Księgarnia

Nasze książki

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na otwartym i chronionym rynku pracy... Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w œwietle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji
W serwisie znajduje się: 17656 pytań z odpowiedziami, 45 pytań oczekujących oraz 2755 komentarzy  

Vademecum Wiedzy - komunikaty

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Awaria serwera OBPON

2012-06-13 11:59:00

Administracja serwisów OBPON informuje, iż w dniach 11 - 13.06.2012 r. miała miejsce awaria serwera OBPON w związku z czym niedostępne byłu m.in. serwisy naszej firmy. Wszystkich użytkowników przepraszamy za wynikłe niedogodności.  

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG - Prace nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji druk sejmowy 386 w czasie posiedzenia Podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych w dniu 12.06.2012 r.

2012-06-13 11:47:00

Zarząd Organizacji OBPON.ORG informuje, iż w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych.   Na posiedzeniu Podkomisji z ramienia Organizacji OBPON.ORG udział wzięła Pani Edyta Sieradzka - Wiceprezes

więcej

Jeśli firma nie sprosta, wojewoda pozbawi ją szczególnej pozycji

2012-06-13 09:58:00

Zaangażowanie osób niepełnosprawnych zapewnia pracodawcy tańsze funkcjonowanie. Ale od stycznia 2012 roku limity ich zatrudnienia wzrosły, a działający jako zakłady pracy chronionej muszą je spełnić do końca czerwca Każdy pracodawca, który zrealizuje warunki określone w ustawie z

więcej

Przywilejów mniej, ale obowiązków też ubywa

2012-06-13 09:56:00

Firma przechodząca na tzw. otwarty rynek otrzyma mniejsze dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych osób, które zatrudnia Stanie się tak, gdy status zakładu pracy chronionej utraci w 2012 r., ale jednocześnie zachowa zfron. Może wtedy uzyskać jedynie 70 proc. dofinansowania,

więcej

Od dzisiaj będę działać na otwartym rynku

2012-06-13 09:54:00

Tracąc status zakładu pracy chronionej, pracodawca musi niezwłocznie wpłacić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niewykorzystane pieniądze firmowego funduszu rehabilitacji Nakazuje mu to art. 33 ust. 7 ustawy o rehabilitacji. Liczy się stan środków

więcej

NSA: Jeśli zakład pracy chronionej odda w posiadanie zależne część powierzchni innemu podmiotowi, to traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości

2012-06-13 09:45:00

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnione z podatku od nieruchomości są podmioty prowadzące zakłady pracy chronionej (ZPChr), które spełniają warunki wynikające z przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

Udzielanie urlopu pracownikom niepełnosprawnym

2012-06-11 08:27:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Udzielanie urlopu pracownikom niepełnosprawnym Autor: Ewa Madejek; Gazeta Podatkowa nr 47 (879) z dn. 2012.06.11, strona 4 Od kilku lat zatrudniamy na czas nieokreślony pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

więcej

Niełatwo stworzyć zgrany zespół - Edyta Sieradzka

2012-06-11 08:13:00

Tylko konsorcjum, w którym firmy mają co najmniej 25 etatów i osiągają 30 proc. niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze szczególnymi schorzeniami, może wystawiać informację o uldze we wpłatach na PFRON Niedopuszczalne jest więc, aby wśród

więcej

Jak uzyskać dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych - Edyta Sieradzka

2012-06-08 08:18:00

Szef nie może wykazać pełnej kwoty kosztów płacy, opłacić tylko ich część i otrzymać na to subsydium z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Jakie dokumenty pozwalają w 2012 r. wykazać schorzenie szczególne, aby móc ubiegać się o zwiększone

więcej

Dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego niepełnosprawnego emeryta

2012-06-04 08:08:00

Źródło: Gazeta Podatkowa   Dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionego niepełnosprawnego emeryta Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 45 (877) z dn. 2012.06.04, strona 21 Zamierzam zatrudnić osobę, która posiada orzeczenie

więcej

Wpłaty na PFRON w księgach jednostek prowadzących działalność gospodarczą

2012-06-04 08:00:00

Źródło: Gazeta Podatkowa     Wpłaty na PFRON w księgach jednostek prowadzących działalność gospodarczą Autor: Ewa Kowalska; Gazeta Podatkowa nr 45 (877) z dn. 2012.06.04, strona 10 Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników

więcej

Niepełnosprawni na wakacjach spędzą dziesięć dodatkowych dni

2012-05-31 09:21:00

Na dłuższy wypoczynek trzeba zasłużyć, pracując rok po stwierdzeniu inwalidztwa. Nawet jeśli niepełnosprawny pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu, nie straci, gdy będzie dostawał za niego ekwiwalent pieniężny w razie odejścia z firmy Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r.

więcej

PFRON wstrzymał wypłatę pieniędzy

2012-05-31 09:19:00

Rozmowa: Ewa Balicka-Sawia, z centrali Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rz: Ilu firmom zostały wstrzymane dofinansowania i z jakiego powodu? Jakie będą teraz konsekwencje błędnego wyliczenia wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników?

więcej

Jakie dokumenty poświadczają niepełnosprawność pracownika?

2012-05-31 08:47:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Jakie dokumenty poświadczają niepełnosprawność pracownika? Gazeta Podatkowa nr 44 (876) z dn. 2012.05.31, strona 18 Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest instrumentem wsparcia, z którego mogą

więcej

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: ZMIANY W PFRON W PRZYPADKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW W SPÓŁKĘ Z O.O. ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 24.05.2012 R.

2012-05-30 12:35:00

Organizacja OBPON.ORG zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku przekształcenia spółdzielni inwalidów w spółkę z o. o. powinny zostać dokonane  zmiany w PFRON oraz, jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy już jako Sp z o.o. firma powinna

więcej

Asystent dla niepełnosprawnego pracownika i pracodawcy

2012-05-28 09:33:00

Źródło: Gazeta Podatkowa Asystent dla niepełnosprawnego pracownika i pracodawcy Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 43 (875) z dn. 2012.05.28, strona 18 Zatrudniłam pracownicę, która jest niepełnosprawna. Osoba ta porusza się na

więcej

NSA. Rozdział środków publicznych pod kontrolą sądu

2012-05-25 08:17:00

Odmowa przyznania osobie niepełnosprawnej środków z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej ma formę decyzji administracyjnej i można ją zaskarżać Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie, przy udziale przedstawiciela Prokuratury Generalnej, podjął  

więcej

NSA. Odmowa dotacji na start firmy podlega kontroli sądu

2012-05-25 08:01:00

Negatywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie osobie niepełnosprawnej i bezrobotnej jednorazowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej następuje w formie decyzji administracyjnej. Taką uchwałę podjął wczoraj Naczelny

więcej

WIOSENNA WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK WYDAWNICTWA OBPON

2012-05-24 14:56:00

'Zakładowy Fundusz rehabilitacji

więcej

Dofinansowanie do wynagrodzeń w górę

2012-05-24 12:12:00

Zwiększenie dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością, ale zarazem większa kontrola nad przekazywanymi na ten cel przez PFRON pieniędzmi – to główne założenia nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

więcej

Zabezpieczenie dotacji

2012-05-24 10:18:00

Źródło: Gazeta Podatkowa ZPChr wystawia nabywcy informację o kwocie obniżenia wpłaty Autor: Kinga Romas; Gazeta Podatkowa nr 42 (874) z dn. 2012.05.24, strona 3 Chcę ubiegać się o dotację na założenie własnej firmy, udzielaną przez Państwowy

więcej

Więcej środków z PFRON

2012-05-24 09:40:00

Zatrudniający niepełnosprawnych otrzymają wyższe dofinansowania Tylko pracodawcy, którzy przesyłają niepełnosprawnym wynagrodzenie na konto, otrzymają dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Takie zmiany przewiduje poselski projekt nowelizacji

więcej

Wzrosną dopłaty do pensji niepełnosprawnych

2012-05-24 08:55:00

Z 1276 zł do 1386 zł będzie podwyższona podstawa dofinansowań do wynagrodzeń, które wypłaca firmom Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

więcej

Duda: pracodawcy naciskają na zmianę stopnia niepełnosprawności

2012-05-23 21:48:00

W związku ze zróżnicowaniem dopłat do zatrudniania niepełnosprawnych resort pracy zaobserwował naciski na niepełnosprawnych pracowników, by starali się o wyższy stopień niepełnosprawności; nie jest to jednak skala masowa – podał Jarosław Duda. Podczas konferencji

więcej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Skierowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 386) do Podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych

2012-05-23 21:47:00

W dniu 23.05.2012 r. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przeprowadziła I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 386). Na posiedzeniu

więcej

Archiwum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

wstecz | do góry


Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. przeprowadzania procesów przyszłych rekrutacyjnych na rzecz pracodawców (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO - zgody kandydata)
 2. realizacji umowy o rekrutację (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - wykonanie umowy)
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego)
 4. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO)
 5. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych)
 6. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f. RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd)
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, dostawcy usług IT, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą)
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, że wyślesz do OBPON na adres e-mail rodo@obpon.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.