Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

W Senacie debata nad ustawa budżetową na 2012 r. Opozycja zgłosi 23 wnioski mniejszości (poprawki, które nie uzyskały poparcia komisji finansów i budżetu). Przewidują one m.in. zwiększenie wydatków na PFRON (25 mln zł)

2012-02-16 12:06:00

W Senacie trwa debata nad ustawą budżetową na 2012 r., która dopuszcza deficyt w wysokości 35 mld zł, przewiduje zamrożenie płac w budżetówce, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i warunkowe podwyżki w służbach mundurowych. Przewodniczący senackiej komisji budżetu i

więcej

PONOWNA INTERWENCJA OBPON.ORG DO BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PFRON: w sprawie podwyższenia w 2012 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1.386,00 zł, stanowiącego podstawę do wyliczeń maksymalnych kwot dofinansowań uzyskiwanych z PFRON

2012-02-16 11:20:00

W dniu 16.02.2012 r. Organizacja OBPON.ORG skierowała do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismo w sprawie podwyższenia w 2012 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, stanowiącego

więcej

Czy trzeba dać wolne pracownikowi wyjeżdżającemu do sanatorium

2012-02-16 10:34:00

Pracownik – osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym – otrzymał skierowanie do sanatorium. A następnie zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie płatnego zwolnienia od pracy, które przysługuje mu na mocy ustawy o rehabilitacji. Czy mamy obowiązek uwzględnić

więcej

Za przystosowanie stanowiska pracy starosta zwróci tylko część poniesionych wydatków

2012-02-16 10:33:00

Firma dostanie refundację kosztów adaptacji zakładu pracy do potrzeb pracowników niepełnosprawnych. Jest jednak warunek: musi ich zatrudniać przez trzy lata. Inaczej przyznaną pomoc będzie musiała oddać Luiza Klimkiewicz

więcej

W jakiej formie firma rezygnuje ze statusu ZPChr

2012-02-16 10:03:00

Jesteśmy zakładem pracy chronionej (ZPChr). Z dniem 1 marca tego roku chcemy zrezygnować ze statusu. Nie wiemy tylko, w jaki sposób to zrobić. Czy jest jakiś osobny formularz, na którym należy wysłać taką informację wojewodzie? Co należy w takim piśmie wskazać?

więcej

System Obsługi Dofinansowań po 1 stycznia 2012 roku

2012-02-16 08:14:00

Źródło: Gazeta Podatkowa System Obsługi Dofinansowań po 1 stycznia 2012 roku Gazeta Podatkowa nr 14 (846) z dn. 2012.02.16, strona 18 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

więcej

Refundacja składek ZUS za luty będzie wyższa!

2012-02-16 08:01:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Refundacja składek ZUS za luty będzie wyższa! Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 14 (846) z dn. 2012.02.16, strona 3 Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą ma prawo ubiegać się z  PFRON

więcej

KOMUNIKAT PFRON: - badanie stopnia zadowolenia Klienta zewnętrznego Funduszu- pracodawcy proszeni o wypełnienie ankiety zamieszczonej w SODiR online do 20.02.2012 r.

2012-02-14 13:05:00

Szanowni Państwo, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując Politykę Jakości, przeprowadza badanie stopnia zadowolenia Klienta zewnętrznego Funduszu. W związku z tym prosimy Państwa  o wypełnienie załączonej ankiety w formacie pliku Excel i przesłanie pliku

więcej

Niepełnosprawni: nie każdy chce krócej pracować

2012-02-14 08:44:00

Firma nie musi z urzędu kierować pracowników na badania pozwalające im na zachowanie dotychczasowego czasu pracy, czyli 7 godzin dziennie

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: w sprawie wysokości otrzymanego zwrotu niewykorzystanych środków zakładowego funduszu rehabilitacji oraz przyszłego wykorzystania tych środków przez PFRON ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 07.02.2012 R.

2012-02-13 15:47:00

W dniu 26.01.2012 r. Organizacja OBPON.ORG wystosowała do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapytanie w sprawie wysokości otrzymanego zwrotu niewykorzystanych środków zakładowego funduszu rehabilitacji oraz przyszłego wykorzystania tych środków

więcej

Jak ustalić składki u pracodawców niepełnosprawnej załogi - Edyta Sieradzka

2012-02-13 07:48:00

Koszty danin na ZUS mogą być niższe, jeżeli zatrudniający niepełnosprawnych uzyskają dofinansowanie z państwowego funduszu. Podstawę wyliczeń stanowią stawki obowiązujące w miesiącu objętym refundacją

więcej

KPRM zapłaci niemałą karę. Kancelaria prezydenta już uiściła - BO ZATRUDNIAJĄ ZBYT MAŁO NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2012-02-12 19:20:00

W tegorocznym budżecie kancelarii premiera figuruje kwota 450 tys. złotych "karnej" składki, jaką KPRM musi wpłacić do PFRON, bo zatrudnia za mało osób niepełnosprawnych. Z tego samego powodu 134 tys. złotych wpłaciła na PFRON w 2011 roku kancelaria prezydenta.

więcej

Zakłady pracy chronionej znów pod ostrzałem fiskusa

2012-02-11 16:58:00

Obserwowana bylejakość tworzonego prawa co pewien czas daje o sobie boleśnie znać, szczególnie przedsiębiorcom. Organy uprawnione do kontroli, zwłaszcza w okresie trudnym dla budżetu państwa, ochoczo wykorzystują wszelkie niedociągnięcia legislacyjne, które stają się prawdziwymi

więcej

Jak wypełniać formularze przy pomocy publicznej dla niepełnosprawnych - Edyta Sieradzka

2012-02-10 10:37:00

- Czy wysyłając do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do 20 lutego br. wniosek Wn-D za styczeń 2012 r. o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, pracodawcy składają oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej za 2012 r.? Czy powinni

więcej

Lepszy rencista na etacie niż emeryt

2012-02-09 10:47:00

Korzystniej zatrudnić niepełnosprawnych, którym przysługuje np. renta z racji niezdolności do pracy. Do ich pensji – bez względu na stopień utraty zdrowia – zawsze przysługuje finansowe wsparcie Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej

więcej

Jakie osoby ustawa o rehabilitacji uznaje za niewidome

2012-02-09 08:35:00

Jako zakład pracy chronionej zatrudniamy kilka osób, które w orzeczeniu jako przyczynę niepełnosprawności mają wpisany kod 04-O. Nasi pracownicy mają w większości umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności. Czy ten symbol niepełnosprawności uprawnia nas do traktowania wszystkich

więcej

Ubezpieczenie rencisty zatrudnionego na etacie i prowadzącego własną firmę

2012-02-09 08:30:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Ubezpieczenie rencisty zatrudnionego na etacie i prowadzącego własną firmę Autor: Dorota Wyderska ; Gazeta Podatkowa nr 12 (844) z dn. 2012.02.09, strona 8 Pracuję jednocześnie w dwóch firmach: w jednej -

więcej

Wsparcie dla zatrudniających osoby niepełnosprawne

2012-02-09 08:28:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wsparcie dla zatrudniających osoby niepełnosprawne Dodatek do Gazety Podatkowej nr 12 (844) z dn. 2012.02.09, strona 3 Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, mają możliwość skorzystania

więcej

Jak prawidłowo wyliczyć efekt zachęty

2012-02-09 07:43:00

Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia na pracownika niepełnosprawnego, zatrudnionego na nowo utworzonym przez pracodawcę stanowisku pracy, w sytuacji kiedy pracodawca w miesiącu zatrudnienia nie wykazuje efektu zachęty metodą ilościową? Czy w tej sytuacji można wyliczyć efekt

więcej

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (GRUDZIEŃ 2011)

2012-02-08 12:17:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane z dnia 30.12.2012 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego

więcej

Od lutego PFRON sfinansuje wyższe składki

2012-02-07 10:59:00

- W lutym wypłacimy pracownikom, w tym dwóm niepełnosprawnym, pensję za styczeń. Czy za ten miesiąc możemy wliczyć w koszty płacy wyższą składkę rentową, mimo że chodzi o należności za styczeń?

więcej

PFRON zrefunduje niepełnosprawnemu przedsiębiorcy wyższe składki emerytalno-rentowe

2012-02-07 08:23:00

Od 582,22 zł do 174,67 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności wyniesie w tym roku kwota refundacji składek do ZUS, o którą może się ubiegać prowadzący firmę w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

więcej

Krótsza dniówka nie jest dana raz na zawsze

2012-02-06 11:20:00

Nawet ten niepełnosprawny, do którego nie stosuje się skróconych norm czasu pracy, może wystąpić do szefa o skierowanie go na badania

więcej

Wynagrodzenie pielęgniarki finansowane środkami ZFRON

2012-02-06 08:54:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wynagrodzenie pielęgniarki finansowane środkami ZFRON Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 11 (843) z dn. 2012.02.06, strona 18 Ubiegamy się o status zakładu pracy chronionej. Czy ze środków ZFRON można

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.