Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 48 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Szkolenia, kursy

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Branżę szkoleniową wspierają unijne dotacje

2010-09-30 10:04:00

Największe szanse na dofinansowanie mają projekty precyzyjnie uzasadnione. Pracodawca może realizować politykę szkolenia swoich pracowników niewielkim kosztem

więcej

Zaproszenie na seminarium dot. EFZ w Przemyśl - TELEPRACA

2010-09-23 12:56:00

Szanowni Państwo, Termin i miejsce szkolenia :   Serdecznie zapraszamy na seminarium specjalistyczne dotyczące Elastycznych Form zatrudnienia nt.: „ Telepraca " przeprowadzanego w ramach projektu „Efektywność przez elastyczność, kampania

więcej

Gorące szkolenia na czas chłodu w gospodarce

2010-09-22 18:36:00

Spowolnienie gospodarcze zmusiło wiele firm do cięcia budżetów szkoleniowych, ale nie wszystkie kursy padły ofiarą kryzysowych oszczędności

więcej

NAJNOWSZA KSIĄŻKA OBPON JUŻ W SPRZEDAŻY! 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie...'

2010-09-21 11:20:00

*** Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje, że prace przy najnowszej książce WYDAWNICTWA OBPON, pt.: 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -

więcej

SPECJALNY ARKUSZ KALKULACYJNY DO AUTOMATYCZNEGO PRZELICZANIA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH FIRMY WG MODELU ALTMANA OCENIAJĄCEGO SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ W KONTEKŚCIE ZAKWALIFIKOWANIA JEJ DO OTRZYMYWANIA DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ BĄDŹ JEGO UTRATY UWAGA! NOWA WERSJA ARKUSZA KALKULACYJNEGO UWZGLĘDNIAJĄCA AKTUALNĄ METODĘ PRZYJĘTĄ PRZEZ PFRON!

2010-09-09 10:05:00

  MODEL ALTMANA JAKO METODA WYBRANA DO OCENY FINANSOWEJ JEDNOSTKI WNIOSKUJĄCEJ O UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ W FORMIE DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYPOMINAMY, IŻ FIRMA OBPON OPRACOWAŁA:   SPECJALNY ARKUSZ

więcej

Na szkoleniu Północnej Izby Gospodarczej i OBPON-u

2010-09-08 17:11:00

  7 września br. w Szczecinie odbyło się szkolenie organizowane przez Północną Izbę Gospodarczą oraz Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Szkolenie dotyczyło "Zmian w ustawie o rehabilitacji dla pracodawców zatrudniających osoby

więcej

BON: Zaproszenie na konferencję 'Zatrudnienie wspomagane'

2010-09-08 14:04:00

Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych , a w szczególności: przedstawicieli administracji samorządowej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz organizacji pozarządowych na konferencję pt.

więcej

'Zatrudnienie wspomagane' konferencja w BON

2010-09-02 21:50:00

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) informuje, że są jeszcze wolne miejsca na konferencję pt. „Zatrudnienie wspomagane”. Konferencja odbędzie 28 września w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, w godz. 10.30 – 16.00.

więcej

KOMUNIKAT OBPON: UWAGA - PFRON ROZPOCZĄŁ ANALIZĘ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRACODAWCÓW. Firma OBPON apeluje do pracodawców o zgłaszanie do nas takich przypadków

2010-09-02 10:01:00

Szanowni Państwo, Jak już informowaliśmy we wcześniejszych komunikatach, PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH rozpoczął procedury związane z analizą sprawozdań finansowych za lata 2007, 2008, 2009 przesyłanych do Funduszu przez beneficjentów pomocy publicznej -

więcej

'PFRON – tykająca bomba zegarowa. Jak ją rozbroić bez strat u pracodawców?' debata Pracodawców RP

2010-09-01 11:52:00

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski w ramach „Czwartków na Brukselskiej” ma zaszczyt zaprosić Państwa na debatę „PFRON – tykająca bomba zegarowa. Jak ją rozbroić bez strat u

więcej

KOMUNIKAT OBPON.PL: PRACE PRZY NAJNOWSZEJ KSIĄŻCE WYDAWNICTWA OBPON pt. 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi' autorstwa Pani IZABELI STEPANIAK I PANA MARIUSZA HERDZINY - ZOSTAŁY UKOŃCZONE!

2010-08-30 13:07:00

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMUJE, ŻE PRACE PRZY NAJNOWSZEJ KSIĄŻCE WYDAWNICTWA OBPON pt. 'Zakładowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tworzenie, wydatkowanie, ugruntowana praktyka, orzecznictwo sądów,

więcej

KOMUNIKAT OBPON: UWAGA - PFRON ROZPOCZĄŁ ANALIZĘ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRACODAWCÓW. Firma OBPON apeluje do pracodawców o zgłaszanie do nas takich przypadków

2010-08-25 14:02:00

Szanowni Państwo, Jak już informowaliśmy we wcześniejszych komunikatach, PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH rozpoczął procedury związane z analizą sprawozdań finansowych za lata 2007, 2008, 2009 przesyłanych do Funduszu przez beneficjentów pomocy publicznej -

więcej

PRACA: Pracownik działu gospodarki odpadami opakowaniowymi

2010-08-18 18:24:00

plik z ofertą do pobrania >>>

więcej

Ministerstwo o regulacjach szkoleniowych

2010-08-18 16:15:00

Resort nie ma wątpliwości: przepisy kodeksu pracy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nie dotyczą zdobywania wiedzy ogólnej, ale obejmują studia podyplomowe

więcej

PRACA: Pracownik serwisu sprzątającego - Warszawa

2010-08-18 11:36:00

plik z ofertą pracy do pobrania >>>

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.