Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

ZAPYTANIA OBPON.ORG DO PFRON: kwestie związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 24.10.2011 R.

2011-10-31 12:44:00

W dniu 18.08.2011 roku Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG zwróciła się do PFRON z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:   PYTANIE nr 1   Czy firma, która już

więcej

Treść regulaminu ZFRON

2011-10-31 09:58:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Treść regulaminu ZFRON Gazeta Podatkowa nr 87 (815) z dn. 2011.10.31, strona 18 Pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej mają obowiązek utworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

więcej

Zleceniobiorców nie uwzględnia się przy wpłatach na PFRON

2011-10-31 09:50:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zleceniobiorców nie uwzględnia się przy wpłatach na PFRON Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 87 (815) z dn. 2011.10.31, strona 15 Czy dokonując wyliczenia wpłat na PFRON do stanu zatrudnienia zalicza

więcej

Jak wypełnić dokumenty i które przepisy stosować - Edyta Sieradzka

2011-10-28 10:43:00

W jaki sposób pracodawca ma wypełnić poz. 39, 40, 41, 42 we wniosku WN-D np. za październik 2011? Firma jest spółką jawną, której właścicielami jest czterech wspólników: – pierwszy ma 5 proc. udziałów i jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie

więcej

PFRON ostrzega o nieuczciwych praktykach firm szkoleniowych

2011-10-28 07:35:00

W związku z informacjami pochodzącymi od pracodawców osób niepełnosprawnych informuję, że PFRON nie autoryzuje, ani nie certyfikuje szkoleń prowadzonych przez podmioty komercyjne.

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: dotyczące możliwości uzyskania w 2012 r. pomocy wynikającej z art. 32 ustawy o rehabilitacji ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 20.10.2011 R.

2011-10-27 15:28:00

Organizacja OBPON.ORG zwróciła się w dniu 06.10.2011 r. do PFRON o udzielenie wiążącej odpowiedzi dotyczącej możliwości uzyskania przez pracodawców mających status zpchr i spełniających wszystkie wymogi zawarte w art. 32 ustawy o rehabilitacji dodatkowej pomocy z tytułu

więcej

Zatrudnienie niepełnosprawnego a stanowisko pracy

2011-10-27 10:37:00

Praca w warunkach pracy chronionej oznacza zatrudnienie u pracodawcy posiadającego status zakładu pracy chronionej albo zakładu aktywności zawodowej. Przepisy dopuszczają jednak, aby osoba zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy

więcej

Niepełnosprawni będą dłużej pracować

2011-10-27 09:27:00

Pracownikowi, który chce krócej pracować, będzie potrzebne zaświadczenie lekarza . Jednak kryteria jego uzyskania nie są precyzyjne

więcej

Schorzenia szczególne można potwierdzić zaświadczeniem lekarskim

2011-10-27 08:20:00

Wysokość obowiązkowych wpłat na PFRON można zmniejszyć, przyjmując do pracy osoby, u których stwierdzono określone schorzenia

więcej

Zapłata za fakturę po terminie nie uprawnia do obniżenia wpłaty na Fundusz

2011-10-27 07:53:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zapłata za fakturę po terminie nie uprawnia do obniżenia wpłaty na Fundusz Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 86 (814) z dn. 2011.10.27, strona 15 Z tytułu dokonanych zakupów otrzymaliśmy informację

więcej

Niepełnosprawny musi wiedzieć o dłuższej dniówce - Edyta Sieradzka

2011-10-24 10:57:00

- Czy od 1 stycznia 2012 pracownikom mającym orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności czas pracy ze skróconego niejako automatycznie zmieni się na wyższy – osiem godzin na dobę i 40 tygodniowo? Czy należy dokonać zmiany przez  wypowiedzenie zmieniające?

więcej

Duda: Mamy szansę na kreowanie nowej jakości

2011-10-24 08:05:00

Myślę, że w obszarze osób z niepełnoprawnością obroniliśmy stan posiadania, a nawet go zwiększyliśmy. Zarówno z punktu widzenia większej liczby miejsc pracy, jak i zwiększonego budżetu, a także perspektywy, która w tym roku zacznie procentować. Oznacza to, że mamy szansę

więcej

Koszty płacy przy dofinansowaniu wynagrodzeń niepełnosprawnych

2011-10-24 07:49:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Koszty płacy przy dofinansowaniu wynagrodzeń niepełnosprawnych Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 85 (813) z dn. 2011.10.24, strona 15 Jak definiuje się pojęcie "koszty płacy" w przypadku pomocy

więcej

Komunikat Rzecznika Prasowego PFRON: w sprawie audycji radiowej 'Za a nawet przeciw' Programu III Polskiego Radia - 'Dotychczasowe działania naszych służb pokazują, że zdecydowana większość pracodawców prawidłowo wydatkuje środki Funduszu'

2011-10-21 18:28:00

Komunikat Rzecznika Prasowego w sprawie audycji radiowej „Za a nawet przeciw” Programu III Polskiego Radia W związku z audycją „Za a nawet przeciw”, która została wyemitowana na antenie Programu III Polskiego Radia w dniu 20 października

więcej

Choć PFRON kontroluje, firmy ciągle wyłudzają

2011-10-21 09:14:00

Świadczenia. Przedsiębiorcy fikcyjnie zatrudniają niepełnosprawnych, licząc na wysokie wsparcie. Kontrolerzy nie są zdolni do wykrycia nieprawidłowości Jaskrawym przykładem nieprawidłowości jest warszawski informatyk i grafik komputerowy, a jednocześnie niepełnosprawny w stopniu

więcej

OPRACOWANIE OBPON: MAKSYMALNE KWOTY MIESIĘCZNEGO DOFINASOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH na 2012 rok - EDYTA SIERADZKA

2011-10-20 11:47:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEDSTAWIA OPRACOWANIE: MAKSYMALNE KWOTY MIESIĘCZNEGO DOFINASOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH na 2012 rok, biorąc pod uwagę możliwy do zastosowania przez PFRON od

więcej

Czy mamy kontrolę nad pieniędzmi z PFRON? - 'Za a nawet przeciw' - dziś o godz. 12:00 audycja w Programie III Polskiego Radia

2011-10-20 10:35:00

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne otrzymują pieniądze od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niestety nie zawsze rozliczają się rzetelnie ani z Funduszem, ani z zatrudnionymi. Dwa lata temu opinią publiczną wstrząsnęła afera

więcej

Czego dotyczy reguła oszczędnościowa

2011-10-20 09:08:00

Ostatnio mieliśmy możliwość zapoznania się z ofertą kilku podmiotów oferujących usługi turystyczne dla osób niepełnosprawnych finansowane z ZFRON. Wynikało z nich, że uczestnicy tych imprez będą mogli nauczyć się podstaw języków obcych. Jednocześnie po zapoznaniu się z tymi

więcej

Kiedy można otrzymać wyższe dofinansowanie

2011-10-20 09:07:00

Jesteśmy firmą z otwartego rynku pracy i zatrudniamy osobę niepełnosprawną, która posiada jedynie orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, w którym napisane jest, że osoba ta cierpi na chorobę psychiczną – schizofrenię. Czy takie orzeczenie uprawnia nas do otrzymania

więcej

Co należy zamieścić we wniosku Wn-D

2011-10-20 09:05:00

Pracownik niepełnosprawny przebywa na urlopie bezpłatnym, którego udzielono mu na jego wniosek. Czy pracodawca uwzględnia tego pracownika przy wyliczaniu stanów zatrudnienia we wniosku o wypłatę dofinansowania (Wn-D)?

więcej

Jak obniżyć wpłaty na PFRON z tytułu nieosiągania wymaganego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych

2011-10-20 09:01:00

Na pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników i nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc., ciąży zasadniczo obowiązek dokonywania miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej

Dofinansowanie wynagrodzeń ze środków PFRON

2011-10-20 08:01:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Dofinansowanie wynagrodzeń ze środków PFRON Autor: Ewa Kowalska ; Gazeta Podatkowa nr 84 (812) z dn. 2011.10.20, strona 10 Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje ze środków PFRON

więcej

Zwolnienie ze składek tylko dla rencisty

2011-10-18 11:44:00

Pracuje dla nas zleceniobiorca, który uzyskał orzeczenie, że jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym od września 2011. Do tej pory opłacaliśmy za niego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotną. Pracuje w innej firmie na podstawie umowy o pracę, ale na 1/3 etatu i zarabia 600 zł

więcej

Czy potrzeba nam kolejnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji?

2011-10-15 14:32:00

Pod koniec maja grupa posłów PSL złożyła na ręce Marszałka Sejmu kolejny projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Marszałek nie zdążył skierować noweli do pierwszego czytania przed upływem kadencji. Nie jest

więcej

Gdzie zmierza system rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce?

2011-10-15 13:47:00

Z nowym rokiem zaczęła obowiązywać pierwsza część zapisów podpisanej przez Prezydenta RP w ostatnich dniach listopada 2010 r. nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych (Dz. U. nr 226 poz.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.