Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Wyrok TK nie oznacza powrotu do 7-godzinnego dnia pracy?

2013-06-26 11:30:00

Funkcjonujący od 1 stycznia 2012 r. przepis o 8-godzinnym dniu pracy osób o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności jest niezgodny z Konstytucją – orzekł 13 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny (TK). Niekonstytucyjne jest uzależnienie zastosowania skróconego

więcej

INTERWENCJA OBPON.ORG DO BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dotycząca postępowania PFRON wobec pracodawców ON po przesłanych przez Urzędy Skarbowe protokołach z przeprowadzinych kontroli zfron ODPOWIEDŹ BON Z 19.06.2013 R.

2013-06-26 11:03:00

W dniu 17.10.2012 r. Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o zajęcie stanowiska oraz o interwencję w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób

więcej

Zmiany w dopłatach do pensji pół roku później

2013-06-24 08:52:00

W połowie 2014 r., a nie od jego początku, ma wejść w życie nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej (KE) regulujące zasady udzielania pomocy publicznej.

więcej

Kto dostanie dopłatę i nie będzie jej zwracał - Edyta Sieradzka

2013-06-24 07:59:00

Pracodawca może się starać o dofinansowanie do pensji zatrudnianej osoby niepełnosprawnej, jeśli terminowo wypłaca wynagrodzenie i reguluje należne od niego składki oraz podatek – przypomina Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób

więcej

Firmy lekceważą przepisy BHP

2013-06-21 08:06:00

Inspekcja Pracy najczęściej ma zastrzeżenia do sposobu zabezpieczenia maszyn i oznakowania miejsc niebezpiecznych. Pracodawcy zatrudniają niepełnosprawnych w czasie przekraczającym obowiązujący wymiar. Zdarza się, że ci w godzinach nadliczbowych pracują bez zgody lekarza. W pracy spędzają

więcej

Minister Jarosław Duda na spotkaniu w UOKiK w sprawie nowego GBER

2013-06-20 15:01:00

W dniu dzisiejszym Minister Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, spotkał się z Wiceprezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Panią Małgorzatą Kozak, w sprawie projektu nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego tzw. „wyłączeń

więcej

Działalność kontrolna PFRON art. 32 ustawy o rehabilitacji

2013-06-20 12:54:00

Opis działań kontrolnych wobec beneficjentów Funduszu na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 6 ustawy o rehabilitacji - wykorzystania środków przekazywanych na realizację zadań określonych ustawą  

więcej

Działalność kontrolna PFRON

2013-06-20 12:45:00

Opis działań kontrolnych przeprowadzanych na podstawie art. 22a (w zakresie prawidłowości realizacji przepisu art. 22 ustawy o rehabilitacji), art. 25d ust. 1 (refundacja składek na ubezpieczenia społeczne) lub art. 26a ust. 10 ustawy o rehabilitacji (miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń

więcej

Budżet PFRON

2013-06-20 12:31:00

 Plan wg. Ustawy Budżetowej plik w formacie xls (pobierz) plik w formacie pdf (pobierz) Plan wg. Ustawy Budżetowej zmieniony za zgodą Ministra Finansów z dnia 9 maja 2013 r. oraz opinią Komisji Finansów Publicznych z dnia 23 maja 2013 r. plik w

więcej

PFRON: spadło zatrudnienie osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

2013-06-19 10:32:00

Dynamicznie spada zatrudnienie osób z lekkim stopniem niepełnosprawności; spowodowane jest to zmniejszeniem dofinansowań do zatrudniania tej grupy pracowników - poinformował prezes PFRON Wojciech Skiba.   18 czerwca sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

więcej

To pracodawcy zapłacą za skutki wyroku - Edyta Sieradzka

2013-06-18 07:54:00

Edyta Sieradzka : Każda zmiana czasu pracy pracownika to dodatkowe koszty Wbrew temu, co niektórym mogłoby się wydawać, pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, aż tak bardzo nie są rozgoryczeni wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o czasie pracy (sygnatura akt K17/11). Jednak

więcej

Przepisy o niepełnosprawnych wymagają doprecyzowania

2013-06-17 09:22:00

Związki chcą wrócić do rozwiązań sprzed 2012 roku , które gwarantują osobom z najcięższymi dysfunkcjami krótszą pracę Konieczność ponownego określenia norm czasu pracy takich osób to efekt wyroku Trybunału konstytucyjnego (K 17/11), który orzekł o

więcej

Matki poza ewidencją - Edyta Sieradzka

2013-06-17 08:14:00

Od dziś, ustalając wskaźnik zatrudnienia pracowników ogółem, niezbędny 
w sprawozdawczości do PFRON, pracodawcy nie wliczają pracowników pełnosprawnych, przebywających na urlopie rodzicielskim. To skutek zmiany art. 21 ust. 5 ustawy 
z 27 sierpnia 1997 r. o

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Działania Organizacji OBPON.ORG w obszarze interwencji w związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER), które ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. zagrażającego systemowi wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w postaci dofinansowań do wynagrodzeń

2013-06-16 16:43:00

Z uwagi na trwające konsultacje nad reformą unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa wynikające ze zbliżającego się upływu okresu obowiązywania rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze

więcej

APEL PANA MARKA ŁUKOMSKIEGO DO PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2013-06-16 14:50:00

Warszawa, 15.06.2013 r.   APEL do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne   Zapewne wiedzą już Państwo, że Komisja Europejska zaproponowała zmianę prawa unijnego, dotyczącą pomocy publicznej w sposób, który rozbija w pył,

więcej

Delegacja MPiPS z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gruzji: udzielenie przez stronę polską pomocy w stworzeniu systemu wsparcia osobom niepełnosprawnym w Gruzji poprzez transfer wiedzy i dobrych praktyk oraz aktywizację środowiska rządowego do podjęcia działań legislacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych

2013-06-16 13:16:00

  Wizyta delegacji MPiPS z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gruzji   14-06-2013     W dniach 10-15 czerwca 2013 r., w ramach realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu pomocy

więcej

Niepełnosprawnym nie można wydłużać pracy

2013-06-14 08:15:00

Sejm musi poprawić przepisy określające, ile godzin mogą pracować osoby z najcięższymi i umiarkowanymi dysfunkcjami. Trybunał Konstytucyjny dał na to posłom rok

więcej

TK. Niepełnosprawni: godziny pracy do zmiany

2013-06-14 07:55:00

Przepis pozwalający skrócić czas pracy tylko tym niepełnosprawnym, którzy uzyskają zaświadczenie lekarskie, jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Do początku zeszłego roku niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym pracował siedem godzin dziennie. Dłużej tylko jeśli

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: PRZYPOMNIENIE - APEL ORGANIZACJI OBPON.ORG DO WSZYSTKICH PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAK I SAMYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO WALKI O MOŻLIWOŚĆ UZYSKIWANIA W POLSCE W 2014 ROKU JAK I W LATACH KOLEJNYCH POMOCY PUBLICZNEJ Z TYTUŁU ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POSTACI MIESIĘCZNEGO DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ

2013-06-13 15:19:00

Przypominamy wszystkim pracodawcom osób niepełnosprawnych, iż z przedstawionego projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej z maja br. kraj członkowski nie będzie mógł udzielać pomocy publicznej w postaci programów, dla których planowane lub ostatecznie rocznie

więcej

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (KWIECIEŃ 2013)

2013-06-13 11:07:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane wg stanu na dzień 05.06.2013 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego

więcej

Pracownik na rodzicielskim nie będzie wliczony do stanu zatrudnienia

2013-06-13 09:28:00

Pracodawcy, którzy co miesiąc wyliczają wskaźnik zatrudnienia pracowników ogółem, od 17 czerwca nie wliczą do niego tych pełnosprawnych zatrudnionych, którzy będą przebywać na urlopach rodzicielskich.

więcej

Bez informacji pracodawca nie zrobi kroku dalej

2013-06-13 08:15:00

pomoc | Aby obniżyć zobowiązania za niepełnosprawną załogę, zakład musi przeprowadzić transakcję z odpowiednią firmą, terminowo uregulować należności za produkcję lub usługę oraz znać kwotę ulgi. Mateusz Brząkowski Mający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty muszą

więcej

TK zajmie się ośmiogodzinnym czasem pracy osób niepełnosprawnych

2013-06-12 20:29:00

Trybunał Konstytucyjny zbada, czy zgodne z konstytucją było wprowadzenie w 2012 r. ośmiogodzinnego czasu pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Wniosek w tej sprawie złożył NSZZ "Solidarność".

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.