Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Szczególne schorzenie tylko w orzeczeniu

2011-09-28 10:26:00

Pracodawca, który chce otrzymywać wyższe dofinansowanie do pensji pracownika z epilepsją, nie może potwierdzać jego choroby zaświadczeniem lekarskim.

więcej

PFRON pomoże powodzianom

2011-09-28 10:21:00

PROJEKT - Firmy i zakłady aktywności zawodowej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na remonty i zakup sprzętu uszkodzonego w wyniku powodzi.

więcej

Wpłaty na PFRON. Jak zaksięgować odsetki od zaległości

2011-09-27 10:37:00

W jednostce nastąpiły zmiany kadrowe. W związku z tym powstał obowiązek wpłat na PFRON, którego jednak nie dotrzymano. Jaką karę poniesie pracodawca w związku z nieterminową wpłatą i jak ją zaksięgować?

więcej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z usuwaniem skutków powodzi (projekt z dnia 19.09.2011 r.)

2011-09-27 08:58:00

Projekt rozporządzenia ma na celu wdrożenie rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w którym wskazano na jakie cele mogą zostać przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji

więcej

Funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej

2011-09-26 07:22:00

Źródło: Gazeta Podatkowa ZPChr wystawia nabywcy informację o kwocie obniżenia wpłaty Gazeta Podatkowa nr 77 (805) z dn. 2011.09.26, strona 18 Działalność gospodarcza związana z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych może być realizowana

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: związane z uzyskiwaniem miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz dotyczące urlopu dodatkowego dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 15.09.2011 R.

2011-09-23 13:52:00

W dniu 18.08.2011 roku Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG zwróciła się do BON z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: ODPOWIEDŹ Z BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DNIA

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: BARDZO WAŻNA ODPOWIEDŹ BON - dot. wygaśnięcia efektu zachęty w przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, na podstawie wniosku złożonego już po terminie ważności pierwszego orzeczenia - Edyta Sieradzka

2011-09-23 10:05:00

Szanowni Państwo - z informacji zawartych w stanowisku MPiPS (BON) do jakich dotarła nasza Organizacja dot. wygaśnięcia efektu zachęty w przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia ale na podstawie wniosku złożonego już po terminie ważności pierwszego orzeczenia   wynika,

więcej

Jak należy wykazać efekt zachęty

2011-09-22 10:01:00

Pracownik niepełnosprawny złożył wypowiedzenie umowy o pracę, którego termin upłynie 24 września.W związku z tym, że pracownik wysłany został w okresie wypowiedzenia na urlop wypoczynkowy, na wskazane stanowisko zatrudniliśmy 19 września innego pracownika niepełnosprawnego. Czy w tej

więcej

Czy osoby na urlopach bezpłatnych uwzględnia się we wniosku Wn-D

2011-09-22 09:27:00

Korzystamy z dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Czy wypełniając poz. 37 i 38 wniosku Wn-D wykazujemy osoby niepełnosprawne na urlopach bezpłatnych? Luiza Klimkiewicz

więcej

Dofinansowanie może być zwiększone ze względu na rodzaj schorzenia pracownika

2011-09-22 08:22:00

Głównym instrumentem, który wspiera pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i skutecznie zwiększa obecność tych osób na rynku pracy, jest dofinansowanie do ich wynagrodzenia

więcej

Jak należy udzielić pomocy z ZFRON

2011-09-22 08:10:00

Niepełnosprawny pracownik złożył wniosek o przyznanie pomocy indywidualnej na remont mieszkania w formie pożyczki. Cierpi on na schorzenia kręgosłupa, natomiast wniosek dotyczy kompleksowego remontu mieszkania. Czy pracodawca może udzielić pomocy indywidualnej tej osobie zgodnie z jej wnioskiem?

