Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

MPiPS: więcej pieniędzy dla niepełnosprawnych i na walkę z bezrobociem

2011-11-24 10:31:00

Rząd 22 listopada 2011 r. zaakceptował projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, która jest ściśle związana z budżetem na 2012 r. i planem finansowym państwa na przyszły rok

więcej

Kiedy pracodawcy przysługuje dofinansowanie

2011-11-24 09:34:00

Nasza firma zatrudnia 20 pracowników, ale nie ma wśród nich osoby niepełnosprawnej. Jednak od przyszłego miesiąca zwolni się jedno stanowisko pracy. Dlatego zastanawiamy się nad zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. Jakie warunki będziemy musieli spełnić, aby uzyskać dofinansowanie do

więcej

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia od pracy

2011-11-24 09:32:00

Jeden z naszych pracowników – osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności ze schorzeniem kręgosłupa – otrzymał skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne (masaże lecznicze). W związku z powyższym zastanawiamy się, w jaki sposób powinniśmy postąpić, aby pracownik mógł

więcej

Refundacja składek ZUS

2011-11-24 08:02:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Refundacja składek ZUS Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 94 (822) z dn. 2011.11.24, strona 3 W jakim terminie niepełnosprawny przedsiębiorca składa do PFRON dokumenty celem uzyskania refundacji składek ZUS?

więcej

Czas pracy osób niepełnosprawnych

2011-11-24 07:57:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Czas pracy osób niepełnosprawnych Gazeta Podatkowa nr 94 (822) z dn. 2011.11.24, strona 18 Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

więcej

Kiedy ZPChr musi płacić podatek od nieruchomości?

2011-11-24 07:49:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Kiedy ZPChr musi płacić podatek od nieruchomości? Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska ; Gazeta Podatkowa nr 94 (822) z dn. 2011.11.24, strona 18 Moja firma posiada status zakładu pracy chronionej. W związku

więcej

Wyjaśnienie MPiPS w związku z artykułem 'Tusk sięga po twoje pieniądze' (Super Express, 23.11.2011 r.)

2011-11-23 11:44:00

W nawiązaniu do treści artykułu „Tusk sięga po twoje pieniądze” zamieszczonego w Super Expresie, 23.11.2011 r., wyjaśniamy, że informacja o ograniczeniu dotacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie pensji dla inwalidów jest

więcej

Więcej pieniędzy dla osób niepełnosprawnych oraz na walkę z bezrobociem informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

2011-11-23 11:40:00

Rząd 22 listopada 2011 r. zaakceptował projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, która jest  ściśle związana z budżetem na 2012 rok i planem finansowym państwa na przyszły rok. W obszarze działania MPiPS: 1.    zwiększono o 55 milionów dofinansowanie z

więcej

Pracownik niepełnosprawny, a czas jego pracy

2011-11-23 10:49:00

Pracownik niepełnosprawny to taki pracownik, który posiada grupę inwalidzką. Jej posiadanie zobowiązuje pracodawcę do szczególnego traktowania takiej osoby. Niepełnosprawny posiadający wyższy stopień niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny) ma prawo do pracy w krótszym

więcej

Konsorcja nie mogą udzielać ulg na PFRON

2011-11-23 09:02:00

Zakłady pracy chronionej, które tworzą konsorcjum, aby kupujący ich usługi lub produkty klienci mogli obniżyć swoje wpłaty na PFRON, nie mają prawa do takiego działania.

więcej

Odpisy i wpłaty na ZFRON nie mogą pomniejszać przychodu zakładu

2011-11-22 08:57:00

PIT, CIT Pieniądze pochodzące ze zwolnienia podatkowego z podatku od nieruchomości i przeznaczone na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie stanowią kosztów

więcej

Jaki będzie maksymalny wymiar czasu pracy niepełnosprawnego

2011-11-22 08:48:00

Czytelnik, zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wykonuje prace biurowe. Czy od 2012 roku pracodawca będzie mógł, bez zgody lekarza, nakazać mu pracę w wymiarze ponad osiem godzin na dobę?

więcej

Dłuższa dniówka inwalidy może być niekonstytucyjna

2011-11-21 11:52:00

„Solidarność” broni niepełnosprawnych, którzy od stycznia będą pracowali godzinę dłużej. Chce, by przepisy ocenił Trybunał Konstytucyjny

więcej

Władysław Kosiniak-Kamysz obejmuje urząd Ministra Pracy i Polityki Społecznej

2011-11-21 11:39:00

Władysław Kosiniak – Kamysz, mianowany 18 listopada 2011 r. Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, przyjechał do siedziby MPiPS, aby objąć swój urząd. Nowemu ministrowi towarzyszył premier Waldemar Pawlak. Odchodząca minister Jolanta Fedak przyjęła go serdecznie, życząc mu

więcej

KOMUNIKAT BON: Informacja o czasie pracy pracowników niepełnosprawnych po 1 stycznia 2012 r.

2011-11-21 10:59:00

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi czasu pracy pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności po 1 stycznia 2012 r. wyjaśnia, że:

więcej

Wniosek o refundację kosztów związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych

2011-11-21 07:54:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wniosek o refundację kosztów związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych Gazeta Podatkowa nr 93 (821) z dn. 2011.11.21, strona 2 Pracodawcy, którzy posiadają status zakładu pracy chronionej do 30 listopada

więcej

Składanie dokumentów do PFRON

2011-11-21 07:44:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Składanie dokumentów do PFRON Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 93 (821) z dn. 2011.11.21, strona 18 Zamierzamy skorzystać z pomocy finansowej w formie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych

więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z usuwaniem skutków powodzi

2011-11-18 11:10:00

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z usuwaniem skutków powodzi. W dniu 15 listopada br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Pracy i

więcej

Prawo do wynagrodzenia przysługuje pracownikowi także w razie korzystania ze zwolnienia od pracy

2011-11-17 09:05:00

Pracodawcy korzystają na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dzięki różnym formom wsparcia ze środków publicznych. Z drugiej strony obciążają ich szczególne uprawnienia pracownicze tych osób. Luiza Klimkiewicz specjalista od pomocy publicznej

więcej

Czy każdy zakład pracy chronionej korzysta ze zwolnień przewidzianych ustawą

2011-11-17 08:49:00

Jestem przedsiębiorcą z otwartego rynku pracy i chcę się ubiegać o przyznanie przez wojewodę statusu zakładu pracy chronionej. Czy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych będzie mi przysługiwało zwolnienie z podatku od nieruchomości?

więcej

Czy firmy stracą na dopłatach do pensji?

2011-11-17 08:43:00

Czy pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności powinni mieć obniżone dofinansowanie do ich pensji?

więcej

Zwrot kosztów zatrudnienia asystenta pracownika niepełnosprawnego

2011-11-17 08:40:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zwrot kosztów zatrudnienia asystenta pracownika niepełnosprawnego Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (820) z dn. 2011.11.17, strona 4 Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego może

więcej

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

2011-11-17 08:32:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (820) z dn. 2011.11.17, strona 4 Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie

więcej

Wsparcie na szkolenie niepełnosprawnych pracowników

2011-11-17 07:49:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wsparcie na szkolenie niepełnosprawnych pracowników Dodatek do Gazety Podatkowej nr 92 (820) z dn. 2011.11.17, strona 4 Przedsiębiorca może ubiegać się o refundację poniesionych przez niego kosztów

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry