Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Szkolenie z Ustawy o zatrudnieniu socjalnym

2004-10-26 13:54:00

13 czerwca 2003 roku powstała ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Obecnie ustawa wchodzi w życie - powstają pierwsze Centra Integracji Społecznej (CIS) tworzone zarówno przez samorządy jak i przez organizacje pozarządowe. Centrum PISOP zaprasza na szkolenie z Ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Miejsce:

więcej

Współpraca z Cyprem

2004-10-25 21:18:00

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9 - 10 listopada br. przebywać będzie w Warszawie delegacja biznesowa z Cypru. Misja zorganizowana została przez Cypryjską Izbę Przemysłowo-Handlową pod patronatem cypryjskiego Ministerstwa Handlu. W skład delegacji wchodzi 14 przedsiębiorstw (lista firm wraz z

więcej

POPON Poznań: Wspólnotowe reguły pomocy publicznej. Programy de minimis. Omówienie rozp. z dnia 18 maja 2004 r. oraz jego nowelizacji

2004-10-25 17:25:00

Wielkopolski Oddział Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: Wspólnotowe reguły pomocy publicznej. Programy de minimis. Omówienie rozporządzenia z dnia 18 maja 2004 r. oraz jego nowelizacji. Szczegółowy program szkolenia przedstawia się

więcej

Prawne aspekty handlu i inwestycji w Chinach

2004-10-21 11:49:00

termin: 28 październik 2004r. miejsce: Hotel Belwederski, Warszawa, ul. Sulkiewicza 11 rozpoczęcie: godz. 09:00 zakończenie: godz. 18:00 sponsor: Internet Group S.A. Szanowni Państwo!       Mamy niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa na kolejne seminarium

więcej

POPON Poznań: SZKOLENIE NA TEMAT POMOCY PUBLICZNEJ

2004-10-19 14:30:00

Szanowni Państwo! Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oddział w Poznaniu zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: 1. WSPÓLNOTOWE REGUŁY POMOCY PUBLICZNEJ 2. PROGRAMY DE MINIMIS 3. OMÓWIENIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 18 MAJA 2004 ORAZ JEGO NOWELIZACJI Termin: 29 PAŹDZIERNIKA

więcej

POPON Śląsk: XIX Sympozjum 'PRZYSZŁOŚĆ PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE'

2004-10-19 14:29:00

Rada Wojewódzka Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza Państwa do udziału w XIX Sympozjum dla pracodawców osób niepełnosprawnych Polski południowej, które odbędzie się w dniach: 25 – 26 października 2004 r. w Villa Barbara w Jaworzu koło Bielska – Białej

więcej

Bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców

2004-10-15 11:55:00

Fundusze Strukturalne na Mazowszu szansą dla aktywnych! Możliwość pozyskania dofinansowania dla beneficjentów działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców*! Urząd Marszałkowski Województwa

więcej

PARP - UZP: cykl szkoleń - Zamówienia Publiczne dla Przedsiębiorczych

2004-10-14 11:22:00

Szanowni Państwo, 2 marca 2004 r. weszło w życie Prawo zamówień publicznych, stawiając nowe wyzwania przed przedsiębiorcami,potencjalnymi wykonawcami zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane. Chcąc przybliżyć zainteresowanym doświadczenia uzyskane w pierwszym półroczu

więcej

POPON o/kujawsko-pomorski: kurs kształcenia asystentów rehabilitacyjno-socjalnych

2004-10-13 20:00:00

Wychodząc naprzeciw potrzebom zakładów pracy chronionej, Kujawsko-Pomorski Oddział POPON w Bydgoszczy zaprasza na kurs w zakresie kształcenia asystentów rehabilitacyjno-socjalnych. Zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 1 sierpnia 2003 r. w zakresie ZFRON (Dz. U. 142 poz. 1383 z 13.08.2003 r. z

więcej

POPON Małopolska: PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PO PRZYSTĄPIENIU DO UE

2004-10-13 14:04:00

SEMINARIUM! Seminarium 22 października „PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PO PRZYSTĄPIENIU DO UE – OMÓWIENIE WYBRANYCH REGULACJI POD KONTEM ICH STOSOWANIA” W programie: 1. Omówienie wybranych problemów m.in.: · świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników oraz na cele

więcej

POPON Małopolska: KURS DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH

2004-10-13 13:39:00

Małopolski oddział POPON, zachęcony wysoką oceną szkolenia, realizowanego w ramach programu Phare 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich planuje uruchomić w październiku kurs dla doradców zawodowych. Kurs realizowany będzie w cyklu 5 – dniowym, orientacyjny koszt 1450 zł.

więcej

POPON Małopolska: Podstawy normowania pracy,wartościowanie i motywacja pracy

2004-10-13 13:38:00

NOWE SZKOLENIA Główne tematy: Podstawy normowania pracy. Wartościowanie pracy Motywujący system, ocena pracy Zajęcia prowadzić będzie p. Hubert Obora, doktorant i wykładowca Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalista ds. zarządzania i metod organizacji. Oddział Małopolski POPON jest

więcej

POPON Łódź: Konsultacje dot. zmiany rozp. z 18 maja

2004-10-13 09:11:00

Obradująca we wtorek (12.10.) Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym niepełnosprawnych. Nowelizacja ta wynika z konieczności określenia podwyższonych kosztów zatrudnienia, dzięki czemu

więcej

POPON o/Wlkp.: szkolenie - 'Wspólnotowe reguły pomocy publ., programy de minimis, podwyższone koszty zatr. ON'

2004-10-12 11:42:00

Szanowni Państwo! Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oddział w Poznaniu zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: 1. WSPÓLNOTOWE REGUŁY POMOCY PUBLICZNEJ 2. PROGRAMY DE MINIMIS 3. PODWYŻSZONE KOSZTY ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Termin: 29 PAŹDZIERNIKA 2004 rok, godz.

więcej

POPON Łódź: szkolenie - zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnospr. oraz kosztów zatr. pracownika pomagającego pracownikowi

2004-10-11 13:45:00

Oddział POPON w Łodzi serdecznie zaprasza na kolejne seminarium szkoleniowe dla przedsiębiorców. Tym razem będzie o­no dotyczyło rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób

więcej

KZRSIiSN: szkolenie 'Funkcjonowanie ZP Chr w świetle przepisów prawa bilansowego, podatkowego ,ubezpieczeń społecznych i innych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej'

2004-10-09 12:17:00

  Szanowni Państwo: Prezesi Zarządów / Główni Księgowi Spółdzielni Inwalidów / Niewidomych Właściciele / Dyrektorzy / Prezesi Zarządów / Główni Księgowi Zakładów Pracy Chronionej Uprzejmie Państwa zapraszamy na szkolenie p.t.” Funkcjonowanie

więcej

POPON Poznań: Zmiana terminu szkolenia 'Zmiany w podatku od towarów i usług po wejściu Polski do UE'

2004-10-08 13:39:00

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA Z PROF. MODZELEWSKIM Szanowni Państwo, Informujemy ,że z uwagi na konieczność obecności profesora Witolda Modzelewskiego na posiedzeniu komisji sejmowej w dniu 12 paźdzernika 2004 jesteśmy zmuszeni przesunąć termin seminarium z panem Profesorem na 15 października 2004

więcej

Jesteś zainteresowany znawiązaniem kontaktów biznesowych z włoskimi przedsiębiorcami?

2004-10-07 13:35:00

Włoskie firmy zainteresowane SA nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej. Poszukują tu nie tylko zbytu dla swoich produktów ale i możliwości inwestycyjnych.

więcej

AMPE: Prawne aspekty handlu i inwestycji w Chinach

2004-10-07 08:37:00

termin: 28 październik 2004r. miejsce: Hotel Belwederski, Warszawa, ul. Sulkiewicza 11 rozpoczęcie: godz. 09:00 zakończenie: godz. 18:00 sponsor: Internet Group S.A.

więcej

POPON o/Małopolska: szkolenie - 'Podatek od towarów i usług po przystąpieniu do UE...'

2004-10-07 08:28:00

Oddział Małopolski zaprasza na szkolenia Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – Oddział w Krakowie zaprasza na seminarium i szkolenia, które odbędą się w październiku br. W dniu 22 października 2004 r. odbędzie się seminarium dla pracodawców pt. „Podatek od towarów

więcej

KIG-R: szkolenie - ROZLICZENIA PUBLICZNO-PRAWNE po 1 maja 2004 KSIĘGOWOŚĆ W ZPCH PO OSTATNICH ZMIANACH W PRAWIE O ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2004-10-04 18:44:00

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie nowych schematów księgowań wynikających ze zmian w ustawie o rehabilitacji, ustawie o pomocy publicznej, oraz zmienionych i nowych rozporządzeniach Rządu RP. Podczas szkolenia przedstawione zostaną wnioski ze szkoleń dla ZPCH, które odbyły się w

więcej

POPON O/Mazowiecki: Szkolenie na temat zagrożenia terrorystycznego

2004-10-01 09:10:00

Oddział Mazowiecki POPON serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Zagrożenie atakami terroru kryminalnego”. Podczas wykładów omawiana będzie następująca tematyka: 1. Zagadnienia prawno-karne (napad rabunkowy, kradzież, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, uszkodzenie ciała,

więcej

XIX Sympozjum dla pracodawców osób niepełnosprawnych Polski południowej

2004-09-30 18:14:00

W dniach 25 - 26 października br. w Jaworzu k. Bielska-Białej w centrum zdrowia i rehabilitacji VILLA BARBARA, odbędzie się kolejne XIX Sympozjum dla pracodawców osób niepełnosprawnych Polski południowej. Na Sympozjum zostali zaproszeni : Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej

więcej

Najnowsza książka! 'Rehabilitacja Zawodowa i Zatrudnienie Osób Niewidomych i Słabowidzących' autorstwa Tadeusza Majewskiego

2004-09-29 08:08:00

Dział Wydawnictw Krajowej Izby Gospodarczo - Rehabilitacyjnej informuje, że ukazała się najnowsza pozycja wydawnicza dot. osób niepełnosprawnych autorstwa Pana Tadeusza Majewskiego pt. "'Rehabilitacja Zawodowa i Zatrudnienie Osób Niewidomych i Słabowidzących". Spis treści

więcej

Medycyna Praca: Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych

2004-09-29 07:18:00

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie informujemy, że w dniu 4 października 2004r. rozpocznie się drugi kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk zawodowych . Jednocześnie informujemy, iż na ww. kursie pozostały jeszcze ostatnie wolne miejsca. Zajęcia będą

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry