Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17339 pytań z odpowiedziami, 33 pytań oczekujących oraz 2700 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT PFRON: Aplikacja SODiR off-line

2012-05-21 09:24:00

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych informuję , iż od 16 maja 2012 dostępna jest wersja 8.101 SODiR off-line. Wysyłanie dokumentów z wersji SODiR off-lnie 8.94 możliwe jest jedynie do końca maja 2012.

więcej

SN. Firma zwalniając niepełnosprawnego, musi się upewnić, że zrozumiał treść wypowiedzenia

2012-05-21 08:44:00

Jeśli nawet z przyczyn zawinionych pracownik nie mógł w terminie 7 dni odwołać się od wypowiedzenia umowy do sądu, to powinien złożyć odrębny wniosek o przywrócenie terminu. Inaczej jego sprawa, nawet jeśli zasadna, nie będzie rozpatrywana.

więcej

Rośnie liczba pracujących niepełnosprawnych

2012-05-21 08:15:00

O 3,4 tys. wzrosło w firmach zatrudnienie osób znacznie niepełnosprawnych, a o 4,6 tys. tych ze stopniem umiarkowanym Taki wzrost zatrudnienia w okresie od grudnia 2010 do marca tego roku został odnotowany przez Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),

więcej

WIELKA PROMOCJA: Tylko teraz serwis konsultacyjno-doradczy, zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi z rabatem 50%

2012-05-17 13:35:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza do korzystania z serwisu konsultacyjno - doradczego WWW.VADEMECUMWIEDZY.PL w ramach wiosennej

więcej

Będą zmiany w zakresie dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

2012-05-17 10:59:00

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zakłada on podwyższenie podstawy do wyliczenia wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej, wzmocnienie uprawnień kontrolnych Funduszu oraz wprowadzenie przepisów dotyczących

więcej

Nadgodziny niepełnosprawnego kierownika są płatne

2012-05-17 09:01:00

U kadry zarządzającej zakładem pracy zazwyczaj przyjmuje się, że ze względu na pełnioną funkcję ich ponadnormatywne zadania zostały już opłacone w wynagrodzeniu zasadniczym Pojęcie kadry zarządzającej (art. 151 4 kodeksu pracy) obejmuje nie tylko „pracowników zarządzających w

więcej

Jaki dokument potwierdza niepełnosprawność pracownika

2012-05-17 08:46:00

● Otrzymaliśmy od naszego pracownika decyzję z ZUS o kontynuacji wypłaty renty, w której występuje stwierdzenie, że osoba jest nadal całkowicie niezdolna do pracy. Czy na podstawie takiego dokumentu możemy nadal traktować pracownika jako osobę niepełnosprawną i korzystać z

więcej

Refundacja składek z PFRON

2012-05-17 08:02:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Refundacja składek z PFRON Autor: Ewa Kowalska ; Gazeta Podatkowa nr 40 (872) z dn. 2012.05.17, strona 11 Przedsiębiorca wpisuje składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne do księgi podatkowej pod datą ich zapłaty

więcej

Zwiększone dofinansowanie na pracownika ze schorzeniem wzroku

2012-05-17 07:56:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Zwiększone dofinansowanie na pracownika ze schorzeniem wzroku Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska ; Gazeta Podatkowa nr 40 (872) z dn. 2012.05.17, strona 18 Jeden z moich pracowników posiada orzeczenie

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 386) przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny

2012-05-16 10:22:00

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 386) przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, odbędzie się 23.05.2012 r. o godz. 16.00.

więcej

Korzyści i straty z odebrania statusu zakładu pracy chronionej

2012-05-16 08:29:00

Przejście pracodawcy na tzw. otwarty rynek to skutek tego, że nie spełnia ustawowych warunków, aby zachować szczególny status. I oznacza utratę wielu przywilejów, w tym finansowych Jeżeli pracodawca utraci status zakładu pracy chronionej w 2012 r., otrzyma mniejsze

więcej

Dopłaty z PFRON pod specjalnym nadzorem

2012-05-14 08:08:00

Pracodawca uzyska dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika jedynie wtedy, gdy będzie przekazywać pensję na jego konto bankowe

więcej

STANOWISKO BON: Jak należy potraktować przerwę między ustalonymi stopniami niepełnosprawności oraz od kiedy pracownika należy wliczyć do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

2012-05-11 10:53:00

Pracownik posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopieniu niepełnosprawności ważne do 28 lutego 2012 r., złożył wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Komisja Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 28 marca

więcej

Jak ubiegać się o dofinansowanie na zatrudnienie niepełnosprawnych - Edyta Sieradzka

2012-05-11 09:36:00

Tylko wnikliwa lektura przepisów i prawidłowa kolejność rachunków pozwolą pracodawcom obniżyć koszty, gdy angażują osoby z poważnymi schorzeniami - Komu przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji

więcej

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (LUTY 2012)

2012-05-10 15:55:00

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane z dnia 02.04.2012 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu

więcej

Kolejne firmy zrezygnują z pracy chronionej

2012-05-10 08:55:00

Nie wszystkim pracodawcom uda się podwyższyć wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych. Powód – profil działalności i brak odpowiednich osób

więcej

Kiedy przysługuje wyższe dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego

2012-05-10 08:52:00

Od kwietnia zakład pracy chronionej zatrudnia pracownika z orzeczeniem powiatowego zespołu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w którym wskazane są następujące kody przyczyny niepełnosprawności: 05-R – upośledzenie narządu ruchu oraz 10-N – choroby neurologiczne. Pracownik

więcej

Firmy pod lupą PFRON

2012-05-10 08:40:00

Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników w najbliższym czasie zostaną skontrolowani Sprawdzenia liczby niepełnosprawnych mogą się obawiać firmy z tzw. otwartego rynku, zatrudniające powyżej 25 osób. Kontrole będą dotyczyć nie tylko przedsiębiorców

więcej

Obowiązki w związku z zatrudnieniem na poziomie 25 pracowników

2012-05-10 08:21:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Obowiązki w związku z zatrudnieniem na poziomie 25 pracowników Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 38 (870) z dn. 2012.05.10, strona 18 Planowane jest przyjęcie do pracy 3 nowych pracowników, co

więcej

Wpłaty na PFRON w maju

2012-05-07 11:51:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Wpłaty na PFRON w maju Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 37 (869) z dn. 2012.05.07, strona 18 W związku z tym, że zatrudniamy 29 pracowników, a żaden z nich nie posiada orzeczenia

więcej

Moment rejestracji firmy przy skorzystaniu z dotacji na jej uruchomienie

2012-05-07 11:28:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Moment rejestracji firmy przy skorzystaniu z dotacji na jej uruchomienie Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 37 (869) z dn. 2012.05.07, strona 18 Jestem osobą niepełnosprawną. Planuję rozpocząć prowadzenie własnej

więcej

Pensje na kontach bankowych zdecydują o dopłacie z PFRON

2012-05-07 08:49:00

Wojciech Skiba Samorządy otrzymają w tym roku prawie miliard złotych na rehabilitację niepełnosprawnych. Przekażemy im też realizację programów Homer i Pegaz. Będą również kontrole firm udzielających ulg

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry