Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Biurokracja zniechęca do szkoleń

2010-08-16 08:54:00

Małe firmy niechętnie wysyłają pracowników na unijne szkolenia, ponieważ nie chcą ujawniać swoich danych finansowych innym podmiotom.

więcej

KOMUNIKAT OBPON.PL: W sprawie NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI WYDAWNICTWA OBPON pt.: 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi' - IZABELA STEPANIAK, MARIUSZ HERDZINA

2010-08-05 18:53:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE, ŻE NIEBAWEM UKAŻE SIĘ NAJNOWSZA KSIĄŻKA WYDAWNICTWA OBPON pt. 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów, wzory

więcej

Jak szkolić na nowych zasadach

2010-08-04 10:17:00

W 2009 r. podpisałam z pracodawcą umowę o dofinansowanie kosztów szkoły. Zaznaczam jednak, że naukę rozpoczęłam bez skierowania pracodawcy. Czy nowe przepisy gwarantują mi 21 dni płatnego urlopu na przygotowanie się do pracy dyplomowej?

więcej

PRACA. MODERATOR FORUM W SERWISIE INTERNETOWYM

2010-07-23 13:40:00

MODERATOR FORUM W SERWISIE INTERNETOWYM Numer referencyjny: STO2 Miejsce pracy - praca zdalna w miejscu zamieszkania Firma SmartPress Sp. z o.o. poszukuje godnego zaufania pracownika na stanowisko Moderator Forum w Serwisie Internetowym. Praca także dla

więcej

Nowe przepisy o szkoleniach pełne pułapek dla firm

2010-07-22 09:16:00

● Pracodawcy mają problemy ze stosowaniem nowych przepisów o szkoleniu pracowników ● Jeśli firmy zgodzą się na dokształcenie podwładnych, muszą udzielić im urlopów szkoleniowych ● Pracownicy powinni zadbać, aby pracodawca wyraził na piśmie zgodę na

więcej

Więcej z UE na szkolenia

2010-07-21 08:52:00

● Firmy szkoleniowe przeznaczają mniej unijnych środków na administrację ● Województwa wymusiły na firmach obniżenie kosztów obsługi projektów do 15 – 30 proc. budżetu ● Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zredukuje wydatki na administrację

więcej

Firma szkoleniowa musi opłacać składki do ZUS

2010-07-19 08:51:00

W budżecie unijnego projektu trzeba przewidzieć środki nie tylko na wypłatę stypendium dla osób szkolących się, ale także na składki społeczne.

więcej

KUPIĘ ZPCHr. Kupię małe lub średnie przedsiębiorstwo posiadające status zakładu pracy chronionej

2010-07-16 14:22:00

Kupię małe lub średnie przedsiębiorstwo posiadające status zakładu pracy chronionej. Zainteresowanych proszę o skontaktowanie się pod następującym numerem telefonu 602 189 075

więcej

Ostrożnie z nowymi szkoleniami

2010-07-16 08:32:00

Lepiej podpisać porozumienie ze studiującym pracownikiem, by uniknąć udzielania mu płatnego wolnego

więcej

Zmieniają się zasady szkoleń dla pracowników

2010-07-02 08:51:00

Od 11 kwietnia 2010 r. nie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Nie zostanie już wydane nowe

więcej

Komisja Europejska będzie decydować o ulgach na szkolenie

2010-06-25 08:57:00

ZMIANA PRAWA - Podatkowe ulgi na zatrudnienie oraz szkolenia będą przyznawane tylko jako pomoc indywidualna.

więcej

Różnice pomiędzy pomocą de minimis a pomocą publiczną na szkolenia

2010-06-24 09:06:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Różnice pomiędzy pomocą de minimis a pomocą publiczną na szkolenia Autor: Jolanta Białkowska ; Gazeta Podatkowa nr 50 (674) z dn. 2010.06.24, strona 18 Przygotowuję projekt dotyczący szkolenia otwartego w ramach

więcej

Szkolenia dla niepełnosprawnych pracowników

2010-06-23 18:01:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Szkolenia dla niepełnosprawnych pracowników Dodatek do Gazety Podatkowej nr 47 (671) z dn. 2010.06.14, strona 2 Przedsiębiorca może ubiegać się o refundację ze środków PFRON poniesionych kosztów szkolenia

więcej

Szkolenia z Unii Europejskiej można zorganizować za granicą

2010-06-18 09:21:00

Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) można otrzymać dotację na realizację projektu wspólnie z zagranicznym partnerem.

więcej

'Mogę, potrafię, umiem i chcę – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych' - Projekt szkoleniowy skierowany do osób niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych

2010-06-17 13:11:00

Od stycznia br. Biuro Consultingowo Handlowe Gwarancja na terenie województwa lubuskiego realizuje projekt szkoleniowy o nazwie ”Mogę, potrafię, umiem i chcę – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”  finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

WIELKA PROMOCJA! TYLKO DO KOŃCA CZERWCA 2010r. - WYKUP LUB PRZEDŁUŻ DOSTĘP DO NASZYCH SERWISÓW A OTRZYMASZ 1, 2 LUB NAWET 3 NOWE KSIĄŻKI GRATIS!!!

2010-06-17 12:14:00

PROMOCJA - WYKUP LUB PRZEDŁUŻ DOSTĘP DO NASZYCH SERWISÓW A OTRZYMASZ 1, 2 LUB NAWET 3 NOWE KSIĄŻKI GRATIS! Szanowni Państwo, pracodawcy osób niepełnosprawnych, firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przygotowała dla Państwa

więcej

Firma DGP Dozorbud Grupa Polska, Klient OBPON otrzymała Statuetkę Lodołamacza 2010

2010-06-15 19:13:00

Konkurs "Lodołamacze" odbył się już po raz piąty. Firma DGP została laureatem w kategorii "Zatrudnienie chronione". Uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu odbyła się 8 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie. "Lodołamacze" to konkurs skierowany do

więcej

DO SPRZEDANIA: Zespół Pałacowo - Parkowy w Runowie Krajeńskim

2010-06-09 12:29:00

Do sprzedania Zespół Pałacowo - Parkowy w Runowie Krajeńskim LOKALIZACJA: województwo: Kujawsko-pomorskie powiat: sępoleński miejscowość: Runowo Krajeńskie

więcej

PRACA: INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (Trójmiasto)

2010-06-08 16:36:00

oferta pracy - plik do pobrania >>>

więcej

Bezpłatne szkolenia za unijne pieniądze

2010-06-08 08:36:00

Pracownicy przedsiębiorstw skorzystają z nieodpłatnych szkoleń organizowanych za środki unijne. Jednak pracodawcy, którzy delegują na nie zatrudnione przez siebie osoby, zwiększą limit pomocy de minimis.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.