Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Firmy muszą wykazać, że specjalny status nadal im się należy

2012-01-19 08:51:00

Informację o spełnieniu warunków uprawniających do zaliczenia przedsiębiorstwa do zakładów pracy chronionej trzeba przekazać wojewodzie do 20 stycznia. Można ją złożyć pisemnie lub przesłać elektronicznie Luiza Klimkiewicz

więcej

Czy trzeba zwrócić wszystkie środki ZFRON

2012-01-19 08:50:00

Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Do 20 stycznia musimy wpłacić do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych niewykorzystane środki zakładowego funduszu rehabilitacji. Czy zwracamy jedynie pieniądze znajdujące się na rachunku bankowym funduszu? Co z zaliczkami na podatek dochodowy od

więcej

Czy informacje mogą zawierać inne dane

2012-01-19 08:09:00

Jako zakład pracy chronionej musimy złożyć kilka dokumentów do PFRON w ramach naszych obowiązków sprawozdawczych oraz do wojewody. Mamy pewne wątpliwości związane z formularzem INF-1 oraz INF-W, gdyż dane w nich zawarte nie są takie same. Czy popełniliśmy jakiś błąd przy wypełnianiu

więcej

Skierowanie na badania dla niepełnosprawnego

2012-01-19 08:07:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Skierowanie na badania dla niepełnosprawnego Autor: Ewa Madejek ; Gazeta Podatkowa nr 6 (838) z dn. 2012.01.19, strona 7 W zakładzie są zatrudnieni m.in. pracownicy niepełnosprawni legitymujący się różnymi

więcej

Do 20 stycznia br. trzeba zwrócić niewykorzystane środki z ZFRON

2012-01-19 08:05:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Do 20 stycznia br. trzeba zwrócić niewykorzystane środki z ZFRON Gazeta Podatkowa nr 6 (838) z dn. 2012.01.19, strona 18 Dotychczas żadne przepisy nie wskazywały terminu, w którym pracodawcy prowadzący

więcej

Obowiązki względem PFRON

2012-01-19 07:52:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Obowiązki względem PFRON Dodatek do Gazety Podatkowej nr 6 (838) z dn. 2012.01.19, strona 3 Do 20 stycznia ze swoich obowiązków sprawozdawczych wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej

Jarosław Duda zachowa posadę sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy

2012-01-18 10:38:00

W nowym rządzie prawdopodobnie posadę zachowa sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy Jarosław Duda Po wygranych przez PO ubiegłorocznych wyborach cały rząd premiera Donalda Tuska, wraz z wiceministrami i sekretarzami stanu, podał się do dymisji. 9 lutego upływa

więcej

Tylko znacznie niepełnosprawny znajdzie zatrudnienie w ZPChr

2012-01-18 08:12:00

Zniesienie obowiązkowych wpłat na PFRON oraz nałożenie nowych zadań na zakłady pracy chronionej mogą doprowadzić do zahamowania zatrudnienia pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością

więcej

KOMUNIKAT PFRON: Środki ZFRON pochodzące ze zwolnień podatkowych i opłat oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgromadzone przed 1 stycznia 2011 r., a niewykorzystane do 31 grudnia 2011 r.

2012-01-17 14:59:00

Środki ZFRON pochodzące ze zwolnień podatkowych i opłat oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgromadzone przed 1 stycznia 2011 r., a niewykorzystane do 31 grudnia 2011 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

więcej

PFRON może zażądać zwrotu wydatków ze środków zfron - Edyta Sieradzka

2012-01-17 09:38:00

- Mamy status zakładu pracy chronionej. W 2011 r. przeznaczyliśmy część pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) uzyskanych do 31 grudnia  2010 r. na wyposażenie stanowiska osoby niepełnosprawnej. W ciągu 30 dni od zapłaty za sprzęt wystąpiliśmy

więcej

Czy pracodawca skieruje pracownika na badania lekarskie

2012-01-17 07:52:00

Czytelnik jest zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Od 1 stycznia wymiar jego czasu pracy wynosi osiem godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czytelnik chce jednak, aby nadal stosowano wobec niego skrócone normy czasu pracy. Czy musi zwrócić się do swego lekarza o

więcej

Czy wieloletnia umowa uprawnia do ulgi

2012-01-17 07:50:00

Spółka z o.o. zawarła w 2010 roku z innym przedsiębiorcą wieloletnią umowę o współpracy. Na jej podstawie kupowała od niego usługi, co uprawniało ją do obniżania wpłat na PFRON. Sprzedający przestał jednak spełniać wymagania określone w przepisach. Czy spółka może nadal

więcej

Pracodawcy zwrócą niewykorzystane środki zakładowego funduszu rehabilitacji

2012-01-17 07:47:00

Do końca tygodnia firma musi wpłacić na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) niespożytkowane do końca ubiegłego roku pieniądze pochodzące m.in. ze zwolnień podatkowych. Tak wynika z art. 13 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: W jakich terminach pracodawca powinien złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jeżeli ostatni dzień na złożenie wniosku przypada na sobotę lub niedzielę? ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 12.01.2012 R.

2012-01-16 13:10:00

Organizacja OBPON.ORG zwróciła się w dniu 25.08.2011 r. do PFRON o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie związane z uzyskiwaniem miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w kontekście podjętej Uchwały NSA z  2011-06-15

więcej

VADEMECUM WIEDZY: Pytania dotyczące wypełniania deklaracji DEK-R, INF-2

2012-01-12 17:12:00

PYTANIE Z SERWISU VADEMECUMWIEDZY.PL : Jak wypełnić INF-2 oraz DEK-R -jesteśmy ZPChr. Czy w INF-2 mama zaznaczyć tylko rubrykę "Art. 21 ust. 2 ustawy" ? Czy w DEK-R natomiast mam zaznaczyć tylko rubrykę "DEK II-a" - w zakresie DEK-R, PFRON udziela różnych

więcej

Nie każdy niepełnosprawny pracownik musi dostać podwyżkę!

2012-01-12 11:09:00

Zmiana przepisów dotyczących czasu pracy niepełnosprawnych pracowników wywołała wiele zamieszania. I nie chodzi tylko o badania, ale także o konieczność zmiany dokumentów: umów, informacji o warunkach zatrudnienia czy regulaminów. Powstaje też pytanie, czy

więcej

Zatrudniając niepełnosprawnych, nie przeocz terminów - Edyta Sieradzka

2012-01-12 10:13:00

20 STYCZNIA Do tego dnia pracodawcy osób niepełnosprawnych, czyli zakłady pracy chronionej i z tzw. otwartego rynku lub ci, którzy nie osiągają 6-proc. wskaźnika niepełnosprawnych, muszą wysłać do PFRON roczne deklaracje DEK-R i roczną informację INF-2

więcej

Czy każdy lekarz może wydać zaświadczenie

2012-01-12 07:57:00

Pracownik dostarczył zaświadczenie od lekarza neurologa, pod opieką którego pozostaje, o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy. Czy pracodawca może uznać takie zaświadczenie, jeśli pracownik uzyskał je z własnej inicjatywy i bez wiedzy pracodawcy?

więcej

Do kiedy ZPChr ma czas na poprawienie wskaźnika

2012-01-12 07:56:00

1 czerwca 2011 r. nasza firma uzyskała status zakładu pracy chronionej po osiągnięciu wymaganego wówczas wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Od 1 stycznia wskaźniki te uległy zmianie, a my nie dostosowaliśmy się jeszcze do tego. Czy poniesiemy z tego tytułu jakieś

więcej

W tym roku rozliczenie z PFRON tylko drogą elektroniczną

2012-01-12 07:54:00

20 stycznia mija termin rozliczenia miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2011 rok. Firmy, które do tej pory nie wysyłały formularzy online, muszą zarejestrować się w systemie funduszu. Luiza Klimkiewicz

więcej

Kto skorzysta z dofinansowania na zatrudnienie niepełnosprawnych - Edyta Sieradzka

2012-01-11 10:16:00

• Jakim pracodawcom w 2012 r. przysługuje dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? • Jakie koszty płacy po 1 stycznia 2012 r. finansuje PFRON w wynagrodzeniach niepełnosprawnej załogi? • Jakie schorzenia uzasadniają obniżenie

więcej

Czy zatrudnienie trzeba zwiększyć?

2012-01-10 09:49:00

Czytelnik prowadzi zakład pracy chronionej od 2009 roku. Osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 40 proc. (w tym 10 proc. ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności). Czy w 2012 roku musi zwiększyć

więcej

Brak obowiązku wpłat na PFRON w okresie likwidacji firmy

2012-01-09 18:30:00

Firma znajduje się w likwidacji i nie zatrudnia osób niepełnosprawnych. Czy w takiej sytuacji powinna uiszczać należności na PFRON? Jeżeli nie, to jak może odzyskać wpłacone środki?

więcej

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (LISTOPAD 2011)

2012-01-09 12:35:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane z dnia 30.11.2012 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego

więcej

Co trzeba wiedzieć o wpłatach na PFRON?

2012-01-09 11:57:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Co trzeba wiedzieć o wpłatach na PFRON? Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 3 (835) z dn. 2012.01.09, strona 12 Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.