowadzić będzie p. Hubert Obora, doktorant i wykładowca Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalista ds. zarządzania i metod organizacji. Oddział Małopolski POPON jest

więcej

POPON Łódź: Konsultacje dot. zmiany rozp. z 18 maja

2004-10-13 09:11:00

Obradująca we wtorek (12.10.) Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym niepełnosprawnych. Nowelizacja ta wynika z konieczności określenia podwyższonych kosztów zatrudnienia, dzięki czemu

więcej

POPON o/Wlkp.: szkolenie - 'Wspólnotowe reguły pomocy publ., programy de minimis, podwyższone koszty zatr. ON'

2004-10-12 11:42:00

Szanowni Państwo! Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oddział w Poznaniu zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: 1. WSPÓLNOTOWE REGUŁY POMOCY PUBLICZNEJ 2. PROGRAMY DE MINIMIS 3. PODWYŻSZONE KOSZTY ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Termin: 29 PAŹDZIERNIKA 2004 rok, godz.

więcej

POPON Łódź: szkolenie - zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnospr. oraz kosztów zatr. pracownika pomagającego pracownikowi

2004-10-11 13:45:00

Oddział POPON w Łodzi serdecznie zaprasza na kolejne seminarium szkoleniowe dla przedsiębiorców. Tym razem będzie o­no dotyczyło rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób

więcej

KZRSIiSN: szkolenie 'Funkcjonowanie ZP Chr w świetle przepisów prawa bilansowego, podatkowego ,ubezpieczeń społecznych i innych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej'

2004-10-09 12:17:00

  Szanowni Państwo: Prezesi Zarządów / Główni Księgowi Spółdzielni Inwalidów / Niewidomych Właściciele / Dyrektorzy / Prezesi Zarządów / Główni Księgowi Zakładów Pracy Chronionej Uprzejmie Państwa zapraszamy na szkolenie p.t.” Funkcjonowanie

więcej

POPON Poznań: Zmiana terminu szkolenia 'Zmiany w podatku od towarów i usług po wejściu Polski do UE'

2004-10-08 13:39:00

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA Z PROF. MODZELEWSKIM Szanowni Państwo, Informujemy ,że z uwagi na konieczność obecności profesora Witolda Modzelewskiego na posiedzeniu komisji sejmowej w dniu 12 paźdzernika 2004 jesteśmy zmuszeni przesunąć termin seminarium z panem Profesorem na 15 października 2004

więcej

Jesteś zainteresowany znawiązaniem kontaktów biznesowych z włoskimi przedsiębiorcami?

2004-10-07 13:35:00

Włoskie firmy zainteresowane SA nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej. Poszukują tu nie tylko zbytu dla swoich produktów ale i możliwości inwestycyjnych.

więcej

AMPE: Prawne aspekty handlu i inwestycji w Chinach

2004-10-07 08:37:00

termin: 28 październik 2004r. miejsce: Hotel Belwederski, Warszawa, ul. Sulkiewicza 11 rozpoczęcie: godz. 09:00 zakończenie: godz. 18:00 sponsor: Internet Group S.A.

więcej

POPON o/Małopolska: szkolenie - 'Podatek od towarów i usług po przystąpieniu do UE...'

2004-10-07 08:28:00

Oddział Małopolski zaprasza na szkolenia Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – Oddział w Krakowie zaprasza na seminarium i szkolenia, które odbędą się w październiku br. W dniu 22 października 2004 r. odbędzie się seminarium dla pracodawców pt. „Podatek od towarów

więcej

KIG-R: szkolenie - ROZLICZENIA PUBLICZNO-PRAWNE po 1 maja 2004 KSIĘGOWOŚĆ W ZPCH PO OSTATNICH ZMIANACH W PRAWIE O ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2004-10-04 18:44:00

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie nowych schematów księgowań wynikających ze zmian w ustawie o rehabilitacji, ustawie o pomocy publicznej, oraz zmienionych i nowych rozporządzeniach Rządu RP. Podczas szkolenia przedstawione zostaną wnioski ze szkoleń dla ZPCH, które odbyły się w

więcej

POPON O/Mazowiecki: Szkolenie na temat zagrożenia terrorystycznego

2004-10-01 09:10:00

Oddział Mazowiecki POPON serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Zagrożenie atakami terroru kryminalnego”. Podczas wykładów omawiana będzie następująca tematyka: 1. Zagadnienia prawno-karne (napad rabunkowy, kradzież, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, uszkodzenie ciała,

więcej

XIX Sympozjum dla pracodawców osób niepełnosprawnych Polski południowej

2004-09-30 18:14:00

W dniach 25 - 26 października br. w Jaworzu k. Bielska-Białej w centrum zdrowia i rehabilitacji VILLA BARBARA, odbędzie się kolejne XIX Sympozjum dla pracodawców osób niepełnosprawnych Polski południowej. Na Sympozjum zostali zaproszeni : Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej

więcej

Najnowsza książka! 'Rehabilitacja Zawodowa i Zatrudnienie Osób Niewidomych i Słabowidzących' autorstwa Tadeusza Majewskiego

2004-09-29 08:08:00

Dział Wydawnictw Krajowej Izby Gospodarczo - Rehabilitacyjnej informuje, że ukazała się najnowsza pozycja wydawnicza dot. osób niepełnosprawnych autorstwa Pana Tadeusza Majewskiego pt. "'Rehabilitacja Zawodowa i Zatrudnienie Osób Niewidomych i Słabowidzących". Spis treści

więcej

Medycyna Praca: Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych

2004-09-29 07:18:00

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie informujemy, że w dniu 4 października 2004r. rozpocznie się drugi kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych . Jednocześnie informujemy, iż na ww. kursie pozostały jeszcze ostatnie wolne miejsca. Zajęcia będą

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.