Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17383 pytań z odpowiedziami, 41 pytań oczekujących oraz 2713 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Umowa zlecenia pracownika niepełnosprawnego z własnym pracodawcą

2011-12-06 11:58:00

Czy osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim może dodatkowo wykonywać umowę zlecenia na rzecz swojego aktualnego pracodawcy, z którym ma umowę o pracę?

więcej

Nowe prawo 2012. Zatrudnienie w zakładach pracy chronionej

2011-12-05 07:51:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Nowe prawo 2012. Zatrudnienie w zakładach pracy chronionej Gazeta Podatkowa nr 97/(825) z dnia 2011-12-05, str. 18 Obecnie pracodawca, który chce uzyskać dla swojego zakładu status zakładu pracy chronionej, musi

więcej

Lekarz zadecyduje o skróconych normach czasu pracy niepełnosprawnego

2011-12-05 07:37:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Lekarz zadecyduje o skróconych normach czasu pracy niepełnosprawnego Gazeta Podatkowa nr 97 (825) z dn. 2011.12.05, strona 7 Od 1 stycznia 2012 r. normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych będą

więcej

Dzień Osób Niepełnosprawnych - życzenia Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Jarosława Dudy

2011-12-02 11:20:00

Szanowni Państwo, Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych chciałbym życzyć wszystkim osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom i przyjaciołom, wytrwałości, siły i konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu, będących udziałem wszystkich osób niepełnosprawnych.

więcej

Jak wypełniać druki, aby uzyskać pomoc - Edyta Sieradzka

2011-12-01 11:26:00

• Zatrudniamy niepełnosprawnego ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Czy chcąc obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, aby zmniejszyć wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, musimy w orzeczeniu mieć informację, że ta niepełnosprawność

więcej

Komunikat PFRON Przerwa techniczna Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR)

2011-12-01 10:00:00

Szanowni Państwo! Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) będzie w dniu 01 grudnia 2011 r., w godzinach 09.00-16.00, niedostępny dla

więcej

Czy niewykorzystany urlop dodatkowy przepada wraz z końcem roku

2011-12-01 09:21:00

Jestem zatrudniony w zakładzie pracy chronionej. Nie wykorzystałem w tym roku przysługującego mi – ze względu na niepełnosprawność – dodatkowego urlopu. Czy w takiej sytuacji on przepada?

więcej

Kiedy można zatrudnić osobę niepełnosprawną

2011-12-01 09:20:00

Jesteśmy firmą z otwartego rynku pracy i chcielibyśmy zatrudnić osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W orzeczeniu tej osoby o niepełnosprawności widnieje zapis, że powinna być zatrudniona w warunkach pracy chronionej. W związku z powyższym pojawia się pytanie, czy możemy zatrudnić taką

więcej

Jak zmienią się warunki zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2012 roku

2011-12-01 09:10:00

Od nowego roku wchodzą w życie pierwsze z wielu zmian dotyczących warunków zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Zmiany te odnoszą się zarówno do obowiązków, jak i do uprawnień pracodawców osób niepełnosprawnych. Luiza Klimkiewicz

więcej

Dopłata do pensji zależy od inwalidztwa

2011-11-30 12:55:00

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o miesięczne dofinansowanie ich wynagrodzeń

więcej

Zatrudnieni mogą liczyć na masaż lub laptop

2011-11-30 12:52:00

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej (zpch) mają obowiązek utworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron)

więcej

Uwaga na zmiany od Nowego Roku

2011-11-30 12:48:00

Pracodawcy niepełnosprawnych pracowników muszą się przygotować na to, że w przyszłym roku nie będą działali w takich samych warunkach

więcej

Status pracodawcy przesądza o wpłatach na PFRON i prawie do dofinansowań

2011-11-30 12:42:00

Zakłady pracy chronionej, aktywności zawodowej oraz tzw. otwarty rynek to formy aktywności, w których mogą funkcjonować zatrudniający niepełnosprawne osoby

więcej

Pomoc przy zatrudnieniu i własnej działalności

2011-11-30 12:32:00

Zatrudniający osoby niepełnosprawne na podstawie ustawy o rehabilitacji mogą liczyć na różne rodzaje pomocy finansowej

więcej

Orzeczenie o niepełnosprawności narzuca obowiązki i daje uprawnienia

2011-11-30 12:26:00

System orzecznictwa o niepełnosprawności reguluje ustawa o rehabilitacji oraz rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (DzU nr 139, poz. 1328 ze zm.)

więcej

Brak konieczności kierowania pracowników niepełnosprawnych na badania lekarskie w celu ustalenia, czy powinni pracować krócej

2011-11-29 12:29:00

Zatrudniamy osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności, które obecnie pracują 6 godz. 35 min. Czy pracodawca powinien ich wysłać na badania do lekarza medycyny pracy w związku z nowo obowiązującymi przepisami od 2012 r. Jaką treść powinno zawierać takie skierowanie?

więcej

Nie czekaj do stycznia ze zmianą godzin pracy niepełnosprawnych

2011-11-29 10:26:00

Tym, których umowy opiewają na pracę 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo, trzeba zmienić warunki zatrudnienia. Niestety, jest już trochę późno i przy trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia wejdą w życie dopiero z początkiem marca

więcej

Opodatkowanie wspólnej nieruchomości - interpretacja indywidualna Prezydenta Miasta Rzeszowa

2011-11-28 10:35:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Opodatkowanie wspólnej nieruchomości Gazeta Podatkowa nr 95 (823) z dn. 2011.11.28, strona 16 Jeżeli jeden ze współwłaścicieli spełnia warunki do zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości na

więcej

Firma opłaci koszt badań niepełnosprawnego

2011-11-28 09:01:00

Pracownik, który będzie chciał skorzystać ze skróconego czasu pracy, musi złożyć wniosek do pracodawcy, aby ten skierował go na badania.

więcej

Komunikat OBPON.ORG Odmrożenie płacy minimalnej od 1 stycznia 2012r. wpływającej na uzyskiwane dofinansowanie z PFRON. - wstępne informacje uzyskane w dniu 25.11.2011r.

2011-11-25 19:34:00

Komunikat OBPON.ORG - odmrożenie płacy minimalnej od 1 stycznia 2012r. wpływającej na uzyskiwane dofinansowanie z PFRON. - wstępne informacje uzyskane w dniu 25.11.2011r. Z nieoficjalnych źródeł do jakich dotarła nasza Organizacja OBPON.ORG wynika, iż p rojekt ustawy

więcej

Komunikat PFRON - Przerwa techniczna Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w dniu 28.11.2011r.

2011-11-25 19:33:00

Aktualności SODiR Data publikacji : 25.11.2011 Przerwa techniczna Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, System Obsługi Dofinansowań i

więcej

Krótsza dniówka na koszt pracodawcy, choć z inicjatywy niepełnosprawnego

2011-11-25 10:24:00

Od stycznia 2012 orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie wystarczy, by norma dzienna była krótsza. Konieczna jest jeszcze wizyta u lekarza

więcej

Solidarność: rząd złamał prawo ws. projektu ustawy okołobudżetowej

2011-11-24 13:14:00

Przyjmując projekt ustawy okołobudżetowej rząd naruszył termin konsultacji społecznych - uważa NSZZ "Solidarność". Związek nie wykluczył w środę wystąpienia w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Solidarność zaznaczyła, że przyjęty we wtorek przez rząd projekt zakłada m.in.

więcej

1 grudnia posiedzenie Sejmu ws. ustawy okołobudżetowej . Rząd zdecydował także o ograniczeniu wysokości dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 30 proc. wydatków Funduszu, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

2011-11-24 13:01:00

1 grudnia Sejm zajmie się projektem ustawy okołobudżetowej - zdecydował w środę Konwent Seniorów. Projektem budżetu na przyszły rok Sejm zajmie się najprawdopodobniej na posiedzeniu w dniach 14-15 grudnia.

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry