Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Firmy otrzymają wyższe dopłaty do pensji

2012-03-16 09:08:00

Obecnie podstawą dofinansowań jest kwota minimalnego wynagrodzenia w 2009 roku, czyli 1276 zł. Po zmianach będzie ona wyższa o 110 zł

więcej

KOMUNIKAT OBPON: DOTYCZY SERWISU ULGI NA PFRON.PL I FIRM POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO NALICZANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON DLA KONTRAHENTÓW

2012-03-15 19:40:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, administrator serwisu WWW.ULGINAPFRON.PL informuje: w katalogu "FIRMY NALICZAJĄCE ULGI WE WPŁATACH NA PFRON" znajduje się już ponad 40 prezentacji firm, które zechciały skorzystać z

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: WAŻNE ZMIANY DLA FIRM Z BRANŻY OCHRONY MIENIA ZAWARTE W PROJEKCIE USTAWY O ZMIANIE USTAW REGULUJĄCYCH WYKONYWANIE NIEKTÓRYCH ZAWODÓW

2012-03-15 13:12:00

Zarząd Organizacji OBPON.ORG wskazuje, iż w przygotowanym projekcie deregulacji zawodów przez Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, jest również mowa o pracownikach ochrony . Z w/w projektu tj. art. 9 wynika, iż jeżeli ta zmiana  weszłaby w życie - pracownicy ochrony

więcej

I wyjazd, i rekompensata za urlop tak samo opłacalne - współ. Edyta Sieradzka

2012-03-15 10:24:00

Jeśli niepełnosprawnemu pracownikowi pozostały dni niewykorzystanego wypoczynku z ubiegłego roku, to nie straci, gdy dostanie za nie ekwiwalent pieniężny w razie odejścia z firmy

więcej

Bez efektu zachęty nie ma co liczyć na pieniądze z PFRON

2012-03-15 08:28:00

Pracodawca nie otrzyma dofinansowania do pensji pracownika, który stał się niepełnosprawny podczas trwania umowy o pracę. Chyba że po jej rozwiązaniu ponownie go zatrudni

więcej

Czy interpretacja Ministerstwa Finansów zmieniła zasady dopłat do wynagrodzeń

2012-03-15 08:27:00

Na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zamieszczone zostało stanowisko Ministerstwa Finansów z 30 grudnia 2011 r. w sprawie braku możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przez

więcej

WAŻNE! Projekt ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 13 marca 2012 r.

2012-03-14 19:54:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG PRZEDSTAWIA Projekt ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 13 marca 2012 r. otrzymany od Pana Posła

więcej

Firma powiadomi o tym, ile wydała na rehabilitację

2012-03-14 09:16:00

Zakłady pracy chronionej nie muszą składać korekty deklaracji DEK-IIa, jeżeli do końca ubiegłego roku wydały pieniądze zgromadzone w zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

więcej

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji już wkrótce - rozmowa z posłerm Markiem Plurą

2012-03-13 21:44:00

Z posłem Markiem Plurą, specjalnie dla „nowych Naszych Spraw", rozmawia Ryszard Rzebko „nNS": - Są dwa podstawowe problemy dotykające rynku pracy osób z niepełnosprawnością u progu 2012 roku: „zamrożony" próg najniższej płacy, od

więcej

OPRACOWANIE OBPON: JAK UZYSKAĆ STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ

2012-03-12 12:38:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia opracowanie "ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ BEZ TAJEMNIC". Zasady funkcjonowania zakładów pracy chronionej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

więcej

50 MILIONÓW ODWIEDZIN W SERWISIE OBPON: WWW.ZPCHR.INFO!

2012-03-12 11:04:00

Szanowni Państwo, użytkownicy serwisu OGÓLNOPOLSKIEJ BAZY PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH mamy przyjemność poinformować Państwa, że w marcu 2012 roku serwis nasz odnotował 50 - cio milionowe odwiedziny od chwili jego powstania.

więcej

Resort finansów wstrzymuje dopłatę do pensji niepełnosprawnych - Edyta Sieradzka

2012-03-12 10:22:00

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i zakłady aktywizacji zawodowej, które są jednostkami finansów publicznych i zatrudniają niepełnosprawnych, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń Taką opinię potwierdził 22 lutego 2012 r. Państwowy Fundusz

więcej

NOWA USŁUGA OBPON: CERTYFIKACJA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON

2012-03-10 11:16:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza do skorzystania z usługi: "CERTYFIKACJA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA

więcej

Komisja rzecznika praw pacjenta nie pomoże w skróceniu czasu pracy

2012-03-09 09:39:00

Niepełnosprawny pracownik, któremu lekarz odmówi wydania zaświadczenia, że powinien pracować krócej niż 8 godzin dziennie, jednak nie ma się gdzie odwołać. Jarosław Duda, wiceminister pracy, odpowiedział na interpelacje posła Stanisława Szweda.

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO MINISTERSTWA FINANSÓW: w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot pochodzących ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, zwróconych do PFRON na mocy art. 13 ustawy z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw ODPOWIEDŹ MF Z DNIA 02.03.2012 R.

2012-03-08 12:20:00

W dniu 05.01.2011 r. Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do Ministerstwa Finansów z zapytaniem w kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot pochodzących ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, zwróconych do PFRON na mocy art. 13

więcej

NOWY SERWIS OBPON: WWW.ULGINAPFRON.PL - DLA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON ORAZ DLA KONTRAHENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ULG WE WPŁATACH NA PFRON PROMOCJA - TYLKO DO 31 MARCA 2012 R. DARMOWY DOSTĘP I PREZENTACJA W SERWISIE DLA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON

2012-03-08 11:13:00

PROMOCJA! DO DNIA 31 MARCA 2012 ROKU DARMOWY DOSTĘP I PREZENTACJA NA 6 MIESIĘCY W SERWISIE DLA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON: ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI W SERWISIE WWW.ULGINAPFRON.PL PROPONUJEMY KORZYSTANIE Z

więcej

Jak wypełnić wniosek Wn-D

2012-03-08 09:16:00

Od 1 lutego nie spełniamy już warunków uprawniających do posiadania statusu ZPChr. Odpowiednie pismo do wojewody zostało wysłane, ale nadal nie otrzymaliśmy jego decyzji o utracie statusu. Jeśli do 20 marca nie otrzymamy tej decyzji, to w jaki sposób powinniśmy wypełnić we wniosku

więcej

Do rzecznika praw pacjenta po krótszy czas pracy

2012-03-08 09:14:00

Niepełnosprawny, który chce pracować krócej, ma prawo odwołać się od decyzji lekarza, który uzna, że może on pracować 8 godzin na dobę.

więcej

W Polsce zatrudnią więcej niepełnosprawnych? Unia wspiera projekt finansowo

2012-03-08 08:18:00

15 mln zł z UE przeznaczono w Podlaskiem na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Chodzi m.in. o bezpośrednie dofinansowanie ich miejsc pracy, szkolenia, staże czy praktyki.7 marca podlaski urząd marszałkowski ogłosił konkurs na najlepsze projekty.

więcej

Sposób dokumentowania schorzenia szczególnego zależy od celu - Edyta Sieradzka

2012-03-07 09:54:00

Chcemy skorzystać z uprawnień, jakie daje nam zatrudnianie osoby, która jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i ma epilepsję. Czy to schorzenie szczególne wymaga odpowiedniego udokumentowania?

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PIP, ODPOWIEDŹ PIP DLA OBPON.ORG: dotyczące urlopów wypoczynkowych pracowników niepełnosprawnych w kontekście zmienionej normy czasu pracy

2012-03-06 09:08:00

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG w ostatnim czasie zadała Państwowej Inspekcji Pracy pytanie dotyczące urlopów wypoczynkowych pracowników niepełnosprawnych w kontekście zmienionej normy czasu pracy. TREŚĆ

więcej

WSA w Warszawie. Prezes ma udostępniać, ale nie wszystko

2012-03-05 11:50:00

Wnioski o sfinansowanie przez PFRON rehabilitacji osób niepełnosprawnych są informacją publiczną, ale fundusz może odmówić ich udostępnienia ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zobowiązując

więcej

ZFRON, czyli kosztowe perturbacje

2012-03-05 07:56:00

Podmioty mające status zakładów pracy chronionej (ZPChr) korzystają m.in. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.