Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Dofinansowanie do odsetek od kredytu

2011-12-27 08:19:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Dofinansowanie do odsetek od kredytu Gazeta Podatkowa nr 103 (831) z dn. 2011.12.27, strona 2 Pracodawcy, którzy chcą skorzystać od 1 stycznia 2012 r. z dofinansowania do oprocentowania kredytów

więcej

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku - Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

2011-12-23 14:03:00

Szanowni Państwo, Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku, pragnę więc życzyć wszystkim osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i przyjaciołom oraz moim współpracownikom przeżywania Bożego Narodzenia w radości nadziei i pokoju.  Niech ten czas upłynie w

więcej

Inwalidzi masowo wnoszą o wyższy stopień niepełnosprawności. Boją się o pracę

2011-12-23 10:20:00

Pracownicy zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności odnotowują od miesięcy zwiększenie liczby starających się o zmianę stopnia niepełnosprawności z lekkiego na umiarkowany. Według pracowników zespołów część z nich przymuszana jest do tego przez pracodawców.

więcej

Trzeba określić wskaźnik zaangażowania niepełnosprawnych

2011-12-23 09:58:00

Firmy, które nie osiągnęły pożądanego współczynnika zatrudnienia niepełnosprawnych, muszą płacić składki do PFRON

więcej

Więcej pieniędzy na niepełnosprawnych. MPiPS planuje odmrożenie wskaźnika minimalnego wynagrodzenia przyjmowanego do obliczania dofinansowań do pensji niepełnosprawnych pracowników

2011-12-23 09:16:00

Dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników wzrosną od marca przyszłego roku – zapewnia wiceminister pracy i polityki społecznej – Mamy już zgodę Ministerstwa Finansów. Z propozycją zmiany przepisów wystąpimy na początku przyszłego roku –

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: PROJEKT Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, który zawiera również propozycje zmiany w systemie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

2011-12-22 20:36:00

Zarząd Organizacji OBPON.ORG informuje, iż w poniższym dokumencie w Tomie II od strony 169 do 172 zostały zawarte propozycje wzrostu aktywności społecznej (dostęp do usług) i zawodowej (otwarty rynek pracy) osób niepełnosprawnych. Jako Organizacja OBPON.ORG - w najbliższym czasie

więcej

Życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku - Prezes PFRON Wojciech Skiba

2011-12-22 15:32:00

W imieniu Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych życzę Państwu wielu radosnych i ciepłych chwil, serdecznych spotkań przy wigilijnym stole, spędzonych w gronie najbliższych. Niech w nadchodzącym

więcej

Katowice. Skandal w PFRON-ie. Wyłudzili miliony dotacji

2011-12-22 10:46:00

Skandal w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z katowickiego oddziału wyciekła lista z danymi osobowymi inwalidów. Na tej podstawie oszuści wyłudzali dotacje za ich fikcyjne zatrudnianie. - W grę wchodzą miliony złotych, a sprawa dotyczy całego kraju -

więcej

Dla kogo skrócony czas pracy?

2011-12-22 10:24:00

1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nią, czas pracy osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym będzie wynosił 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

więcej

Zmiana czasu pracy pracowników niepełnosprawnych od stycznia 2012 r.

2011-12-22 09:41:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zmiana czasu pracy pracowników niepełnosprawnych od stycznia 2012 r. Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 102 (830) z dn. 2011.12.22, strona 3 Z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegnie czas pracy

więcej

Czy ekwiwalent zaliczyć do kosztów płac

2011-12-22 09:17:00

Pod koniec miesiąca rozwiązana zostanie umowa o pracę z niepełnosprawnym pracownikiem ze względu na upływ czasu, na jaki została zawarta. Pracodawca otrzymywał dofinansowanie do jego wynagrodzenia. Pracownik ten nadal dysponuje niewykorzystanym urlopem. Dlatego będziemy zobowiązani do wypłaty

więcej

Co można finansować z ZFRON

2011-12-22 09:16:00

Pracownik niepełnosprawny złożył wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej na zapłatę raty pożyczki na zakup samochodu. Czy ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) można sfinansować taki wydatek?

więcej

Niewykorzystane środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych należy wpłacić do PFRON

2011-12-22 09:13:00

Do 31 grudnia dysponenci ZFRON powinni ostatecznie wykorzystać część środków tego funduszu. Jeżeli tego nie zrobią, do 20 stycznia środki te muszą przelać do PFRON. To dla nich zupełnie nowy obowiązek. Luiza Klimkiewicz

więcej

Pierwszy wniosek o refundację z dodatkowym formularzem

2011-12-22 08:52:00

Przedsiębiorca, który będzie składał pierwszy w 2012 roku wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, musi dołączyć dodatkowy druk dotyczący rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

więcej

Wypadek pracownika i przystosowanie jego stanowiska pracy

2011-12-22 07:53:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wypadek pracownika i przystosowanie jego stanowiska pracy Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 102 (830) z dn. 2011.12.22, strona 18 Pracownik narażony jest na różnego rodzaju sytuacje, które zagrażają

więcej

INFORMACJA ZE STRONY POPON: Szansa na korzystną nowelizację ustawy o rehabilitacji

2011-12-21 13:21:00

Z informacji uzyskanych przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych od Posła Marka Plury wynika, że są jeszcze szanse na nowelizację ustawy o rehabilitacji i „odmrożenie” podstawy naliczania dofinansowania do wynagrodzeń osób

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG DO BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ MINISTERSTWA FINANSÓW w sprawie podwyższenia od 1 stycznia 2012 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1.386 zł, stanowiącego podstawę do wyliczeń maksymalnych kwot dofinansowań uzyskiwanych z PFRON, które zgodnie z nowelizacją ustawy o rehabilitacji z dnia 29.10.2010 r. ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 12.12.2011 R.

2011-12-21 10:20:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zwróciła się w dniu 28.11.2011 roku z oficjalną prośbą o odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Obowiązek dołączenia formularza INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR do pierwszego złożonego w roku 2012 wniosku WN-U-G

2011-12-20 14:38:00

Szanowni Państwo, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr. 53,

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: w sprawie zachowania decyzji o statusie zakładu pracy chronionej w przypadku przekształcenia spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 13.12.2011 R.

2011-12-20 13:39:00

Organizacja OBPON.ORG w dniu 17.10.2011 r. skierowała do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zapytanie w sprawie zachowania decyzji o statusie zakładu pracy chronionej w przypadku przekształcenia spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Wydatkowanie środków ZFRON na turnusy rehabilitacyjne w 2012 roku ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 13.12.2011 R.

2011-12-20 13:25:00

W dniu 08.11.2011 r. Organizacja OBPON.ORG  skierowała do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zapytanie w kwestii wydatkowania środków ZFRON m.in. na turnusy rehabilitacyjne.     OBPON.ORG/0144/50/ES/2011.11.10

więcej

KOMUNIKAT PFRON Z DNIA 19.12.2011 R.: Podmioty mające prawo do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON

2011-12-19 22:44:00

Z dniem 1 stycznia 2011 r. – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) – zmieniono

więcej

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową. Sejm odrzucił natomiast wszystkie poprawki także zmiany zapisów dotyczących Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2011-12-16 13:40:00

     Sejm uchwalił w piątek ustawę okołobudżetową wprowadzając do niej dwie poprawki, które przywracają możliwość dofinansowania samorządom z budżetu do 100 proc. kosztów realizacji niektórych zadań własnych.     

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG - dot. czasu pracy i zfron a odpowiedzi już wcześniej udzielonych przez BON na te same zagadnienia

2011-12-15 12:28:00

W związku z wieloma telefonami i mailami, które wpłynęły w dniu dzisiejszym do naszej Organizacji, dot. zadania przez inną organizację pytań do BON związanych z czasem pracy i zfron, które jak twierdzą sami pracodawcy wprowadziły ich w zakłopotanie informujemy, iż po

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.