więcej

Asystent niepełnosprawnego pracownika

2011-09-22 07:58:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Asystent niepełnosprawnego pracownika Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 76 (804) z dn. 2011.09.22, strona 21 Nasz pracownik uległ wypadkowi. Otrzymał orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Chcemy

więcej

Wynagrodzenie godzinowe niepełnosprawnego pracownika

2011-09-22 07:31:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wynagrodzenie godzinowe niepełnosprawnego pracownika Autor: Ewa Madejek ; Gazeta Podatkowa nr 76 (804) z dn. 2011.09.22, strona 4 W zakładzie jest zatrudniony pracownik administracyjny, który przedłożył

więcej

Jakie formalności przy wsparciu na zatrudnienie niepełnosprawnych

2011-09-21 09:28:00

Wniosek Wn-D o dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych składamy do 20 dnia kolejnego miesiąca.

więcej

Znów więcej osób niepełnosprawnych pracuje

2011-09-21 09:06:00

Od marca do czerwca liczba niepełnosprawnych pracowników, do których pensji dopłaca PFRON, wzrosła o cztery tysiące. Stało się tak, mimo że firmy ich zatrudniające straciły w tym czasie wiele przywilejów.

więcej

U niepełnosprawnych bez zmian

2011-09-20 10:02:00

Pracownicy ze stwierdzonym urzędowo niedomaganiem zdrowotnym mogą wypoczywać tak jak w poprzednich latach. Po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia osoby do określonego stopnia niepełnosprawności ma ona dziesięć dni wakacji więcej

więcej

Dofinansowanie z PFRON

2011-09-19 08:27:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Dofinansowanie z PFRON Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 75 (803) z dn. 2011.09.19, strona 3 Jakie schorzenia szczególne uprawniają do uzyskania wyższej kwoty dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego

więcej

Opracowywanie programów rehabilitacji

2011-09-19 08:24:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Opracowywanie programów rehabilitacji Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 75 (803) z dn. 2011.09.19, strona 18 Zakład stara się o uzyskanie statusu ZPChr . W odniesieniu do jakiej grupy

więcej

Ulga we wpłacie

2011-09-19 08:05:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Ulga we wpłacie Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 75 (803) z dn. 2011.09.19, strona 15 Wnosimy wpłaty na PFRON w związku z brakiem zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Na czym polega

więcej

NSA. Nierzetelność nie pozbawia podatnika praw

2011-09-16 11:02:00

Nadużycia podatkowe nie przekreślają możliwości korzystania z dobrodziejstwa wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tak uznał wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie rozliczenia PIT za lata 2000  i 2001.

więcej

Jak zapewnić opiekę medyczną pracownikom

2011-09-15 11:48:00

Nasz zakład ma status zakładu pracy chronionej (ZPCH), w związku z tym zatrudniamy pielęgniarkę na podstawie umowy o pracę. Jakie koszty zatrudnienia tej osoby można sfinansować z rachunku ZFRON? Czy pielęgniarka musi być osobą sprawną, czy też możemy zatrudnić osobę z niepełnosprawnością?

więcej

Fundusz dopłaca do pensji pracownika

2011-09-15 09:56:00

Firma może się ubiegać o zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Wniosek w tej sprawie musi złożyć do starosty.

więcej

Renciści socjalni więcej zarobią

2011-09-15 09:55:00

DO PODPISU PREZYDENTA - Ponad 1300 zł miesięcznie więcej niż obecnie będą mogły dorobić osoby niepełnosprawne mające prawo do renty socjalnej wypłacanej przez ZUS.

więcej

W jaki sposób pracodawca powinien zapewnić opiekę medyczną

2011-09-15 09:18:00

Czy zakład pracy chronionej spełni wymóg określony w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, który polega na zapewnieniu pracownikom niepełnosprawnym specjalistycznej opieki medycznej, jeśli podpisze umowę z zewnętrzną firmą świadczącą usługi medyczne i zapewni niepełnosprawnym

więcej

Dofinansowanie zależy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności

2011-09-15 09:07:00

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne są uprzywilejowani w zakresie otrzymywanego wsparcia. W zamian muszą spełniać wymogi związane z zapewnieniem struktury zatrudnienia oraz warunków pracy i rehabilitacji. Prezentujemy przegląd zagadnień wynikających z dotychczasowych lub ostatnich

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.