Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Wyższe stypendium szkoleniowe

2010-05-31 10:04:00

Osoby pozostające bez pracy, które podnoszą kwalifikacje za środki z UE, otrzymają wyższe stypendium szkoleniowe.

więcej

Szef firmy może się szkolić za darmo

2010-05-27 09:00:00

Właściciele firm będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach za pieniądze z UE. Wkład własny zostanie wyliczony na podstawie dokumentów skarbowych.

więcej

Wsparcie szkoleń, usług doradczych oraz studiów podyplomowych

2010-05-26 11:29:00

Działanie 2.1.1 ,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' w ramach programu Kapitał Ludzki jest jednym z najbardziej interesujących działań dla większości podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności szkoleniowej.

więcej

Zmiany w podatkach sprawiają, że szkolenie on-line o VAT jest stale aktualizowane

2010-05-26 09:36:00

Ciągłe zmiany w podatkach mogą przyprawić o ból głowy, nie tylko księgowych. Również dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MSP, nadążanie za zmieniającymi się przepisami jest trudnym wyzwaniem.

więcej

Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw będą bezpłatne

2010-05-26 08:03:00

Firmy szkoleniowe będą oferować pracownikom przedsiębiorstw szkolenia za darmo. Zdaniem ekspertów nie poprawi to jednak ich jakości.

więcej

Czy wydatki na szkolenia są kosztem

2010-05-25 09:59:00

Podatnik zarejestrował firmę. Będzie ją prowadził od czerwca do końca września 2010 r. W tym czasie chce zorganizować cykl tygodniowych szkoleń (konferencji) dotyczących najnowszych technologii stosowanych w produktach firmy. Szkolenia odbywać się będą za granicą. Czy wszystkie wydatki związane z

więcej

Za naukę w czasie pracy będzie przysługiwała pensja

2010-05-24 09:25:00

Zmiana Prawa - Firmy, które skierują pracowników na szkolenia lub studia, będą musiały udzielać im płatnych zwolnień na czas zajęć i dojazdów do szkoły.

więcej

Osoby pobierające unijne stypendium szkoleniowe mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego

2010-05-18 10:29:00

Firmy szkoleniowe muszą odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne za uczestników szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską.

więcej

Niższe dofinansowanie na szkolenia

2010-05-17 07:48:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Niższe dofinansowanie na szkolenia Autor: Jolanta Białkowska ; Gazeta Podatkowa nr 39 (663) z dn. 2010.05.17, strona 18 Zaplanowałam szkolenia, które mają zarówno elementy szkoleń specjalistycznych, jak

więcej

Szkolenie KZRSIiSN: 'Gospodarka ZFRON w świetle zmian przepisów w roku 2010. Wydatkowanie środków ZFRON na pomoc indywidualną i Indywidualne Programy Rehabilitacyjne'

2010-05-11 11:51:00

Warszawa. 04.05.2010r. Szanowny Pan/Pani Główny Księgowy, Główna Księgowa Specjalista ds. ZFRON i IPR

więcej

Co piąty pracownik firmy może skorzystać z bezpłatnego szkolenia

2010-04-27 08:02:00

Na unijne szkolenie nie można zakwalifikować więcej niż 20 proc. pracowników jednej firmy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tłumaczy, że dzięki temu ze szkoleń skorzysta więcej przedsiębiorstw.

więcej

Właściciel firmy zapłaci za szkolenie z Unii Europejskiej

2010-04-26 09:17:00

Urzędy marszałkowskie dyskryminują przedsiębiorców, którzy chcą uczestniczyć w unijnych szkoleniach. Wymagają od nich wniesienia wkładu własnego w postaci pieniężnej.

więcej

OBPON 2 i 3 dniowy: KURS DLA LEKARZY, PIELĘGNIAREK W ZPCHr, PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH WYZNACZONYCH DO UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY PRZDMEDYCZNEJ

2010-04-20 12:20:00

  OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza na: 3 - DNIOWY KURS OBPON: KURS DLA LEKARZY,

więcej

28 kwietnia w Urzędzie Miasta Poznania odbędzie się spotkanie z Edytą Sieradzką, specjalistką w dziedzinie pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne

2010-04-19 14:54:00

   Pracodawcy będą mogli się dowiedzieć m.in. szczegółów dotyczących Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) i zasad jego funkcjonowania. Spotkanie będzie miało charakter szkolenia – konsultacji. Odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Poznania na pl.

więcej

Pomoc publiczna w poddziałaniu 8.1.1 PO KL

2010-04-15 08:16:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Pomoc publiczna w poddziałaniu 8.1.1 PO KL Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (654) z dn. 2010.04.15, strona 1 Z punktu widzenia wnioskodawcy, który zamierza ubiegać się o wsparcie unijne na realizację projektu

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.