Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17403 pytań z odpowiedziami, 38 pytań oczekujących oraz 2719 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

KIG-R - zaproszenie na SPOTKANIE INFORMACYJNE w Gdańsku. Korzyści pracodawcy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

2007-04-26 09:42:00

Szanowni Państwo! Właściciele, Prezesi, Dyrektorzy Przedstawiciele Zakładów Pracy - Pracodawcy       Z A P R O S Z E N I E     Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna aktywnie uczestniczy w promowaniu aktywizacji zawodowej

więcej

KIG-R - zaproszenie na SPOTKANIE INFORMACYJNE w Sosnowcu. Korzyści pracodawcy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

2007-04-26 09:39:00

Szanowni Państwo! Właściciele, Prezesi, Dyrektorzy Przedstawiciele Zakładów Pracy - Pracodawcy       Z A P R O S Z E N I E     Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna aktywnie uczestniczy w promowaniu aktywizacji zawodowej

więcej

Szkolenie 'Na Przekór Stereotypom'

2007-04-25 12:15:00

W Warszawie, w ramach projektu „Rozwój Umiejętności Życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych ale Ruchowo Niepełnosprawnych” (MISARN), realizowane są dwudniowe szkolenia pod hasłem „Na przekór stereotypom”. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Na

więcej

Czy trzeba mieć uprawnienia do prowadzenia szkoleń

2007-04-25 10:59:00

Czy jest lista instytucji, które prowadzą szkolenia? Czy szkolenie dla osób zamierzających uzyskać koncesję na działalność w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi są przeprowadzane na podstawie ściśle określonego programu?

więcej

8 mld złotych na szkolenia i studia dla pracowników

2007-04-24 08:52:00

FUNDUSZE UNIJNE PRIORYTET II I VIII PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI 8 mld złotych na szkolenia i studia dla pracowników Program operacyjny Kapitał Ludzki oferuje nie tylko wsparcie dla bezrobotnych i innych kategorii osób wykluczonych społecznie. Ponad 2 mld euro zostaną

więcej

Komunikat ZFRON.INFO: Kiedy zyskacie Państwo 100% przekonania o prawidłowości ewidencji i wydatkowania środków ZFRON i konstruowania indywidualnych programów rehabilitacji?

2007-04-23 15:54:00

Komunikat ZFRON.INFO: Kiedy zyskacie Państwo 100% przekonania o prawidłowości ewidencji i wydatkowania środków ZFRON   i konstruowania indywidualnych programów

więcej

Biblioteka księgowego - nowe książki GRATIS! Książka kontroli w firmie

2007-04-23 15:37:00

  NOWA KSIĄŻKA GRATIS! "Książka kontroli w firmie" UWAGA! Pozycja obowiązkowa w każdej firmie! Opis:

więcej

JAK ZDOBYĆ UNIJNE PIENIĄDZE NA SZKOLENIA

2007-04-23 12:07:00

Dofinansowanie szkoleń pracowników przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych UE Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w ostatnim kwartale.Przygotowania trzeba zacząć już dziś BOGUSŁAWA MAZUREK starszy konsultant w zespole doradztwa europejskiego ACCREO TAXAND W latach

więcej

Biblioteka księgowego - nowe książki GRATIS!

2007-04-20 13:06:00

  NOWA KSIĄŻKA GRATIS! "Księgowość 2007" Wykup lub przedłuż dostęp do naszych serwisów www.zpchr.info i / lub www.vademecumwiedzy.pl a

więcej

KIG-R szkolenie: POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE STATUSU ZPCH, DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ ORAZ WPŁAT NA PFRON. PRAWIDŁOWE STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZFRON. ZMIANY W USTAWIE O REHABILITACJI – AKTUALNY STAN PRAC LEGISLACYJNYCH

2007-04-20 10:55:00

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE STATUSU ZPCH, DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ ORAZ WPŁAT NA PFRON PRAWIDŁOWE STOSOWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZFRON ZMIANY W USTAWIE O REHABILITACJI – AKTUALNY STAN PRAC LEGISLACYJNYCH Celem szkolenia jest

więcej

Warszawa. Szkolenia: Komunikacja społeczna i język migowy

2007-04-19 12:14:00

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Pro Nobis” informuje, że 9 maja 2007 w Warszawie rusza druga seria bezpłatnych szkoleń mających na celu wsparcie pracowników, współpracowników, wolontariuszy, doradców (w tym zawodowych) i innych

więcej

KIG-R: szkolenie NAJWAŻNIEJSZE BIEŻĄCE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI AMORTYZACJA – RÓŻNICE KURSOWE – KOSZTY

2007-04-18 09:49:00

NAJWAŻNIEJSZE BIEŻĄCE PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI AMORTYZACJA – RÓŻNICE KURSOWE – KOSZTY Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych zagadnień dotyczących amortyzacji bilansowej i podatkowej, różnic kursowych oraz podatkowych aspektów kosztów

więcej

POPON o/Podkarpacki: Zjazd szkoleniowo-integracyjny w Straszęcinie k. Dębicy

2007-04-17 17:38:00

Oddział Podkarpacki POPON ma przyjemność zaprosić Państwa na zjazd szkoleniowo–integracyjny w Straszęcinie koło Dębicy. W ramach zjazdu odbędzie się szkolenie z tematyki "Wybrane problemy w podatku od towarów i usług" oraz "Zfron i pomoc de minimis".

więcej

POPON o/Mazowiecki: Pomoc publiczna dla zakładów pracy chronionej - stan prawny z uwzględnieniem zmian jakie weszły w 2007 r. (27 kwietnia 2007 r., Warszawa)

2007-04-17 16:33:00

Szanowni Państwo ! Mazowiecki Oddział POPON ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie "Pomoc publiczna dla zakładów pracy chronionej - stan prawny z uwzględnieniem zmian jakie weszły w 2007 r." Termin szkolenia 27.04.2007 w Warszawie. Szkolenie poprowadzi Pani Renata

więcej

POPON o/Mazowiecki: ZFRON- stan obecny i planowane zmiany, pochodzenie środków, zasady ich wydatkowania, znaczenie nowej reguły de minimis (8 maja 2007 r., Warszawa)

2007-04-17 16:15:00

Szanowni Państwo ! Mazowiecki Oddział POPON ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie „ZFRON – stan obecny i planowane zmiany, pochodzenie środków, zasady ich wydatkowania, znaczenie nowej reguły de minimis”. Będą Państwo mogli poznać jakie zmiany w zakresie tworzenia i

więcej

Bezpłatne szkolenie może być kosztowne

2007-04-17 08:29:00

ROZMOWA prof. Witold Modzelewski Pracodawcy często szkolą swoich pracowników i pokrywają wydatki z tym związane. Czy są one kosztem firmy?

więcej

KIG-R: szkolenie PODATEK VAT W 2007 ROKU

2007-04-16 15:35:00

Celem szkolenia jest przedstawienie ważnych projektowanych zmian przepisów dotyczących podatku VAT, które lada moment staną się obowiązującym prawem oraz bieżących proble-mów z jakimi mają do czynienia Pracownicy Działów Księgowości. TERMIN I MIEJSCE 22

więcej

Czy szkolenie dla pracownika może być kosztem

2007-04-16 09:24:00

PODATKI W FIRMIE ROZLICZANIE WYDATKÓW NA PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Czy szkolenie dla pracownika może być kosztem AKADEMIA PODATNIKA Nie każde szkolenie organizowane dla pracownika firmy może być uznane za koszt podatkowy. Wydatki na szkolenie muszą mieć związek z

więcej

POPON: Ustawa o transporcie drogowym (17 kwietnia 2007 r., Rzeszów/Oddział Podkarpacki)

2007-04-12 21:25:00

Oddział Podkarpacki POPON zaprasza na szkolenie "Ustawa o transporcie drogowym oraz ustawa o czasie pracy kierowców". W programie: Zmiany w ustawie o transporcie drogowym.   Omówienie najważniejszych zmian: - pośrednictwa przy przewozie

więcej

POPON: Doradztwo zawodowe i aktywizacja osób niepełnosprawnych (15-17 maja 2007 r., Brenna/Oddział Śląski)

2007-04-12 21:22:00

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum Szkoleniowe "Doradztwo zawodowe i aktywizacja osób niepełnosprawnych".W ramach zajęć szkoleniowych zdobędziecie i ugruntujecie Państwo wiedzę z zakresu prawnych  uregulowań dotyczących osób niepełnosprawnych,

więcej

POPON: Skuteczne rozmowy windykacyjne (11 maja 2007 r., Bydgoszcz/Oddział Kujawsko-Pomorski)

2007-04-12 21:06:00

Szanowni Państwo ! Kujawsko – Pomorski Oddział POPON ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie "Skuteczne rozmowy windykacyjne". Celem  szkolenia  jest  nabycie  przez  uczestników  umiejętności  prowadzenia  efektywnych 

więcej

POPON: Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (20 kwietnia 2007 r., Bydgoszcz/Oddział Kujawsko-Pomorski)

2007-04-12 21:06:00

Szanowni Państwo! Kujawsko – Pomorski Oddział POPON ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie „ZFRON – stan obecny i planowane zmiany. Pochodzenie środków, zasady ich wydatkowania, znaczenie nowej reguły de minimis”. Będą Państwo mogli poznać jakie zmiany w

więcej

Jak wybrać profesjonalną firmę szkoleniową

2007-04-11 07:58:00

Gdyby wybór profesjonalnego szkolenia był podobnie skomplikowany jak wybór rodzaju makaronu w sklepie, każdy z nas byłby ekspertem w tej materii.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry